Türk Eğitim Vakfı Burs Başvuruları 2020 | Öğrenci Gündemi

Türk Eğitim Vakfı Burs Başvuruları 2020

Türk Eğitim Vakfı 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında ön lisans, lisans öğrencilerine 9 ay karşılıksız burs veriyor.

Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin eylül ayında ilan edilecek tarihler arasında TEV web sitesinden form doldurması, çıktısını alıp imzalayarak, istenilen belgeleri hazırlaması ve ilgili duyuruda belirtilen başvuru sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Aylık Burs Ödemeleri 2020-2021 Öğretim Yılı (Ekim-Haziran) 700 TL

Başvuru Koşulları

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 3. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 4. Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Ara sınıflar için :

 1. Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak,
 2. Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve
 3. 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
 4. Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

Aday Olamayacaklar

 1. Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
 2. Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri, (COVID-19 önlemleri kapsamında geçici olarak yapılan uzaktan öğretim bu maddeye dahil değildir),
 3. Ücretli değişim programlarında bulunanlar,
 4. Üniversite için 25, yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşından büyükler,
 5. Hüküm giyenler,
 6. Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 7. TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

Eklenecek Belgeler

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler; TEV’in internet sayfasından doldurduğu ‘TEV Burs Başvuru Formu’nun çıktısını alıp, imzalayarak aşağıda belirtilen belgeleri sırasıyla ekleyip, tek bir şeffaf folyoya konulması gerekmektedir.

TEV Eğitim Bursu Başvuru Formu

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir.)
 2. Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir),
 3. Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir),
 4. Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
 5. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve formda ilgili yere çok iyi yapıştırılmalıdır
 6. Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir),
 7. Ara sınıflarda öğrenim görenler (2.3. ve 4 sınıfa geçenler bu belgeyi ekleyecekler ): Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),**Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini gösteren belge,
 8. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)
 9. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
 10. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:(e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)
 11. – Çalışan anne, baba için;
  onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.)
 12. – Serbest çalışan anne baba için;
  son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
 13. – Emekliler için;
  aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
  Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir. 
 14. – Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için;
  Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

   

 15. – Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için;
  ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.) – Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir
  liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.), Önemli Not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

   

 16. – Anne ve baba adına araç varsa, – araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

Not: (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

 1. Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği
 2. Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Evrakların Teslim Süreci

 1. TEV’in değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve / veya SMS ile bildirim yapılacak; ilgili adaylar evraklarını hazırlayıp; mülakat günü komisyona sunacaktır.
 2. Ön değerlendirmeden elenen adaylara SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme sonucunuz size bildirilmeden lütfen dosya hazırlamayınız.
 3. TEV bursuna müracaat ederken, üniversitelerin kendi burs başvuru sürecinin de yakından takip edilmesi ve varsa gerekli işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Üniversitenize genel olarak burs istediğinizi müracaat ederek bildirmeniz gerekebilir. Bazı üniversitelerde TEV bursuna yapılan başvuru üniversitenize yapacağınız burs başvurusu ile birlikte değerlendirilmektedir. (Örn: Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik, ODTÜ vb.)

Önemli Notlar

 1. TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden birinin eksik olması,
 2. TEV Burs Başvuru Formu sonunda yer alan ilgili yerlerin doldurulmaması ve imzaların eksik olması durumunda aday mülakata alınmaz ve başvurusu geçersiz sayılıp değerlendirme yapılmaz.
 3. Seçimler öğretim kurumları tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
 4. COVID-19 nedeniyle seçim sürecinde değişiklik olduğu takdirde duyuru yapılacaktır.
 5. Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.
 6. Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.
 7. Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler.
 8. Koruma altında olan öğrenciler; başvuru formunu doldurup; çıktısını alıp, ilgili yerleri imzalayıp mali durum belgeleri hariç olmak üzere diğer belgeleri ekleyerek mülakata gelirken dosyalarını yanlarında getireceklerdir. (Koruma altında olduklarına dair onaylı/kaşeli resmi belgeyi eklemeleri gerekmektedir.)
 9. Engelli öğrenciler; başvuru formuna tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını ve diğer tüm belgeleri ekleyerek dosyalarını mülakata gelirken yanlarında getirmelidir.
 10. TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı e-posta adresine, gönderilen e-postaya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir. Aksi halde tüm kurumların bursundan mahrum kalınabilecektir.
 11. Burs kazanan öğrencilere TEV tarafından banka hesabı açtırılacak ve adaya bilgi verilecektir.
 12. Başvuru formu kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurmanız gerekmektedir.
 13. Online Burs Başvuru formu ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bursiyer Seçimi

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, müracaat eden adaylar arasından seçilenlerin belgelerini imzalı tutanak ile TEV’e gönderir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. COVID-19 önlemleri kapsamında mülakatların dijital ortamda yapılması, ertelenmesi veya evrak üzerinden seçim yapılması ihtimalleri ile ilgili e-posta, SMS ve/veya tev.org.tr internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

TEV’den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

Önemli Not: Mülakatta elenenler; dosyasını üniversitesinin burs ofisi veya öğrenci işlerinden alabilir.

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazananlara Ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç Aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
 • Burslar, Ekim-Haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Vicdani Yükümlülük

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

 

 

1 1 1 0 1 0
 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki içerik:

Sarbak Kayra Ve Eğitim Vakfı Burs Başvuruları 2020

Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478