Lise

11. Sınıf Deneme Sınavı PDF İndir (Cevap Anahtarlı)

11. Sınıf Deneme Sınavı PDF (Cevap Anahtarlı) makalemizde 11. sınıf öğrencilerinin konuları pekiştirip eksiklerini görmesi için etkili bir yöntemdir. 11. sınıf düzenli deneme çözerek YKS sınavındaki başarınızı arttırabilirsiniz. YKS – Alan Yeterlilik Testi soruları 11. ve 12. sınıf konularından gelmektedir. Bu nedenle 11. sınıf konuları önemlidir.

11. Sınıf Deneme Sınavı PDF (Cevap Anahtarlı)

11. sınıf deneme sınavlarında Türk Dili ve Edebiyatı 30 soru , Sosyal Bilimler 30 Soru , Matematik 30 Soru , Fen Bilimleri 30 soru olmak üzere toplamda 120 soru bulunmaktadır. Deneme sınavlarını çözerken kendinize sınav ortamı oluşturmaya çalışın ve soruları 120 dakikada çözmeye özen gösterin. Sözel bölüm soruları için 1 dakika, sayısal bölüm soruları 1.5 dakikada çözülmeye çalışılmalıdır. Bu şekilde deneme çözerek ilerlerseniz YKS sınavında stresiniz olmayacak ve zamanınızı daha iyi kullanmayı öğrendiğinizi göreceksiniz.

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak yayın evleri ve MEB tarafından paylaşılan 11. sınıf deneme sınavları PDF dosyalarını indirebilir, çıktısını alarak çözebilirsiniz.

11. Sınıf Matematik


11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı


11. Sınıf Tarih


11. Sınıf Coğrafya


11. Sınıf Biyoloji


11. Sınıf Kimya


11. Sınıf Fizik


11. Sınıf Felsefe


11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi


👉 11. Sınıf Online Deneme Sınavı Çöz (Türkiye Geneli)


11. Sınıf Konuları ve Müfredatı

MEB tarafından hazırlanan 11. sınıf müfredatında Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, İngilizce, Felsefe ve Din Kültürü olmak üzere 10 temel ders bulunmaktadır.

11. Sınıf Matematik Konuları

1. Ünite: Trigonometri

Yönlü Açılar Yönlü Açı Açı Ölçü Birimleri Trigonometrik Fonksiyonlar Trigonometrik Fonksiyonların Birim Çember Yardımıyla Açıklanması Kosinüs Teoremi Sinüs Teoremi Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

2. Ünite: Analitik Geometri

Doğrunun Analitik İncelenmesi Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık Doğru Parçasını Belli Bir Oranda Bölen Noktanın Koordinatları Analitik Düzlemde Doğrular Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

3. Ünite: Fonksiyonlarda Uygulamalar

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar Fonksiyonun Grafik ve Tablo Temsilini Kullanarak Problem Çözme İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyon Grafiğinin Çizimi İkinci Dereceden Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler Fonksiyonların Dönüşümleri

2.DÖNEM

4. Ünite: Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerinin Çözüm Kümesi İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Çözüm Kümesi İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemlerinin Çözüm Kümesi

5. Ünite: Çember ve Daire

Çemberin Temel Elemanları Çemberde Teğet, Kiriş, Çap, Yay ve Kesen Çemberde Kirişin Özellikleri Çemberde Açılar Bir Çemberde Merkez Açı, Çevre Açı, İç Açı ve Teğet-Kiriş Açı Çemberde Teğet Çemberde Teğetin Özellikleri Dairenin Çevresi ve Alanı Dairenin Çevre ve Alan Bağıntıları

6. Ünite: Uzay Geometri

Katı Cisimler Dik Dairesel Silindir Dik Dairesel Koni Kürenin Alan ve Hacim Bağıntıları

7. Ünite: Olasılık

Koşullu Olasılık Koşullu Olasılık Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Bileşik Olaylar Deneysel ve Teorik Olasılık Deneysel Olasılık ile Teorik Olasılığın İlişkilendirilmesi


11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

1. Ünite: Giriş

Edebiyat-Toplum İlişkisi Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri

2. Ünite: Hikaye

Hikaye Nedir? Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940 arası) Hikaye Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960 arası) Hikaye Cümlenin Öğeleri

3. Ünite: Şiir

Şiir Nedir? Tanzimat Dönemi Şiir Servetifünun Dönemi Şiir Saf Şiir Milli Edebiyat Dönemi Şiir Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri

4. Ünite: Makale

Makale

2.DÖNEM

5. Ünite: Sohbet ve Fıkra

Sohbet Cumhuriyet Öncesinde Sohbet Cumhuriyet Öncesinde Sohbet Fıkra (Köşe Yazısı) Cumhuriyet Öncesinde Fıkra Cumhuriyet Öncesinde Fıkra

6. Ünite: Roman

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950) Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1950-1980) Modernizm Akımı Dünya Edebiyatında Roman Anlatım Bozukluğu

7. Ünite: Tiyatro

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950) Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980) Dünya Edebiyatında Tiyatro Temel Tiyatro Terimleri

8. Ünite: Eleştiri

Eleştiri Cumhuriyet Öncesinde Eleştiri Cumhuriyet Dönemi’nde Eleştiri

9. Ünite: Mülakat/Röportaj

Mülakat Cumhuriyet Öncesinde Mülakat Cumhuriyet Dönemi’nde Mülakat Röportaj Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj


11. Sınıf Fizik Konuları

1. Ünite: Kuvvet ve Hareket

Vektörler Bağıl Hareket Newton’ın Hareket Yasaları Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket Sabit İvmeli Hareket Serbest Düşme Limit Hız Düşey Doğrultuda Atış Hareketi İki Boyutta Hareket Yatay Atış Hareketi Eğik Atış Hareketi Enerji ve Hareket İş-Kinetik Enerji Dönüşümü Mekanik Enerji Sürtünmeli Yüzeylerde Enerji Korunumu ve Dönüşümleri İtme ve Çizgisel Momentum İtme Çizgisel Momentum Çizgisel Momentumun Korunumu Çarpışmalar ve Çizgisel Momentumun Korunumu Tork Denge ve Denge Şartları Cisimlerin Denge Şartı Ağırlık Merkezi ve Kütle Merkezi Basit Makineler

2. Ünite: Elektrik ve Manyetizma

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan Elektriksel Potansiyel Düzgün Elektrik Alan ve Sığa

2.DÖNEM

2. Ünite: Elektrik ve Manyetizma

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme Alternatif Akım Transformatörler


11. Sınıf Kimya Konuları

1. Ünite: Modern Atom Teorisi

Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Periyodik Özellikler Elementleri Tanıyalım Yükseltgenme Basamakları

2. Ünite: Gazlar

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası Gazlarda Kinetik Teori Gaz Karışımları Gerçek Gazlar

3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Çözücü Çözünen Etkileşimleri Derişim Birimleri Koligatif Özellikler Çözünürlük

2.DÖNEM

3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Koligatif Özellikler Çözünürlük Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

4. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Tepkimelerde Isı Değişimi Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

5. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Hız

Tepkime Hızları Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

6. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Denge

Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler Sulu Çözelti Dengeleri


11. Sınıf Biyoloji Konuları

1. Ünite: İnsan Fizyolojisi

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları Destek ve Hareket Sistemi Sindirim Sistemi Dolaşım Sistemleri

2. DÖNEM

Dolaşım Sistemleri Solunum Sistemi Üriner Sistem Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

2. Ünite: Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Komünite Ekolojisi Popülasyon Ekolojisi


11. Sınıf Coğrafya Konuları

1. Ünite: Doğal Sistemler

Biyoçeşitlilik Ekosistemi oluşturan unsurlar Madde döngüleri ve enerji akışı Su ekosistemleri

2. Ünite: Beşeri Sistemler

Nüfus Politikaları Türkiye’nin Nüfus Politikaları Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipler Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi Doğal Kaynaklar Türkiye’deki Doğal Kaynaklar Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

2.DÖNEM

2. Ünite: Beşeri Sistemler

Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları Türkiye’de Sanayi

3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

İlk Kültür Merkezleri Medeniyetlerin Merkezi Türkiye Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim ve Pazar İlişkisi Turizm Faaliyetlerinin Ülkeler Arası Etkileşimde Rolü Ülkelerin Sanayileşme Süreçleri, Tarım-Ekonomi İlişkisi Bölgesel ve Küresel Örgütler

4. Ünite: Çevre ve Toplum

Çevre Sorunlarının Oluşum Sebepleri Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri Arazi Kullanımına İlişkin Farklı Uygulamaların Çevre Üzerindeki Etkileri Atıklardan Korunma Yöntemleri Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Geri Dönüşüm


11. Sınıf Tarih Konuları

1. Ünite: Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti

1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler Uzun Savaşlardan Diplomasiye Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri Fetihlerden Savunmaya

2. Ünite: Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

Avrupa’da Değişim Çağı Osmanlı Devleti’nde Değişim Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

3. Ünite: Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeler (1774-1914) Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

2.DÖNEM

3. Ünite: Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

4. Ünite: Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

İhtilaller Çağı Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri Osmanlı Devleti’nde Darbeler

5. Ünite: Sermaye ve Emek

El Emeğinden Makineleşmeye Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları Ekonomiyi Düzeltme Çabaları

6. Ünite: XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus Modern Hayattaki Sosyal Değişim


11. Sınıf Felsefe Konuları

1. Ünite: MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi

Felsefenin Ortaya Çıkışı MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

2. Ünite: MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi

MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

2.DÖNEM

3. Ünite: 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi

15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

4. Ünite: 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi

18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

20. Yüzyıl Felsefesi

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi 20. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme 20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri ve Yaşadıkları Coğrafya


11. Sınıf Din Kültürü Konuları

DÜNYA VE AHİRET

Varoluşun ve Hayatın Anlamı Ahiret Alemi Ahirete Uğurlama Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler

KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED

Hz. Muhammed’in Şahsiyeti Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü Hz. Muhammed’e Bağlılık ve İtaat Kur’an’dan Mesajlar: Ahzâb Suresi 45-46. Ayetler

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR

İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan Allah İçin Samimiyet: İhlas Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim Allah Yolunda Mücahede: Cihat İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel Kur’an’dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler

2.DÖNEM

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER

İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar Yeni Dini Hareketler Kur’an’dan Mesajlar: Enam Suresi 59. Ayet ve Lokman Suresi 27. Ayet

YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK

Yahudilik Hristiyanlık


İlginizi Çekebilir  👇

👉 11. Sınıf Tarih Ders Notları PDF

👉 11. Sınıf Matematik Ders Notları PDF 

👉 11. Sınıf Kimya Ders Notları PDF 

👉 11. Sınıf İngilizce Ders Notları PDF

👉 11. Sınıf Fizik Ders Notları PDF 

👉 11. Sınıf Felsefe Ders Notları PDF 

👉 11. Sınıf Coğrafya Ders Notları PDF 

👉 11. Sınıf Biyoloji Ders Notları PDF

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu