Gündem

2021 KPSS Tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Tarafından  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamak için yapılan sınavdır. Sınavlar mezuniyet durumunuza ve branşınıza göre değişiklik göstermektedir. Lisans KPSS, ÖABT her yıl, ön lisans ve ortaöğretim KPSS ise iki yılda bir çift yıllarda (2022,2024,2024…) yapılmaktadır. Öğretmenlik atamaları hariç diğer tüm bölümlerin KPSS puanları iki yıl geçerlidir!

KPSS Soru Dağılımı

  • Türkçe: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)
  • Matematik: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
  • Tarih: 27 Soru
  • Coğrafya: 18 Soru
  • Vatandaşlık: 9 Soru
  • Güncel Bilgiler: 6 Soru olmak üzere 60 Genel yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu bulunur. Toplamda 120 soru bulunur ve 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

Matematik

Temel Kavramlar

Sayılar

Bölme-Bölünebilme Kuralları

Asal Çarpanlara Ayırma

EBOB-EKOK

Birinci Dereceden Denklemler

Rasyonel Sayılar

Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran – Orantı

Problemler

Kümeler

Fonksiyon İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Tablo ve Grafikler

Sayısal Mantık


Geometri

 Geometrik Kavramlar

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Üçgende Alan

Üçgende Benzerlik

Açı Kenar Bağıntıları

Özel Üçgenler

Açıortay

Kenarortay

Çokgenler

Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler


Türkçe

 Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Ses Bilgisi

Yapı Bilgisi

Sözcük Türleri

Cümle Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozuklukları

Sözel Mantık


Tarih

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk-İslam Tarihi

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri

XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

Cumhuriyet Dönemi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi


Coğrafya

 Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret

Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası


Vatandaşlık 

Hukukun Temel Kavramları

Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı

Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi

1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri

Temel Hak ve Hürriyetler

Yasama

Yürütme

Yargı

İdare Hukuku

2021’de Kpss Ortaöğretim sınavı yapılmayacak 2020’de yapılacak. 

2021 KPSS Lisans Sınavı için geçmiş yılları göz önünde bulundurursak Lisans sınavlarının 2021 Temmuz ayında gerçekleşmesini bekliyoruz.


👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu