Öğrenci Gazetesi

2021 KPSS Tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Tarafından  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamak için yapılan sınavdır. Sınavlar mezuniyet durumunuza ve branşınıza göre değişiklik göstermektedir. Lisans KPSS, ÖABT her yıl, ön lisans ve ortaöğretim KPSS ise iki yılda bir çift yıllarda (2022,2024,2024…) yapılmaktadır. Öğretmenlik atamaları hariç diğer tüm bölümlerin KPSS puanları iki yıl geçerlidir!

KPSS Soru Dağılımı

 • Türkçe: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)
 • Matematik: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
 • Tarih: 27 Soru
 • Coğrafya: 18 Soru
 • Vatandaşlık: 9 Soru
 • Güncel Bilgiler: 6 Soru

olmak üzere 60 Genel yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu bulunur. Toplamda 120 soru bulunur ve 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

KPSS Konuları

Matematik

 •             Temel Kavramlar
 •             Sayılar
 •             Bölme-Bölünebilme Kuralları
 •             Asal Çarpanlara Ayırma
 •             EBOB-EKOK
 •             Birinci Dereceden Denklemler
 •             Rasyonel Sayılar
 •             Eşitsizlikler
 •             Mutlak Değer
 •             Üslü Sayılar
 •             Köklü Sayılar
 •             Çarpanlara Ayırma
 •             Oran – Orantı
 •             Problemler
 •             Kümeler
 •             Fonksiyon İşlem
 •             Modüler Aritmetik
 •             Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 •             Tablo ve Grafikler
 •             Sayısal Mantık

Geometri

 •             Geometrik Kavramlar
 •             Doğruda Açılar
 •             Üçgende Açılar
 •             Üçgende Alan
 •             Üçgende Benzerlik
 •             Açı Kenar Bağıntıları
 •             Özel Üçgenler
 •             Açıortay
 •             Kenarortay
 •             Çokgenler
 •             Dörtgenler
 •             Çember ve Daire
 •             Analitik Geometri
 •             Katı Cisimler

Türkçe

 •             Sözcükte Anlam
 •             Cümlede Anlam
 •             Paragrafta Anlam
 •             Ses Bilgisi
 •             Yapı Bilgisi
 •             Sözcük Türleri
 •             Cümle Bilgisi
 •             Yazım Kuralları
 •             Noktalama İşaretleri
 •             Anlatım Bozuklukları
 •             Sözel Mantık

Tarih

 •             İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 •             Türk-İslam Tarihi
 •             Osmanlı Tarihi
 •             Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 •             Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 •             XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
 •             Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 •             Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 •             Cumhuriyet Dönemi
 •             Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 •             Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya

 •             Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 •             Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 •             Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 •             Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 •             Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 •             Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 •             Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
 •             Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

Vatandaşlık 

 •             Hukukun Temel Kavramları
 •             Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 •             Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 •             1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
 •             Temel Hak ve Hürriyetler
 •             Yasama
 •             Yürütme
 •             Yargı
 •             İdare Hukuku

2021’de Kpss Ortaöğretim sınavı yapılmayacak 2020’de yapılacak. 

2021 KPSS Lisans Sınavı için geçmiş yılları göz önünde bulundurursak Lisans sınavlarının 2021 Temmuz ayında gerçekleşmesini bekliyoruz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu