Öğrenci Gazetesi

9 Öğretim Görevlisi Alım ilanı 6’sı Kişiye Özel!

Balıkesir Üniversitesi tarafından yayınlanan öğretim görevlisi alımı ilanında kişiye özel şartlar içeriyor. Üniversite tarafından 09 Ekim 2019 tarihli ve 30913 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 9 adet öğretim görevlisi ilanında tabloda yer alan 6 öğretim görevlisi kadrosunun ilan edildiği programla başvurabilecek  bölümler arasında doğrudan bir ilişki olmadığı belirli bir adayı tarif eder nitelikler taşıdığı lisans alanına uygun olmamasına rağmen yüksek lisans alanlarınında alan dışı olduğu ve öğrenciler tarafından tercih edilmeyen programlarda ilan verildiği görülmektedir.

BİRİMİBÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAMUNVANİLANDA ARANAN ÖZEL ŞARTDEĞERLENDİRME
Sağlık Bilimler FakültesiEbelik Bölümü Ebelik ABDÖğr. Gör.Ebelik lisans mezunu olup, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az 10 yıl tecrübeye sahip olmak.-Ebelik lisans bölümünde ilgili bölüm sayfası üzerinden baktığımızda; 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Halihazırda bu bölüm YÖK tarafından Ebelik için belirlenen asgari öğretim üyesi şartını taşımamaktadır.

-İkinci olarak, Ebelik Bölümüne alınacak öğretim görevlisinin öncelikle lisansüstü eğitim gördüğü alanın Ebelik alanında olması en doğalıdır. Üniversite tarafından Ebelik alanında yüksek lisans mezunları tamamen kapsam dışı tutularak Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanı yazılması ilanı tamamen kişiye özelleştirmektedir.

İlave olarak, YÖK tarafından Sağlık alanında belirlenen asgari kriterlerde Ebelik bölümüne alınabilecek öğretim elemanları arasında Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanı da bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, bu ilanın ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.

Sındırgı MYOMuhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ProgramıÖğr. Gör.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olup, İktisat anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.Kişilerin lisans mezunu alanda lisansüstü eğitim görmesi esastır. Ancak, adaylar mezun olduktan sonra başka alanlara ilgi duyabilir, master ve doktora eğitimi yapabilir.

Balıkesir Üniversitesinin bu ilanındaki temel sorun; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına alınacak ÇEKO lisansı mezunu adayın yüksek lisansın İktisat olarak belirlenmesi, diğer ÇEKO mezunu olup bu alanda yüksek lisans yapan adaylara başvuru şansı verilmemesidir.

İlan bu haliyle belirli adayı/adayları tarif etmektedir.

Ayrıca, diğer bir önemli husus ise 2019 YKS Yerleştirme sonuçlarına baktığımızda; 40 kontenjanı olan bu programa sadece 7 öğrenci yerleşmiştir. Ek yerleştirmede ise 2 öğrenci yerleşmiştir. Bu haliyle toplamda 10 öğrenci bile yerleşmeyen bir programa, öğretim görevlisi ilanına çıkılması aynı zamanda kamu kaynağının israf edilmesi anlamına gelmektedir.

Susurluk MYOGıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kont. ve Analizi ProgramıÖğr. Gör.Fen Bilgisi Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olup; alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programında öncelikle “GIDA MÜHENDİSLİĞİ” alanında yetişmiş insan kaynağının istihdam edilmesi gerekirken, Eğitim Fakültesi altında yer alan Fen Bilgisi Eğitimi alanında öğretmenlik eğitimi almış bir adayın alınması alan uyumu açısından doğru değildir.

Ön lisans düzeyinde yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılayan bu programlarda öncelik programın derslerini doğrudan verebilecek kişilerde olmalıdır.

Bu haliyle ilana birçok kişi başvurabilir, ancak alınacak kişinin programla uyumu tam bir soru işaretidir.

Balıkesir MYOTasarım Bölümü Grafik Tasarımı ProgramıÖğr. Gör.Geleneksel Türk Sanatları bölümü mezunu olup; Seramik anasanat dalında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumunda ders vermiş olmak.Bir önceki ilana benzer olarak; Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı programına alınacak öğretim görevlisinde öncelik Grafik, Grafik Tasarımı lisans programları olması gerekirken, bu bölümlere başvuru şansı tanınmayıp Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu olup, Seramik alanında master eğitimi görmüş adayın alınması doğru değildir.

İlgili bölümün ders kataloğuna bakıldığında; “TÜRK SANAT TARİHİ” dışında alınacak kişinin verebileceği fazlaca bir derste görülmemektedir.

İlan bu şekliyle belirli bir adayı tarif etmekte ve programla doğrudan uyumlu da değildir.

Kepsut MYOMülkiyet Koruma ve Güvenlik Böl. Özel Güvenlik ve Koruma ProgramıÖğr. Gör.Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanından mezun olmak. Boks 1.kademe yardımcı antrenör belgesine sahip olup; en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak.Kadronun ilan edildiği Özel Güvenlik ve Koruma Programı YÖK tarafından ALES’ten muaf olarak belirlenen alanlardan birisidir. Dolayısıyla, bu ilana müracaat edecekler kişiler de ALES şartı aranmamaktadır.

Ancak, YÖK’ün kararında da belirtildiği üzere bu kadroya başvuracak adayların tecrübelerinin muafiyet alanıyla ilgili olması gerekmektedir.

Dolayısıyla ilanda aranan 3 yıllık tecrübenin “Özel Güvenlik ve Koruma” alanında olduğunun açıkça belirtilmesi zorunludur.

Edremit MYOBitkisel ve Hayvansal Üretim Böl. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi ProgramıÖğr. Gör.Biyoloji alanında enzim ve protein konusunda yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumunda en az 2 dönem ders vermiş olup, alanında 5 yıl tecrübeye sahip olmak.Bölgeye yönelik olarak açılan ve ön lisans düzeyinde eğitim veren Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi programına “Biyoloji” alanında eğitim görmüş, ayrıca “Enzim ve protein” konusunda tez yazmış kişilerin başvurması istenmiştir.

Halbuki, ülkemizde birçok Ziraat Fakültesi mezunu da bulunmaktadır.

İlanda yer alan ders verme ve diğer alan tecrübesine de bakıldığında belirli bir aday tarif edilmektedir.

Kaynak

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu