Kamu Personel Alımları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi En Az Lise Mezunu 73 Personel Alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 22 Büro personeli, 16 Destek personeli, 14 Teknisyen, 13 Programcı, 1 Mimar ve 2 Mühendis alacak. Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen ve Destek personeli pozisyonlarına ilgili KPSS puan türünden en az 55 puana sahip adaylar, Mühendis ve Mimar pozisyonlarına ise KPSS puan türünden en az 70 puana sahip adaylar başvurabileceklerdir. Son başvuru tarihi 18 kasım 2021

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 73 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.

Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen ve Destek personeli pozisyonlarına ilgili KPSS puan türünden en az 55 puana sahip adaylar başvurabileceklerdir.

Mühendis ve Mimar pozisyonlarına ilgili KPSS puan türünden en az 70 puana sahip adaylar başvurabileceklerdir.

İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların, ilan gününden önceki bir tarihte alınmış olması gerekmektedir.


Açıklamalar 

-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

-Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

-Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

-Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

-Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

-Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.

-Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

-Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.


Başvuru Yeri ve Şekli 

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No: 8 06570 Çankaya/ANKARA


Başvuruda İstenilen Belgeler

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2) Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)

3) Diploma Örneği

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

6) Tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)

7) istenen unvana ait sertifika belgesi

8) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

9) Sistem Programcısı, Çözümleyici ve Programcı pozisyonlarına başvuracak adaylar için istenilen programlama diline ilişkin belgeler ile dil yeterlilik belgesi (ingilizce dilinden en az (D) düzeyinde)


Sonuçların Açıklanması

Adayların KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Programcı, Sistem Programcısı ve Çözümleyici pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavın şekli ve tarihine ilişkin hususlar başvuru bitim tarihi itibariyle 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.

Diğer unvanlarda KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan adaylar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu pozisyonlara ilişkin sonuçlar asil ve yedek olarak ilan edilecektir.

Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

Tel: 0312 546 03 06-07-09-17


➡ Diğer Personel Alım İlanlarını Görmek İçin TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu