Din

Ayet-el Kürsi’nin Türkçe Okunuşu, Anlamı ve Fazileti Nelerdir?

Ayet-el Kürsi’nin Türkçe Okunuşu, Anlamı ve Fazileti Nelerdir?. İslam Aleminin en faziletli ve koruyucu ayetlerinden olan Ayet-el Kürsi’nin Arapça-Türkçe Okunuşu ve anlamı öğrenmek isteyenler için bu yazımızda Ayet-el Kürsi’nin Fazileti Nelerdir? sorularını cevaplayacağız. Ayrıca Ayet-el Kürsi’nin tefsiri ve Ayet-el Kürsi okumak neye iyi gelir? Ayetel Kürsi ne için kaç defa okunur? Ayet-el Kürsi hangi durumlarda okunmaz? gibi Ayetel Kürsi hakkında tüm merak edilenleri gelin birlikte öğrenelim…

Ayet-el Kürsi’nin Türkçe-Arapça Okunuşu

Kuran’da Allah’ın bize yol göstermesi için indirdiği bazı ayetler vardır. O kadar güçlüdürler ki, sadece onları okuyarak siz, eviniz ve aileniz birçok kötülükten ve Şeytan’ın güçlerinden korunursunuz. Tahminen yüz milyonlarca insanın ezbere bildiği Ayet-el Kürsi Ayeti, Kuran’ın en uzun suresi olan Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. Kazadan, beladan, hastalıktan ve tüm gelecek kötülüklerden uzak olmak için Allaha sığınmanın bir ifadesi olarak da okunur. Şeytandan uzak durmak ve kötülüklere ve musibetlere karşı koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılan bu sure nice sır ve hikmetleriyle bilinen en faziletli surelerdendir.

Peygamber Efendimiz ( s.a.v.)’in Sahabelerinden Abdullah İbn Mesud (ra) şöyle buyurmuştur:  “Yüce Allah göklerde ve yerde, Cennet’te ve Cehennem’de Ayet-i Kürsi’den daha yüce hiçbir şey yaratmadı.”

Sübhanallah!

Ayet-el Kürsi’ yi öğrenmenin ve ezberlemenin birçok faydası vardır. Aşağıdaki Hadis, Ayet-el Kürsi’nin önemini kolayca anlamamızı sağlayabilir.

Hz. Muhammed ( s.a.v.) ‘Bir kimse   her farz namazdan sonra Ayet-el Kürsi’yi okursa, onunla cennet arasında ölüm mesafesi vardır’ dedi. Ayet-el Kürsi’yi okumak bu yüzden çok önemlidir.

Ayet-el Kürsi çok önemli bir ayettir. Bu ayetler Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresinde yer almaktadır. Ayet-el Kürsi, herhangi bir sureden daha fazla öğrenilen ve ezberlenen en büyük surelerden biridir. Ayet-el Kürsi’nin önemi, Hz. Peygamber s.a.v. ‘in birçok Hadislerinde anlatılmıştır. Allah’ın rızasını ve nimetini kazanmak için öğrenmeliyiz.


Ayet-el Kürsi’nin Arapça Yazılışı ve Okunuşu

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm.

Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih.

Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe

Vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.


Ayet-el Kürsi’nin Türkçe Anlamı Meali ve Okunuşu

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.
Ne uykusu gelir ne de uyur.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.
Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.
O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.
Onları korumak kendisine zor gelmez.
O yücedir, mutlak büyüktür.


Ayet-el Kürsi Meali

Allah, O Allah’tır.

O, yegâne hak mâbuddur ki O’ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O’dur.

Ne gaflet basar O’nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O’nundur.

Kimin haddine ki izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edebilsin? Kimin haddine ki izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edebilsin?

Allah, yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O’nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler.

O’nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez.

O, öyle ulu, öyle büyük ve yücedir.


Ayet-el Kürsi Okumanın Faydaları Nelerdir?

 • Her sabah Ayet-el Kürsi’yi okuyan, geceye kadar Allah’ın koruması ve emniyetinde olur.
 • Ayrıca, “Kim her farz namazdan (namazdan) hemen sonra ayetel kürsi okursa, onunla cennete girmesi arasında ölümden başka hiçbir engel yoktur.” Peygamber ( s.a.v) Sahih Al Jami, (NO. 6464).
 • Ölmüş olanlar adına ayet-i kürsi okumak kabirlerini nurlandırır.
 • Evden çıkmadan önce okuyabilmek için Ayet-el Kürsi’yi öğrenin. Ayrılmadan önce bir kez okuyun, Yüce Allah sizi korumak için bir grup Melek indirir. İki defa okunursa iki grup melek indirilir. Toplam 3 defa söyleyin melekler inmeyecek çünkü Allah kendisi sizinle ilgilenecek.
 • Bu ayetleri malına veya evlâdına okuyan, şeytandan korunur.
 • Evde yalnızken Ayet-el Kürsi’yi okumak ve Allah’tan yardım dilemek sizi sakinleştirir ve korkmazsınız.
 • Bakara Sûresi’nin ilk dört ayetini, ardından Ayet-el Kürsi’yi ve sonra Bakara Suresi’nin son 3 ayetini okuyanın ne malına, ne kendisine hiçbir sıkıntısı olmaz, şeytan ona yaklaşmaz ve onu unutmaz. Kuran
  (Ebu Masood Al Ansaari’ye göre ve Al-Bukhaari tarafından rivayet edilen, 4723; Mulsim, 807)
 • Hazret-i Hasan bin Ali (ra) anlatıyor:  “Bir kimse sordu: “Ya Resulallah her farz namazdan sonra Ayet-el Kürsi okuyana ne verilir? Nebi  dedi ki : “O kimse bir sonraki namaza kadar Allah’ın himayesindedir.”
 • Hazret-i Ebû Katâde (RA), Nebi ‘nin şöyle dediğini rivayet ediyor. “Kim zorlukla karşılaştığında Ayet-el Kürsi’yi ve Bakara Suresi’nin son ayetini okursa, Allah o duayı işitir.”

Ayet-el Kürsi Tefsiri

Allah! O’ndan başka ilah yoktur, diridir, bakidir. O’nu ne uyuklama, ne de uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaat eden kimdir? O, önlerindekini de arkalarındakini de bilir, halbuki onlar O’nun ilminden ancak O’nun dilediğinden başkasını kuşatamazlar. Arşı gökleri ve yeri kaplar ve onları korumaktan asla usanmaz. O, Yücedir, Muazzamdır.

Bu ayet Allah’ın birliğini ve sıfatlarını eşsiz bir şekilde anlatmaktadır. Ayet-i Kürsi’ye ayrıntılı olarak bakalım.

Allah! O’ndan başka ilah yoktur, diridir, bakidir.

Bu ifade, Allah’tan başka ilah olmadığına ve O’nun tüm yaratılmışların/âlemlerin Yüce Rabbi olduğu anlamına gelir. Ayrıca O’ndan başka ibadete değer hiçbir ilah yoktur. Nisa Suresi’nde Allah şöyle buyurmaktadır.

Şüphesiz Allah, kendisine hiçbir şeyin ortak koşulmasını bağışlamaz ve bunun dışındakileri dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a bir şeyi ortak koşarsa, gerçekten büyük bir günah işlemiş olur.

Diri, Ebedi, Allah’ın Kendiliğinden Var olduğu (yani onu hiçbir şey yaratmadığı) ve O’nun Ebedi ve Ebedi olduğu, asla ölmediği, herkesi ve her şeyi ayakta tutan anlamına gelir. Bütün mahlûkat Allah’a muhtaçtır ve O’na tevekkül etmektedir. Oysa O, hiçbir şeye muhtaç olmayan en zengindir. O’nun Emri ve İradesi olmadan hiçbir şey var olamaz. Rum Suresi’nde Allah şöyle buyurmaktadır.

Ve O’nun ayetlerinden biri de şudur: Gökler ve yer O’nun emriyle ayakta durur.


O’nu ne uyku gelir ne de uyuklama

Allah, bütün uyuşukluk hallerinden ve uyku hallerinden münezzehtir. Allah, yaratmasında asla gaflet, gafillik ve hataya düşmez. Bilakis O, Yücedir ve her nefsin kazandığından haberdardır. O’nun mükemmel sıfatlarından biri de uykudan ve uykudan hiç etkilenmemesidir. Onun gücü Kesinlikle Mükemmel. Kaf Suresi’nde Allah şöyle buyurmaktadır

Andolsun ki Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı dönemde yarattık ve Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.


Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur.

Bu, herkesin Allah’ın kudreti ve kudreti altında bir kulu olduğunu gösterir. Yerde ve göklerde olan her şeyin sahibi Allah’tır. O, Nihai Otoritedir. Allah Teâlâ Suresi’nde şöyle buyurmaktadır.

Göklerde ve yerde ne varsa, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa O’nundur.


İzni olmaksızın O’nun katında şefaat eden kimdir?

Kıyamet gününde O’nun izni olmadıkça hiç kimse O’nun katında şefaat edemez. Putperestler, putlarının kendilerine şefaat edeceğini zannederlerdi; Bu nedenle Allah, izni dışında hiçbir şefaatin O’nun katında işlemeyeceğini açıklamıştır. Allah Enbiya Suresi’nde şöyle buyurmaktadır.

Kabul ettiği kimseden başkası şefaat edemezler.

Hâlbuki (O’nun izni dışında), Hz.

Ebu Hureyre (RA) tarafından rivayet edilmiştir.

Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her Peygamberin bir duası vardır ki, Allah onu mutlaka yerine getirir ve Allah dilerse bu duamı ümmetime kıyâmet günü şefaat olmak üzere saklarım. Diriliş.”


O, önlerindekini de arkalarındakini de bilir.

Bu, O’nun tüm yaratılmışlar hakkındaki Mükemmel Bilgisine atıfta bulunur; geçmiş, bugün ve gelecek dahil. Bu, Allah’ın tüm âlemleri kuşatan ilminin bir delilidir. Allah Ta-Ha Suresi’nde şöyle buyurmaktadır.

O, onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir, halbuki onlar onu ilmiyle kuşatamazlar.


halbuki onlar O’nun ilminden, O’nun dilediğinden başkasını kuşatamazlar.

Ayetin bu kısmı, Allah’ın izin verdiğinin dışında kimsenin hiçbir bilgiye erişemeyeceğini beyan etmektedir. Kâinattaki her zerrenin her şeyi kuşatan ilmi, Allah’tan başkasına ait olmayan bir sıfattır.

Allah Cin Suresi’nde şöyle buyurmaktadır.

O, gaybı bilendir ve gaybını, seçtiği bir elçiden başkasına açıklamaz.


Arşı gökleri ve yeri kapsar,

El-Kürsi kelime anlamı olarak “Baskı Taburesi” anlamına gelir, ancak burada Kürsi kelimesi Allah’ın Arşını temsil eder. Shakir veya Dr Ghali gibi bazı Kur’an mütercimleri tarafından Güç veya Bilgi olarak da anılır. O’nun sıfatlarının hakikati, insan aklının üstünde ve ötesindedir. Bu muhteşem ayet, Allah’ın göklere ve yere yayılmış olan varlığını, hakimiyetini, kudretini ve ilmini anlatmaktadır.

ve onları korumaktan asla bıkmaz.

Allah’ın, göklerde ve yerde olanları ve Allah’ın mülkündekileri korumakta ve yönetmekte hiçbir sıkıntısı yoktur. Bilakis bu, O’na göre çok kolaydır.

O, Yücedir, Muazzamdır.

Allah en yücedir ve en büyüktür. Bütün şeref, güç ve üstünlük Allah’tan başkasına ait değildir. O, en yücedir, en büyüktür. O’ndan başka ibadete layık ilah ve O’ndan başka rab yoktur. Al-i İmran Suresi’nde Allah şöyle buyurmaktadır.

Güçlü ve Hakim olan O’ndan başka ilah yoktur.


Ayetel Kürsi Abdestsizken Okunur mu?

En çok merak edilen sorulardan biri olan sorunun cevabı oldukça nettir aslında. Kuranı kerim ayetleri abdestsiz ve gusülsüz okunamadığı için ayet-el kürsi de bu hallerde okunmamalıdır.

Ayetel kürsi ezberden okuma halinde ise Kuran-ı Kerim’e dokunması gerekmediğinden okunabilmektedir. Burda dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise gusül abdesti bulunmasıdır.


Ayetel Kürsi Adetliyken Okunur mu?

Ayetel kürsi adetliyken hem yüzünden hem de ezberden okumak caiz olmamaktadır. Adet hali gibi durumlarda gusül abdesti alındıktan sonra ancak okumak mümkündür.

Gusül gerektiren adet hallerinde Kuranı kerime dokunmak ve yüzünden okumak haramdır. Alimlere göre bu hallerde ezberden de olsa okunmaması gerektiği bildirilmiştir.

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’an okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur. Hz. Ali de “Resûlullah’ı Kur’an okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey alıkoymazdı.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 92; Nesâî, Tahâret, 175; İbn Mâce, Tahâret, 105; İbn Huzeyme, Sahîh, I, 104; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, Tahâret, 98) demiştir. Farklı bir lafızla gelen rivâyete göre ise, Hz. Ali’nin “Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur’an okurdu.” (Tirmizî, Tahâret, 111) dediği rivayet edilmiştir.

Bu genel yaklaşımın yanında söz konusu üç mezhep içinde bazı ayrıntılı içtihatlar da bulunmaktadır. Hanefî ve Şâfiîler, dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini; Şâfiîler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf’ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbelîler ise Kur’an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir (Serahsî, el-Mebsût, III, 152; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 199-200; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 120-121, 172).

Mâlikî mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır (İbnü’l-Cellâb, et-Tefrî’, I, 206; Karâfî, ez-Zehîra, I, 379). Sonraki bazı Mâlikîler, bu iki görüşten âdet halindeki kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf’a dokunabileceği ve Kur’an-ı Kerim’i okuyabileceği içtihadını tercih etmişlerdir (Desûkî, Hâşiye, I, 174; Ezherî, Cevâhir, I, 32).

Günümüzde Kur’an eğitim ve öğretiminin aksamadan devam edebilmesi için Mâlikî mezhebinin bu görüşüyle amel edilebilir. Bununla birlikte Kur’an eğitim ve öğretiminin çok değişik yol ve yöntemleri olduğu için bu dönemlerindeki kadınların, okuyan kimselere kulak vererek ya da telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlardan dinleyerek kulak eğitimi almaları ve âyetleri kelime kelime bölerek tashîh-i hurûfa ağırlık vermeleri de uygulanabilecek bir başka yöntemdir. Bu yöntem, ihtilaftan kaçınmak açısından daha ihtiyatlı olabilir.


313 Ayetel Kürsi Okumanın Faziletleri Neler?

Ayetel Kürsi duasını 313 defa okumanın Allah’ın izniyle, hayırlı dileklerin ve arzuların kabulüne vesile olur.

 • Hastalıkların iyileşmesinde şifacı görevi görür.
 • Allahü teala izin verirse kişinin her ne hastalığı olursa olsun, güzel niyetlerle okuduğu 313 ayetel kürsi duasından sonra şifa bulur.
 • Evine doktor girmez.
 • Sıkıntı ve vesveseye karşı iyi gelir.
 • Kişilerin içindeki sebepsiz sıkıntıyı giderir ve gereksiz endişelere zerk olmasından sakındırır.
 • Evin, iş yerinin ya da kişinin kısmetini açar.
 • Dinimizde günahlardan en büyüğü olan büyü gibi kötü işlerin etkisini azaltır.
 • Nazarlardan korur 313 kere okunması sonucunda bir sayıya bağlı kalmak uğruna yapılan uygulama, kişinin disiplinini geliştirir.
 • Abdestlik okunması tavsiye olunduğundan, 313 kereyi bitirene kadar geçen sürede yapılacak her sevap, hanenize daha büyük katlarla yazılır.
 • Ezbere okunması durumunda dimaya iyi gelerek hafızayı güçlendirir.


Ayet-el Kürsi Hakkında En Çok Merak Edilenler

Ayet-ül Kürsi Kuran'ın neresinde geçiyor?

Ayat-el kürsi, Medeni Suresi’nde ve Kur’an-ı Kerim’in 2. Suresi olan Bakara Suresi’nde gelir. 255. ayettir ve herkesin ezbere öğrenmesi ve fırsat buldukça okuması şiddetle tavsiye edilen bir ayettir.

Ayet-el Kürsi ne demek?

Ayet-el-Kürsi, Kuran’daki en güçlü ayetlerden biri olarak kabul edilir çünkü okunduğunda Allah’ın büyüklüğünün tasdik edildiğine inanılır. Bu âyeti sabah-akşam okuyan kimse, cinlerin şerrinden Allah’ın koruması altına girmiş olur; bu aynı zamanda günlük adkhar olarak da bilinir.

Ayetel Kürsi'yi kaç defa okumalı?

Ayetü’l Kürsi’yi 3 veya 4 defa okuyun, sonra Allah’tan istediğinizi isteyin, O size verecektir diyen sahih kaynaklar yoktur.

Ayetel Kürsi hangi surededir?

Ayatul Kürsi Arapça, İngilizce Çeviri – [Cennetin Anahtarı] Ayetul Kürsi, Kuran’ın ikinci suresi olan Bakara Suresi’nin (İnek Suresi) 255. ayetidir. Kur’an-ı Kerim’in başı olan ve faydalarla dolu olan sûre, Bakara sûresidir.

Ayetel Kürsi ne zaman okunmalı?

Evden çıkmadan önce okuyabilmek için Ayetel Kürsi’yi öğrenin. Gitmeden önce bir kez oku; Yüce Allah sizi korumak için bir grup melek gönderecek. İki defa okunursa iki grup melek indirilir.

Kur'an'ın en güçlü suresi hangisidir?

Ayet Kürsi, Kuran’daki en güçlü ayetlerden biri olarak kabul edilir çünkü okunduğunda Allah’ın büyüklüğünün doğrulandığına inanılır.

ayet-el Kürsi İslam'da ne anlama gelir?

Ayet Kürsi, Kuran’daki en güçlü ayetlerden biri olarak kabul edilir çünkü okunduğunda Allah’ın büyüklüğünün doğrulandığına inanılır.

Ayet-el Kürsi İslam'da ne anlama gelir?

Arapça terim olan Ayet-el Kürsi, egemenlik, hakimiyet ve otorite anlamına gelir. (Kürsi kelimesi, Müslüman âlimler tarafından farklı tefsir edilmiştir. Gerçek anlamı açıktır, kimin üzerine oturduğunu gösterir. Ancak kelimenin Kuran’da gerçek mi yoksa mecaz mı olduğu konusunda âlimler ihtilaf etmişlerdir.

Kur'an'daki en önemli ayet hangisidir?

Yüce (izzet içinde).” Ayet-el Kürsi, Bakara Suresi’nin bir Ayah’ıdır (ayet 255). Hz.Muhammed (SAV), Kuran’ın en temel ayeti olduğunu söyledi. Arş’a (Allah’ın arşına) bağlı olan Kur’an-ı Kerim’in dört bölümünden biridir.

İlginizi Çekebilir  👇

👉 En Güzel Tevbe ve İstiğfar Duası – Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

👉 Yasin Suresi Ne İçin Okunur? Yasin Suresinin Fazileti Nedir?

👉 Ezandan Sonra Okunacak Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

👉 Dua Ederken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Peygamber Efendimizden 3 Dua Örneği

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu