Burs Başvuruları

Borusan Kocabıyık Vakfı Burs Başvuruları 2020

Borusan Kocabıyık Vakfı Burs Başvuruları 2020. Borusan Kocabıyık Vakfı 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin; Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri ile Uludağ Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakülteleri’nde okuyan öğrencilerine karşılıksız burs veriyor.

Borusan Kocabıyık Vakfı Burs Başvuruları 2020

Bu okullara kayıt yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan öğrencilerin kendi okullarının burs ofislerine başvurmaları gerekmektedir. Burs başvuruları belirtilen okulların Burs Birim Merkezleri tarafından bizlere gönderilir, asla internetten ya da şahsi başvuru kabul edilmez.

Bu okullar tarafından seçilen öğrencilerle Vakfımız tarafından gerçekleştirilecek mülakat sonrasında, burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilecektir.

Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. Burstan yararlanabilmek için yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
 2. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 3. Burslar Türkiye’de öğrenim gören TC uyruklu öğrencilere sağlanır.
 4. Üniversite bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
 5. Başarılı bir öğrenci olmak, 100 üzerinden en az 70; 4.00 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olmak demektir.
 6. Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan (vakıf, dernek, şahıs gibi) maaş, ücret veya burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariç) gerekmektedir.
 7. Burslar karşılıksız olup, öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
 8. Burs için başvuruda bulunan öğrencinin, kazandığı okula giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmesi gerekir.

Bursun Devamı
Bir sonraki yıl bursun devam edebilmesi için gerekenler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Başarıyla bir üst sınıfa geçmek.
 2. En geç 15 Eylül’e kadar karne veya transkriptlerinin bir kopyasını Vakıf’a göndermek.

Bursun Kesilme Halleri

Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.

 1. Sınıf veya dönem tekrarı yapan,
 2. Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,
 3. Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
 4. Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan,
 5. Disiplin cezası alan,
 6. Tutuklanan,
 7. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,
 8. Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen,
 9. Borusan Kocabıyık Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan.
 10. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

öğrencilerin bursları kesilir.

V. Bursun Yeniden Verilmesi

 1. Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi,
 2. Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi

ile birlikte burs yeniden verilir.

VI. Burs Süresi
Burslar ilke olarak 1 (bir) yıllık süre için verilir ve burs süresi, lise ve dengi okullarda okuyan öğrenciler için 10  (on) ay, üniversite öğrencileri için 12 (oniki) aydır. Müteakip yıllarda bu yönetmeliğin III. Maddesindeki koşullara uygunluğu devam edenlere ve I. Maddedeki niteliklere sahip olan öğrencilere burs verilir.

Detaylı bilgi için Tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu