Kamu Personel Alımları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 40 Personel Alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temizlik görevlisi, Güvenlik görevlisi ve Hasta ve yaşlı Bakım elemanı olmak üzere en az ilköğretim mezunu 40 işçi alım ilanı yayınladı. Son başvuru tarihi 2 Temmuz 2021.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla tabloda yer alan kadrolara Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr/) 28.06.2021 – 02.07.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

1-UNVANLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI

2-GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır…” Çanakkale merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerinde ikamet ediyor olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak.)

5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

6. Bahsedilmeyen diğer hususlar için ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.

7. Başvuru ve işlemler sırasında ilanda belirtilen şartlardan herhangi birini sağlamadığı ya da gerçeğe aykırı, eksik veya yanlış beyanı tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacak, sınavları ve atamaları yapılmayacak, sınavları ve atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3-ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

1. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

2. En az 18 yaşını tamamlamış, en fazla 35 yaşından gün almamış olmak.

3. En az İlköğretim ve en çok Lisans mezuniyetine sahip olmak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1. Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

2. En az 18 yaşını tamamlamış, en fazla 35 yaşından gün almamış olmak.

3. En az Lise ve dengi, en fazla Lisans mezuniyetine sahip olmak.

4. Özel Güvenlik belgesine / kimlik kartına sahip olmak (silahlı/silahsız).

5. Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmaya sağlık yönünden elverişli olmak. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili engeli bulunmamak. (İşe alım aşamasında sağlık raporu tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.)

6. Erkeklerde 175 cm’den, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI

1. Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin tüm birim ve ünitlerinde resmi tatil, hafta sonu tatili ile diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı olarak hasta bakım hizmetlerinde çalışmayı kabul etmek şartıyla, bu birimlerde görev alacak herhangi bir engeli bulunmamak.

2. En az 18 yaşını tamamlamış, en fazla 35 yaşından gün almamış olmak.

3. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanında ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

4-NOTER KURASI, MÜLAKAT SINAVI VE ATAMA SÜRECİ

NOTER KURASI

TARİH : 07.07.2021

YER : ÇOMÜ Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi (İlahiyat Fakültesi yanı) İÇDAŞ Kongre Merkezi

SAAT : 10.00

Herhangi bir değişiklik olması durumunda “https://personel.comu.edu.tr” web adresinden duyurulacaktır.

1. Mülakat sınavına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

2. Mülakat sınavı ve atama sürecine ilişkin detaylı bilgi “https://personel.comu.edu.tr” web adresinden duyurulacaktır.

3. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5-İLETİŞİM

İlan ile ilgili sorular için; 0.286 218 00 18 Dahili: 10132 – 10123 – 10122

10121 – 10120 – 10119

WEB Adresi : https://personel.comu.edu.tr

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu