Din

Cinler İnsan Kılığına (Şekline) Girebilir mi?

Cinler İnsan Kılığına (Şekline) Girebilir mi?. Cinlerin hem Kur’an’da hem de Sünnette manevi varlıkların insan veya hayvan kılığına girebileceğine ve insanlar tarafından görülebileceğine dair işaretler vardır. Örneğin HZ. Cebrail’in, HZ. Meryem’e iyi bir insan şeklinde görünmesi bunun bir göstergesidir. Ayrıca Cebrail, Peygamberimize hem asli suretinde (1) hem de sahabeden Dihyetül-Kelbi (2) suretinde görünmüştür. Melek sadece Peygamberimiz tarafından değil, sahabeleri tarafından da görülmüştür. Bu hadis çok sağlamdır ve Cebrail Hadisi olarak bilinir.

Cinler İnsan Kılığına (Şekline) Girebilir mi?

İslami kaynaklarda Azrail, Cebrail ve diğer bazı melek ve cinlerin Allah’ın izniyle farklı suretlerde insanlara görünebileceğine dair bazı görüşler vardır.

“Süleyman (a.s.) hakkında inen diğer ayetlerde ruhların fiziksel formda görünmesi ve onun şeytanları çağırıp onlara boyun eğdirmesi, (3) ve bunun gibi diğer ayetler,

“Derken ona vahiy meleğimizi gönderdik de o, kusursuz ve düzgün vücutlu bir adam suretinde ona göründü.” (Meryem, 19/17-18)

Hem ruhların çağrılmasını hem de ruh varlıklarının fiziksel forma bürünmesini ifade eder. Ancak burada kastedilen iyi ruhların çağrılması, ‘kültürlüler’ gibi, o son derece ciddi dünyada ruhlara saygısızlık etmek ve onları kendi yerlerine ve oyunlarına çekmek değil, -Muhyiddin el-Arabi gibi, çok ciddi ve ciddi bir amaç için, istedikleri zaman ruhlarla görüşen bir grup aziz gibi- onlara ilgi duymak ve onlarla bir ilişki kurmak ve onların yerine giderek ve bir dereceye kadar onların dünyasına yaklaşarak, onların ruhaniyetinden yararlanmaktır. İşte ayetler bunu ima etmekte ve ima içinde insanı bunu başarmaya teşvik ettikleri anlaşılmaktadır. Bu tür gizli sanatların ve bilimlerin en uzak sınırını izlerler ve en iyi biçimlerine işaret ederler. (4)”

Ayetlerden ve bazı somut olaylardan anlaşılmaktadır ki, meleklerin, cinlerin ve diğer ruhani varlıkların insan suretine girmeleri mümkün görünmektedir. Bu ruhani varlıklar peygamberler dışında bazı insanlara da görünür hale gelmektedir. Nitekim Cebrail’i düzgün bir insan suretinde gören Meryem peygamber değildir. O zaman aklımıza şu soru geliyor: “Onun gördüğünü diğer insanlar neden göremiyor?”

Süleyman Peygamber’in (a.s.) kavminden ve ümmetinden bazı insanların cinlerden bir şeytan gördükleri ve o cinlerin Süleyman Peygamber için binalarda çalıştıkları, deniz altında hazine avladıkları ve kendi suretlerinde başka şeyler yaptıkları bilinmektedir. Başta İbn Mesud, Ebu Hureyre ve Ebu Eyyub el-Ensari (Allah onlardan razı olsun) olmak üzere bazı sahabeler cinleri değişik şekillerde gördüklerini söylemişler, bunun üzerine Peygamberimiz de onların bir kısmını şeytan, bir kısmını da cin olarak nitelendirmiştir.

Kâfir cinlere şeytan denildiğine göre, görülen varlık cinlerden biriydi. Nitekim İslam âlimlerinden bazıları, konuyla ilgili bazı hadislere dayanarak, şeytan ve cinlerin de melekler gibi başka varlıkların kılığına girebildikleri ve kendi suretlerinde de görülebildikleri sonucuna varmışlardır. Buna delil olarak da Peygamberimizin namaz esnasında kendisine saldıran şeytanı alt etmesini, onu boğmasını ve Mescid-i Nebevi’nin direklerinden birine bağlamak istemesini ve bir cinin Süleyman Peygambere Belkıs’ın tahtını getirebileceğinden bahseden ayeti (en-Neml, 27/39) gösterirler. (5)

Diğer bazı İslam âlimleri ise meleklerin, cinlerin ve şeytanların kendi iradelerine dayanarak huylarını değiştirme ve kendi şekillerinin dışında başka şekillere girme kabiliyetlerinin olmadığı gerekçesiyle bizleri uyarmış ve bunu kabul etmenin sakıncalarına dikkat çekmişlerdir. Örneğin Ar-Razi, cinlerin başka şekillere girip insan kılığına girebilecekleri fikrini kabul etmenin insanlar arasında güvensizliğe yol açabileceğini ve bazı insanların annelerinin, babalarının, arkadaşlarının, eşlerinin ve kızlarının cin olabileceği şüphesine kapılabileceğini belirtmektedir. (6) Ayrıca Ar-Razi, onların peygamberlerin şekline giremeyeceklerini, aksi takdirde dine ve İslam hukukuna hiçbir şekilde itibar edilemeyeceğini ifade etmektedir. Ayrıca, kendilerini alim ve İslam’a adanmış olarak gizleyemeyeceklerini, aksi takdirde onları öldürmenin, eserlerini parçalara ayırmanın insanlar için bir zorunluluk olacağını belirtir. (7) .

Ebu Yala el-Ferra, cinlerin, şeytanların ve meleklerin asıl şekillerini değiştiremeyeceklerini ve Allah’ın izni dışında başka varlıkların kılığına giremeyeceklerini belirtir. (8)

(1) Necm, 52/6-14; Karş. Yazır, Hak Dini, I,
(2) Buhari, Fedailü’l-Kur’an, 1;
(3) Karş. Sâd, 38/38; Enbiya, 21/82; Neml, 27/40.
(4) Sözler, (20), 235.
(5) Aynî, Umdetü’l-Kari, VII, 102.
(6) Razi, Mefatihu’l-Gayb, XIV, 54.
(7) Razi, A.g.e., XXVI, 208.
(8) el-Ferra, el-Mutemed fi Usüli’d-Din, s. 174-175.


👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu