Din

Dileklerin Kabul Olması İçin Hangi Dua Okunur? Peygamber Efendimizin Dilek Duası

Dileklerin Kabul Olması İçin Hangi Dua Okunur? Peygamber Efendimizin Dilek Duası. Tüm Müslümanlar her türlü hayırlı amaç için Allah’a dileklerin kabul olması için dualar eder. Allah’ın geri çevirmediği Dilek Duası okumak isteyenler, 1 günde gerçekleşen dilek duası ve çok istediğimiz bir duanın kabul olması için ne yapmalıyız? sorusunu araştırmakta. Hal böyle olunca çok etkili dilek duası defalarca yapılmış ve sonuç alınmış dilek duaları okumak isteniyor.

Dileklerin Kabul Olması İçin Hangi Dua Okunur?

Dilek duasını okuyan kişilerin istekleri ve dilekleri Allah tarafından kabul edilmektedir lakin duayı saf bir kalp ile inanarak okumak çok daha etkilidir. İmkan var ise bu duanın okunmasından önce abdest almak gerekmektedir. Daha sonra ise, üç defa besmele çekilerek Fatiha suresi okunmalıdır. Ardından dilek duası okunabilmektedir.

Duanın kabul edilmesi için şu hususlara riayet edilmesi istenmiştir:

a) Duadan önce tövbe ve istiğfar edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık değildir. Hz. Peygamberin (s.a.s.) şu hadisi çok dikkat çekicidir: “Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak, ‘Yâ Rabbi, Yâ Rabbi’ diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?” (Müslim, Zekât, 65; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 3)

b) Duaya Allah’a hamd, Peygambere salât-ü selam ile başlanmalı; yine salât-ü selam ve Allah’a hamd ile bitirilmelidir. Fudâle b. Ubeyd’den (r.a.) rivâyete göre o, şöyle demiştir: “Resûlullah (s.a.s.), mescidde oturmakta iken bir adam geldi, namaz kıldı, sonra şöyle dua etti: Allah’ım beni bağışla, bana acı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), ‘Ey namaz kılan, acele ettin, namaz kılıp oturduğun vakit Allah’a layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salât ve selam et, sonra da yapacağın duayı yap.’ Bundan sonra başka biri namaz kıldı. Namazdan sonra Allah’a hamd etti ve Peygambere salât ve selam getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), o kimseye: ‘Ey namaz kılan kimse! Dua et, duan kabul edilsin.’ dedi.” (Tirmizî, Deavât, 66; Nesâî, Sehv, 48)

c) Dua içten, tevazu ile ve yalvararak yapılmalıdır. Bir âyette şöyle buyrulmaktadır: “Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Çünkü o, haddi aşanları sevmez.” (A’râf, 7/55)

d) Israrla dua edilmelidir. Bir mümin, ettiği duanın kabul edilmesi hususunda aceleci olmamalıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Sizden herhangi biriniz ‘dua ettim de kabul olunmadı’ diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur.” (Tirmizî, Deavât, 12)

e) Umut ve korku içinde dua edilmelidir. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: “Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.” (Enbiyâ, 21/90)

f) Dua ederken zaman seçimine de dikkat edilmelidir. Dua her zaman yapılabilirse de bazı vakitlerde yapılması, duanın daha çabuk kabul edilmesini sağlar. Bu vakitlerden biri de seher vaktidir. Allah Teala, geceleri dua, ibadet ve istiğfar ile meşgul olanları Kur’an-ı Kerim’de övmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Onlar, geceleri az uyurlardı. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi.” (Zâriyât, 51/17-18) Hz. Peygambere (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resûlü, hangi dua daha makbuldür? diye sorulunca, ‘Gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duadır.’ cevabını vermiştir.” (Tirmizî, Deavât, 80)


Dilek Duası Nedir?

Allah, yarattığı kullarına, kendinden sürekli istemelerini emretmiştir. Bu kapsamda Allah’ın bu şekilde emir vermesinin sebebi, insanların aciz olması ya da bazı şeylere ulaşmakta sıkıntılar yaşamasıdır. Dilek duası esasen, Allah’ın hikmetine sığınıp bir şeye ulaşabilmek için okunmaktadır.


Dilek Duasının Arapça Okunuşu Nasıldır?

Dilek duasının Arapça okunuşu sık sıkı merak edilmektedir. Bu kapsamda dilek duasının Arapça okunuşu şu şekilde olmaktadır: “Estağfurullah min külli ma kerihallah, Estağfirullahel’azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh.” şeklinde ifade edilmektedir. Bu oldukça etkili olan dilek duasının Arapça dilindeki okunuş biçimidir. İslam dininin ileri gelen kişileri, bu duanın muhakkak saf kalp ile okunmasını ve gerçekleşmesi istenilen şeyin duanın öncesinde ve sonrasında belirtilmesinin gerekli olduğunu söylemektedir. Dilek duasının Arapça şeklinde okunmasının hayırlara vesile olacağı da yine âlimler tarafından belirtilmiştir.


👉 Namaz Abdesti Nasıl Alınır Erkek? 

👉 Namaz Abdesti Nasıl Alınır Kadın?


Dilek Duasının Türkçe Okunuşu Nasıldır?

Dilek duasının Türkçe okunuş şekli şu şekilde olmaktadır: “Senin razı gelmediklerinden ve yaptıklarımdan dolayı beni affet. Yapmadıklarımı ise yapmamdan koru beni ey Rabbim. Kendisinden başka hiçbir ilah mevcut olmayan Kayyum, Hay ve Azim olan Rabbe istiğfar eder, günahlarımdan dolayı pişman olup, yalnızca ona sığınırım.” şeklinde ifade edilmektedir. Çok çabuk kabul olabilen bu dilek duasının Türkçe versiyonu bu şekildedir. Dua Türkçe şeklinde okunabilmektedir. Arzu edilirse Türkçe ve Arapça beraber okunabilmektedir.


Dilek Duasıyla Beraber Hangi Zikir Çekilir?

İslam alimleri, esas olarak dilek duasının okunmasından hemen önce zikirlerin hiçbir zaman eksik edilmemesini söylemektedir. Bu zikirler tabii ki Allah’ın isimleri olmaktadır. Alimler, zikir edilmesi durumunda şeytanın kovulacağını, bu şekilde duanın yerine çok daha kolay erişebileceği ifade etmektedir. Dua ile beraber “Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Kavi, Ya Kadir” isimleri yetmiş defa mümkün ise zikir edilmelidir.


Dilek Duasının Fazileti Nelerdir?

Allah, kullarından benden istesinler şeklinde buyurmaktadır. Allah’tan bir şeyi istemek, ona yalvarmak ayıp olmamaktadır. Gerçek ve samimi Müslüman olan herkesin ortasında namazı kılarken bile, Allah ile konuştuğunun farkında olandır. Ağlayandır ve heveslenendir. Yalnızca ondan istemektedir. Allah’tan istenilen safi dileklerin ya da isteklerin hiçbiri geri çevrilmemektedir. Esas olarak bütün dualar dilek olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda dilek duasının faziletleri şu şekilde olmaktadır:

Kişinin ne muradı var ise, yakın vakitte bunun gerçekleşmesine, Allah’ın izni ile vesile olmaktadır.


Peygamber Efendimizin Dilek Duası

Allah’tan dileği olan bir kişi, ilk önce peygamber duaları ile Allah’a dua etmeli ve niyazda bulunmalıdır. Kişi en mükemmel biçimde ve eksiksiz olarak dilek duası yapmak istiyorsa âlemlere nur olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dilek duasını okumalıdır.

Duanın Arapça Okunuşu

Taberânî’den rivayetle: Kişi, muradına ermek için Allah’a namaz ve niyaz ile seslenmelidir.

“Allahumme eslıh zate beynina ve ellif beyne gulubina vehdina subule’s-selami ve neccina mine’z-zulumati ile’n-nuri ve cennibe’l -fevahişe ve zahera minha ve ma betan. Allahumme barik lena fi esmaina ve ebsarina ve gulubina ve ezvacina ve zürriyatina ve tub aleyna inneke ente’t-tevvabu’r-rahim. Ve’c-alna şakirine li ni’ğmetike musnine biha gabiline leha ve etemmeha aleyna.” – Taberani, Hakim


Duanın Anlamı

“Allahım, aramızı ıslah et, kalplerimizi birleştir ve bizi esenlik yollarına ilet, bizi zulmetten kurtar, nura kavuştur, bizi açık, gizli bütün kötülükeleden, fenalıklardan uzaklaştır. Allahım kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz, çoluk çocuğumuz ve neslimiz hususunda bize feyz-u bereket ver. Tevbelerimizi kabul eyle, şüphe yok ki Sen tevbeleri kabul eden büyük rahmet sahibisin. Bizleri sayısız nimetine sena ederek Sana şükredenlerden eyle ve nimetini üzerimize tamamla.”


Hz. Peygamber’in Dilinden Saniyede Kabul Olan Dua

Tirmizi’den rivayetle: Peygamberimiz bu dilek duasını, gözleri görmeyen birinin kendisinden dua talebi üzerine okumuştur.

Hadis âlimlerinden Tirmüzi ve Nesai’nin (Sünen) kitaplarında diyor ki: İki gözü görmeyen bir kimse gelip, “ya Resulallah! Allahü tealaya düa et, gözlerim açılsın” dedi. Peygamber efendimiz de kendisine (Kusursuz bir abdest al! Sonra Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı vesile ederek, araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Yâ Rabbi! Bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!) duasını okumasını söyledi. Adam, abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı.


Evliyaların Dilek Duası

Salih bir niyet ile okunduğunda çok tesirli olan bu dua, muradımıza kavuşmamıza vesile olur.

Evliyaların Dilek Duasının Arapça Okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.Allahümme inni es’elüke ya Kadimü.Ya Daimü,Ya Ferdü.Ya Vitru.Ya Ehadü.Ya Samedü.Ya Hayyü.Ya Kayyumü.Ya zel celali vel ikram.Fe in tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.”

Evliyaların Dilek Duasının Manası

Hz. İsa Peygamber’in ölüleri diriltmek için bu mübarek duayı okuduğu rivayet edilir.
“Rahman(Esirgeyen)Rahim(Bağışlayan) Allah’ın adıyla. Çok yüce ve çok büyük Allah’ın himayesine sığınmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardım dilemekten başka bir amacım yoktur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. O’na dayandım, O’na güvendim.”


Evliyaların Dilek Duası Nasıl Okunur Ve Faziletleri Nelerdir?

Büyük bir veli olan Hz. Süleyman b. Mukadil’den öğrendiğimiz kadarıyla bu duayı sabah namazlarından sonra kıbleye yönelerek yüz defa okursak, temiz bir kalp ile talep ettiğimiz bütün dileklerimiz gerçekleşir. Fevkalade kuvvetli bir dua olduğundan çok dikkatlice okunması gereken bu dua, 7, 14 veya 21 gün boyunca tekrar edilir.

4444 Dilek Duası – Salat-ı Tefriciye

Diğer bir ismi Salat-ı Nâriye olan bu muazzam salavat-ı şerifenin; dertleri, kederleri, belâ ve musibetleri ateş misali yakıp yok ettiği, İslam alimlerince defalarca tecrübe edilmiş dilek duası olduğu söylenir.

Salat-ı Tefriciye’nin Arapça Okunuşu

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Salat-ı Tefriciye’nin (Hacet Duası) Anlamı

Salat-ı Tefriciye, 4444 kere okunması tavsiye olunan çok etkili dilek duasıdır.

“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”


İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu