Kamu Personel Alımları

Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Öğretmen Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olan 30 Öğretmen alacak. Son başvuru tarihi 11 Ekim 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatı dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan “öğretmen” kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılmak üzere alım yapılacaktır.

 • I. BAŞVURU ŞARTLARI

  A . GENEL ŞARTLAR

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak

 • 2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
 • 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 • 4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak.
 • B . ÖZEL ŞARTLAR

Kur’an-ı Kerim öğretmeni için;

Başkanlığımızca düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olmak veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlığımızca tespit edilmiş olmak.

Dini musiki öğretmeni için;

Aşağıdaki şartlardan birini taşımak,

 • . Başkanlığımızca düzenlenen dini musiki kursunu başarıyla tamamlamış olmak,
 • . Üniversite veya belediyelerin dört yıllık eğitim veren konservatuvarlarından mezun olmak,
 • . Türk Din musikisi alanında yüksek lisans/doktora yapmış olmak.
 • II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
 • 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 27.09.2021 -11.10.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında DİBBYS Programı “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla yapılacaktır.
 • 2. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
 • 3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 • 4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 • 5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve KONULARI

 • 1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
 • 2. Sınav Konuları;

Kur’an-ı Kerim öğretmeni için;

 • a) Kur’an-ı Kerim (60 puan),
 • b) Dini Bilgiler (tefsir, hadis, fıkıh, kelam) (40 puan).

Dini musiki öğretmeni için;

 • a) Dini Musiki (50 puan),
 • b) Kur’an-ı Kerim (30 puan),
 • c) Dini Bilgiler (tefsir, hadis, fıkıh, kelam) (20 puan).
 • 3. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ayrıca ilan edilecektir.
 • 4. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
 • 5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların sonucu itiraz sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

 • 1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.
 • 2. Başarı sıralamasında sınav puanı yüksek olana, eşitlik halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 • 3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısınca aday asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

 • 1. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 • 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • 3. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 • 4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu