Öğrenci Gazetesi

Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu ve Açılacak Dersler 2021

Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu ve Açılacak Dersler 2021. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Gazi Üniversitesi tarafından yaz okulunun açılacağına dair akademik takvim yayınlandı. Gazi Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yayınlanan duruda 2021 Gazi Üniversitesi yaz okulu başvuru tarihleri ve açılan derslere akademik takvimde yer verildi. Gazi Üniversitesi 2021 yaz okulu duyurusunda kayıtların 5-6 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirileceği duyuruldu. Yaz okulu dersleri 12 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak ve yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arası gerçekleşecektir. Gazi Üniversitesi Yaz Okulu başvurusu, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden online olarak yapılmaktadır.

Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu ve Açılacak Dersler 2021

05-06 Temmuz 2021Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup Gazi Üniversitesi Yaz Okulu’nda ders alacak öğrencilerin öğrenci otomasyon sistemine kaydolması
12 Temmuz 2021Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup Gazi Üniversitesi Yaz Okulu’nda ders alacak öğrencilerin saat 17.00’a kadar yaz okulu ücretlerini ödeyerek ders kaydı yapması
12 Temmuz – 20 Ağustos 2021Yaz okulu
02-06 Ağustos 2021Yaz Okulu ara sınavları
23-27 Ağustos 2021Yaz okulu sonu sınavları
03 Eylül 2021Yaz okulu notlarının girilmesi için son gün

Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız.


KAYIT ÜCRETİ

Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.


Yaz okulu öğrenim ücreti, “Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi” açıklaması ile öğrenci numarası belirtilerek HALKBANK’a yatırılacaktır. Öğrenciler, bankadan İKİ NÜSHA dekont almalı ve gerektiği takdirde ibraz etmek üzere saklamalıdır. Yaz okulu ücret iadesi gereken durumlarda dekont ibraz edemeyen öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

DERSLERİN AÇILMASI

Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı on ikinin (12) altında olamaz. On ikiden az öğrencinin kayıt olduğu dersler kapatılır. Bu nedenle, 10 Temmuz 2021 saat 23.00 itibariyle yapılacak incelemeler sonrasında bu koşulu sağlamayan dersler kapatılacaktır.

Açılan dersler, ilgili akademik birimlerin ağ adreslerinden ilan edilecektir.

DERS ALMA

 1. Öğrenciler, yaz okulunda Üniversite içi ve/veya Üniversite dışında toplam en fazla on iki saatlik ders alabilirler.
 2. Öğrenci, daha önce aldığı, alarak başarısız olduğu, kredisi yetmediğinden daha önce alamadığı veya devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu dersleri almak için yaz okulundaki derslere kaydolabilir.
 3. Genel ağırlıklı not ortalaması 2,50 ve üzerinde olan öğrenci,  danışmanının uygun gördüğü üst yarıyıllara ait ders alabilir.
 4. Öğrenci; daha önce CC ve üstü harf notu aldığı dersleri yaz okulunda alamaz.
 5. Yaz okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.
 6. Yaz döneminde staj yapacak öğrenciler; staj yapacağı tarih aralığını yaz okulu akademik takviminde belirtilen derslerin başlama ve bitiş tarihlerini de dikkate alarak asgari devam zorunluluğunu sağlamak koşuluyla yaz okulundan ders alabilirler.
 7. Kayıtlı olduğu akademik birimin/ programın dışından ders alacak öğrenciler, ilgili akademik birimin tarafından eşdeğerlik verilen ve eşdeğerlik verildiği ilan edilen dersleri alabilirler.

DANIŞMAN ONAYLARI

 1. Öğrencilerin derslere kaydolmadan önce, alacakları derslerle ilgili danışmanlarıyla görüşmeleri önerilir.
 2. Öğrenci ders kaydını tamamladıktan sonra danışmanıyla iletişime geçerek onay işlemini gerçekleştirir.
 3. Danışman onayı alınmamış kayıtlar geçersizdir.

YAZ OKULUNDA DERS ALAMAYACAKLAR

 1. Yabancı dil hazırlık programına dâhil olan öğrenciler hazırlık sınıfında başarılı olsalar bile o eğitim-öğretim yılı sonunda açılan yaz okulunda lisans programının derslerini alamazlar.
 2. Lisans programlarına M.T.O.K. kontenjanından yerleşen ve bir yıllık matematik ve fen derslerinden oluşan bilimsel hazırlık sınıfı programına tâbi olan öğrenciler, bilimsel hazırlık sınıfında başarılı olsalar bile o eğitim-öğretim yılı sonunda açılan yaz okulunda lisans programının derslerini alamazlar.
 3. Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş öğrenciler, yaz okulundan ders alamazlar. İlişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir.

DERSLERE DEVAM

Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

BAŞARI NOTU

Yaz okulunda alınan derslere ilişkin başarı harf notu, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.

Yaz okulunda alınan notlardan FD, FF başarı harf notu ve G dışındakiler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dâhil edilir.

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN AÇMIŞ OLDUĞU YAZ OKULUNDAN DERS ALMA

 1. Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Gazi Üniversitesi yaz okulunda açılmaması durumunda; öğrenci, Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 13. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde farklı bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan yararlanabilir.
 2. Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin ikinci bölümdeki esasları sağlayan öğrenciler, başka bir yükseköğretim kurumunun açmış olduğu yaz okulundan 3 ila 11 maddelerindeki koşulları da sağlamak kaydıyla ders alabilir.
 3. Öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulunda en fazla on iki saatlik ders alabilir.
 4. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alınabilmesi için yaz öğretiminin verildiği yükseköğretim kurumunun ilgili programına ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu programın üniversiteye giriş yılındaki merkezî yerleştirme puanına (LYS, DGS, YKS, vb.) eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir. ÖSYS ek yerleştirme puanları dikkate alınmaz.

Örneğin; Üniversitemiz Makine Mühendisliği programına 2015 yılında MF-4 puan türünden 396,13356 puan alarak kaydolmuş bir öğrenci, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin açmış olduğu yaz okulunda ders almak istesin. Ancak öğrencinin almak istediği ders, aynı yıl MF-4 puan türünden 468,13446 taban puanla öğrenci alan ODTÜ Makine Mühendisliği programında değil; yine MF-4 puan türünden 386,30996 taban puanla öğrenci alan Çevre Mühendisliği programında açılmış olsun. Bu durumda, öğrencinin kayıtlı olduğu program açısından bakıldığında taban puan şartı sağlanmakla beraber, dersin açıldığı programın taban puanının Üniversitemiz Makine Mühendisliği programının taban puanından düşük olması nedeniyle öğrencinin, ODTÜ Çevre Mühendisliği programının yaz okulundan ders alması mümkün değildir.

 1. Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci bu talebini, yaz okulunun açıldığı yükseköğretim kurumundaki dersin içeriği ve kredi bilgilerini gösteren belgelerle bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Talebin, bölüm başkanlığı ve ilgili yönetim kurulunca, Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin ikinci ve üçüncü bölümündeki esaslar çerçevesinde, uygun görülmesi hâlinde öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alabilir.
 2. Başka bir yükseköğretim kurumunda mevcut olmayan programlarda öğrenim gören öğrenciler, ilgili akademik birimin kararı ile uygun görülen farklı programlardan ders alabilirler.
 3. Öğrenci yaz okulunda, uygulamalı ders, uygulama, blok uygulama, atölye, proje, klinik çalışması, laboratuvar, kazı bitirme projesi, staj ve benzeri hariç, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, aldığı hâlde sınavına girme hakkı elde edemediği ya da başarısız olduğu dersleri alabilir.
 4. Önlisans programı öğrencileri hariç, alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri, Yaz Okulu Yönergesinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası da dikkate alınarak ilgili akademik birimin uygun görmesi hâlinde diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alabilirler. Öğrenci bu talebini; yaz okulunun açıldığı yükseköğretim kurumundaki dersin içeriği ve kredi bilgilerini gösteren belgelerle bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Talebin, bölüm başkanlığı ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi hâlinde öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alabilir.
 5. Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen tek ders sınavına girebilme kriterlerine uygun bir dersi, başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan almakta olan bir öğrenci yaz okulunda başarısız olduğu takdirde, Üniversite akademik takviminde belirtilen tek ders sınavına girebilir.
 6. Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders alan öğrenci, yaz okulu sonunda, almış olduğu ders veya derslere ait onaylı not döküm belgesini (transkript) dilekçesiyle birlikte güz yarıyılı ders başlama tarihinden en az on beş (15) gün önce Bölüm Başkanlığına sunmak zorundadır. Öğrencinin ibraz ettiği not dökümündeki notlar, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki nota dönüştürülerek ilgili yönetim kurulu kararıyla birlikle öğrencinin not belgesine işlenmek üzere, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.
 7. Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan almış olduğu derslerin başarılı olarak sayılabilmesi için, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen ders geçme notunu sağlaması gerekmektedir.

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN ÖĞRENCİSİ OLUP ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULUNDAN DERS ALMA

Gazi Üniversitesi öğrencisi olmayan ve Üniversitemiz Yaz Okulu’nda ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri (yaz okulu özel öğrencileri), derslerin boş kontenjanları dâhilinde, 12 Temmuz 2021 tarihinde ders seçimi yapacak ve “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okulu Açan Fakültelerin Saatlik Ders Ücreti Tablosu”nda tespit edilen öğrenim ücretini, ‘Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi’ açıklaması ve otomasyon sistemine kaydolarak aldıkları öğrenci numarasını belirterek HALKBANK’a yatırdıktan sonra daha önce seçtikleri ders(ler)i kesinleştireceklerdir.

Gazi Üniversitesi öğrencisi olmayan ve Üniversitemiz Yaz Okulunda ders almak isteyen öğrenciler, Diğer Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinin Yaz Okulu İçin Otomasyon Sistemine Kayıt Ve Sistem Üzerinden Ders Alma İşlemleri Rehberi’nde açıklanan adımları 05-06 Temmuz 2021 ve 12 Temmuz 2021 tarihlerinde takip ederek yaz okulunda ders alabileceklerdir. Diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri kısaca;

 1. 05-06 Temmuz 2021 tarihlerinde https://obs.gazi.edu.tr/oibs/summer_app/login.aspx adresinden otomasyon sistemine kayıt olmalı,
 2. Otomasyon sistemine kaydolan öğrenciler, 12 Temmuz 2021 tarihinde https://obs.gazi.edu.tr/oibs/ogrenci/   adresinden yaz okulunda almak istediği dersleri seçmeli; ders seçimi sonunda sistem tarafından hesaplanan öğrenim ücretini, HALKBANK’a “Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi” açıklaması ve öğrenci numarası belirterek yatırmalı ve saat 17.00’ye kadar ders kesinleştirme işlemi yaparak ders alma işlemini tamamlamalıdır.

 

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN ÖĞRENCİSİ OLUP ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULUNDA DERS ALACAK ÖĞRENCİLER, ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN TALEBİYLE AÇILACAK DERSLERE KAYIT YAPTIRABİLECEKLERİNDEN YUKARDA BELİRTİLEN TARİHLERDE İŞLEM YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

DERS KESİNLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILMAYAN DERSLERE DEVAM EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu