Kamu Personel Alımları

Gebze Teknik Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

Gebze Teknik Üniversitesi, lise mezunu KPSS en az 40 puan ile sözleşmeli 31 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında; sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.


Genel Başvuru Şartları

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
  2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
  3. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 21 Ocak 2022

Son Başvuru Tarihi : 04 Şubat 2022

Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 21 Şubat 2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.gtu.edu.tr/

Açıklama : Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

– Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere; Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

– Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ – GEBZE/KOCAELİ” adresine evraklarını gönderecektir.

– Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (262) 605 11 27, 0 (262) 605 11 26, 0 (262) 605 11 22 telefon numaraları ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.


Başvuruda İstenilen Belgeler

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

– Başvuru Formu,

– Özgeçmiş,

– 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

– 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

– Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

– Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)

– Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

– Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

– Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

– Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

– Avukatlık Ruhsatnamesi, (Avukat kadrosu için)

– Cankurtaranlık Belgesi, (Spor Uzmanı kadrosu için)

– Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,

– Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)


Diğer Açıklamalar

1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

2. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden işe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.’ hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

3. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

4. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.

5. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.


Yerleştirme İşlemleri

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

4. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.


👉Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu