Üniversite

Geomatik Mühendisi Nedir? Geomatik Mühendisi Ne İş Yapar?

Geomatik Mühendisi Nedir? Geomatik Mühendisi Ne İş Yapar? Geomatik mühendisi, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), uzaktan algılama, jeodezi ve coğrafi bilgi teknolojileri (CBT) gibi alanlarda uzmanlaşmış bir mühendistir. Bu alanlarda çalışarak, coğrafi verilerin toplanması, işlenmesi, analizi ve haritalanması gibi konularla ilgilenirler. Genellikle harita üretimi, arazi modelleme, coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve jeodezik ölçümler gibi projelerde çalışırlar.

Geomatik Mühendisi Nedir?

Geomatik Mühendisliği; Harita Mühendisliğinin uzay ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ışığında güncellenmiş halidir. “Geomatik” sözcüğü; Geo (Yeryüzü) ve Enformatik kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Geomatik, Yer’i ve Uzay’ı oluşturan nesnelere ait konumsal ve fiziksel parametrelerin ileri mühendislik yöntemleri ile ölçülmesi, veri tabanlarında depolanması, analizi ve sonuç ürünlerin sunumu ile ilgilenen bilim dalıdır.

Harita mühendisi diğer adı ile geomatik mühendisi, hem doğal hem de insan yapımı arazi bilgilerini ölçer, haritalandırır ve yorumlar. Yeniden yapılandırılacak arazileri değerlendirir, havaalanı, çöplük sahası, maden ocağı, taş ocağı, boru hattı ve dağıtım sistemleri dahil olmak üzere bir dizi farklı alanın arazi etüdünü yapar. Yani kısaca; yeryüzünün bir bölümüne veya tamamına ilişkin ölçüm, analiz ve veri yönetimi gibi önemli görevleri üstlenen “mühendislik” bilimidir.

Geomatik Mühendisi Olmak İçin:

 • Açık hava ve engebeli arazide çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermek,
 • Arazi etüdü verilerini ölçmek için kullanılan teknolojik sistemlerin bilgisine hakimiyet,
 • Avukat, finansör ve hükümet yetkililerine elde edilen verileri aktarabilecek seviyede iletişim becerisi göstermek,
 • Arazi ölçüm belgelerinin hukuki niteliğini göz önünde bulundurarak, hassasiyet ve doğrulukla çalışabilmek,
 • Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen,
 • Çizim yapabilme yeteneğine sahip,
 • Ekip çalışması ve yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Görselleştirme kabiliyetine sahip olmak,
 • Hem büroda ve laboratuvarda, hem de açık havada çalışmaktan hoşlanan,
 • Pratik planlama ve geliştirme çözümleri oluşturabilecek yaratıcılığı göstermek,
 • Sabırlı, dikkatli gözlem yapabilen Zaman yönetimi konusunda yetkin olmak,
 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, gibi özelliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Geomatik Mühendisi Ne İş Yapar?

Geomatik mühendisliği, yer ve uzay bilgilerinin toplanması, işlenmesi, analizi ve sunumu ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Bu disiplin, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), uzaktan algılama, fotogrametri, haritacılık, küresel konumlandırma sistemleri (GPS) ve arazi yönetimi gibi çeşitli teknolojileri ve yöntemleri kapsar. Geomatik mühendisleri, doğru ve detaylı coğrafi veri toplayarak, bu verileri çeşitli uygulamalar için kullanılabilir hale getirirler.

Görevleri ve Sorumlulukları

Geomatik mühendislerinin temel görevleri arasında şunlar bulunur:

 • Veri Toplama: GPS, uzaktan algılama ve fotogrametri teknikleri kullanarak coğrafi veri toplama.
 • Veri İşleme ve Analiz: Toplanan verilerin işlenmesi, analizi ve modellemesi.
 • Harita Yapımı: İşlenen verileri kullanarak çeşitli amaçlar için haritalar ve diğer coğrafi bilgi ürünleri üretme.
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları: CBS yazılımlarını kullanarak veri yönetimi, analiz ve görselleştirme.
 • Arazi Yönetimi ve Planlama: Arazi kullanımı, kadastro ve mülkiyet sınırlarının belirlenmesi.
 • Proje Yönetimi: Geomatik projelerinin planlanması, yönetimi ve koordinasyonu.

Geomatik mühendisleri, kamu ve özel sektörde çeşitli alanlarda çalışabilirler:

 • Kamu Kurumları: Belediyeler, kadastro ve tapu daireleri, çevre ve orman bakanlıkları gibi kurumlar.
 • Haritacılık ve CBS Firmaları: Harita yapımı, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama hizmetleri sunan firmalar.
 • İnşaat ve Altyapı Projeleri: Yol, köprü, baraj ve diğer altyapı projelerinin planlanması ve uygulanmasında görev almak.
 • Arazi Yönetimi ve Planlama: Arazi kullanım planlaması ve kentsel planlama projeleri.
 • Araştırma Kurumları ve Üniversiteler: Geomatik mühendisliği ve ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri.

Geomatik Mühendisliği İş İmkanları

Çalışma sahası çok geniştir. Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarında rahatlıkla çalışma imkanı bulabilirler.

Çalışabilecekleri bazı bölümler ve kuruluşlar şunlardır;

 • Altyapı,
 • Coğrafi-Kent-Arazi-Afet Bilgi Sistemleri,
 • Çevre,
 • Enerji,
 • İnşaat,
 • İmar,
 • İletişim Sektörleri
 • Orman,
 • Planlama,
 • Savunma Sanayi,
 • Seyir,
 • Ulaşım,
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Belediyeler
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Harita Genel Müdürlüğü
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • İl Özel İdareleri

İlginizi Çekebilir 👇

👉 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ne İş Yapar?

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu