Üniversite

Gümrük Memuru Nasıl Olunur? Gümrük Memuru Maaşları 2024 Ne Kadar?

Gümrük Memuru Nasıl Olunur? Gümrük Memuru Maaşları 2024 Ne Kadar? Gümrük Memuru Olma Şartları Nelerdir? Gümrük Memuru; görev aldığı kamusal alanda gerekli koruma faaliyetlerinde bulunan memurdur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda hizmet veren Muhafaza Memurları ise gümrükte geçişler sırasında insanı ve eşya anlamında her şeyin sorunsuzluğunun teftiş ve temini için kamu hizmeti verirler. Gelin hep birlikte Gümrük Memuru hakkında tüm bilinmesi gerekenleri öğrenelim.

Gümrük Memuru Nedir?

Deniz yolunda, hava limanlarında, kara sınırlarında bulunan gümrük kapılarında bütün eşyaların ve taşıtların giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştiren, kontrol edilmelerini ve korunmalarını sağlayan, eşya ve kişilerin kontrol edilmeden gümrük bölgelerinden çıkışlarına engel olan görevlilere gümrük memuru denir. Dış ticaretle ilgili konularda tek imza yetkilisi gümrük memurudur.

Gümrük memurları merkezde veya taşrada görev yaparlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde birçok farklı memurluk alanı vardır. Eğer gümrük memurları uzman, müfettiş veya müfettiş yardımcısı olarak görev yapıyorlarsa sadece merkez kadrolarında yer alabilirler.
Gümrük Memurunun Görevleri Nelerdir?

Gümrük memuru, görevli olduğu gümrük kapısından geçen tüm taşıt ve eşyalardan sorumludur. Başlıca görevi giriş ve çıkışların denetimini gerçekleştirmektir, diğer görevleri ise şu şekildedir;

 • Bakanlık ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
 • İhracata ya da ithalata konu olan eşyanın “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu” nu belirlemek.
 • Belge üzerinde adı geçen eşya ile fiziksel varlığı bulunan eşyanın aynı olup olmadığını tespit etmek.
 • Gümrükten geçecek olan araçların depolarındaki yakıt miktarını tespit etmek.
 • İlgili eşyanın ihracat ya da ithalata uygun olup olmadığını; tarife kontenjanı, yasak veya izinli, gözetim ve kota gibi kriterlere göre değerlendirmek.
 • İlgili eşyanın miktarını, değerini ve menşeini belirlemek.
 • Limanlarda yatlarla ilgili işlemleri yürütmek.

Gümrük Memuru Nasıl Olunur?

Gümrük muhafaza memuru olmak için öncelikle; 4 yıllık siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, idari ve iktisadi bilimler ve işletme bölümlerinden YÖK denkliği olan yurt dışı ya da yurt içi üniversitelerden mezun olunması gerekmektedir. Akabinde KPSS sınavına girerek yeterli puanı almanız gerekmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınlamış olduğu ilanlarda genel olarak 70 puan şartı koymaktadır. Daha sonra da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan ilanlar takip edilmeli ve bunlara başvuruda bulunulmalıdır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde binlerce gümrük muhafaza memuru görev almaktadır ve her sene bu kişilere ek olarak yeni alımlar gerçekleştirmektedirler. Özetle saydığımız bölümlerden mezun olur ve KPSS’de yeterli puanı alırsanız sizler de gümrük muhafaza memuru olarak çalışma imkanı elde edebilirsiniz. Bunların dışında gümrük muhafaza memuru olma şartları yani kimler gümrük muhafaza memuru olabilir aşağıda verilmiştir.


Gümrük Memuru Olma Şartları Nelerdir?

 • 657 Devlet Memurları Kanunundaki şartları taşıyor olmak.
 • Kamu haklarından mahrum olmamak.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu Personeli Seçme Sınavında P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 • Gümrük memuru olmak için hangi bölüm okunmalı: En az dört yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme fakültelerinden ya da en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların Gümrük İşletme bölümünden mezun olmak. (Yurt dışı üniversite mezunları için Yüksek Öğretim Kurumları denklik belgesi aranır.)
 • Sınava son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak.
 • Gümrük muhafaza memuru boy şartı erkeklerde en az 1.72 cm, bayanlarda en az 1.65 cm’dir.
 • Sağlık Bakanlığı bünyesinde tam teşekküllü devlet hastanelerinden görevini sürekli yapmasına engel olacak akıl hastalığı, bedensel özrü, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlık, şaşılık, körlük, işitme kaybı, gece körlüğü, renk körlüğü, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket özrü gibi özürler bulunmadığını gösteren bir rapor alınmalı ve sağlık kurulu raporunda “Türkiye’nin her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir.” ibaresi bulunmalıdır.
 • Gümrük Memuru Alım Başvurusu
 • Bakanlığın kurumsal internet adresinde yer alan “İş Talep Formu” elektronik ortamda doldurulacak ve müracaat edilecek. Posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Elektronik ortamda bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde girilecek. (Onaylandıktan sonra aday tarafından da bakanlık tarafından da bir değişiklik yapılamaz.)
 • Sözlü sınava KPSS başarı sırasına göre alınacak aday sayısının üç katı kadar aday çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip başka bir aday varsa adayların tümü sözlü sınava çağrılır.
 • Sözlü sınava girme hakkı kazanan kişilerin isim ve soy ismi, sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık sitesinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar yazılı bildirimde bulunmayacaklar.
 • Sözlü sınavı kazananlar arasından başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır. (Atama yapılmış ise iptal edilir.) Bu kişiler daha sonraki sınavlara katılamayacak ve Cumhuriyet Başsavcılığına haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Sözlü sınavda adaylar fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport) ile sınava girecekler.
 • Sözlü sınavda adayın kavrama, muhakeme ve kendini ifade etme becerisi, liyakati, temsil yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti, bilgi düzeyi, genel kültür ve yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı sorgulanır.
 • Sözlü sınavdan en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Sözlü sınav başarı puanı ve KPSS puanı ortalaması alınarak aday puanı oluşturulacaktır.
 • Başarı sırasına göre kadro sayısı kadar asil aday belirlenecek. (Puan eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan, bu da aynıysa üniversiteden önce mezun olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan alınacaktır.)
 • Sınavı kazanan adaylar, istenilen belgeleri belirlenen son teslim tarihini izleyen 30 gün içinde çekilecek kura ile atanacaklar.
 • Atama sonuçları Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca ataması yapılan adaylara yazılı tebligat yapılacaktır.

Gümrük Muhafaza Memuru Nerede Çalışabilir?

Gümrük muhafaza memurları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan tüm hava, kara ve deniz gümrük kapılarında görev yapmaktadırlar. Özel sektörde çalışma imkanları maalesef bulunmamaktadır.

Gümrük Memuru Eğitimi
Gümrük memuru olmak için üniversitelerin İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler ve Hukuk fakültelerinden ya da 4 yıllık eğitim veren yüksekokulların Gümrük İşletme bölümünden mezun olmak gerekir.

 • Gümrük Memuru Sözlü Mülakat Soruları Nelerdir?
 • Gümrük memurluğu mülakatında çıkan sorulardan bazıları şunlardır;
 • Avrupa Birliği yayın organları nelerdir?
 • Akdeniz’deki boğazlar hangileridir?
 • Akdeniz’deki en büyük ada hangisidir?
 • Atatürk’ün Ankara’ya geliş tarihi nedir? .
 • Cumhurbaşkanlığı amblemindeki yıldızların anlamı nedir?
 • Deflasyon ve enflasyon nedir?
 • D-8 nedir?
 • Gini katsayısı nedir?
 • Gümrük ve Ticaret Bakanı kimdir?
 • Konşimento nedir?
 • Perato Optimum nedir?
 • Son açılan sınır kapısı hangisidir?
 • Schengen Anlaşması nedir?
 • Taylorizm nedir?
 • Türkiye Gümrük Birliğine ne zaman girmiştir?
 • Yüksek mahkemeler nelerdir?

Gümrük Memuru Tayin Durumu Nasıldır?

Gümrük memurlarının belli şartları sağlamaları halinde tayin hakları bulunmaktadır. Bu memuriyette sık sık tayin olma durumu olabiliyor. Gümrük memurlarının da bazı devlet memurları gibi zorunlu hizmetleri vardır, gittikleri bir bölgede zorunlu hizmeti tamamlamak zorundadırlar. Tamamladıktan sonra da tayin olmaları gerekir. Bu süre genellikle 4-5 yıldır. Görev yaptıkları yerin şartlarına göre bu süre değişir. Daha kısa bir sürede tayin hakkı zorunlu hallerde (evlilik, hastalık vb.) yapılır.


Gümrük Muhafaza Memuru Çalışma Saatleri Nasıldır?

Gümrük muhafaza memurları vardiya usulü çalışmaktadırlar. Vardiyaları ise 24-24 şeklindedir. Yani 24 saat aralıksız çalışırlar ve akabinde de 24 saat istirahat ederler. Normal memurlar ayda 160-180 saat çalışırken, gümrük muhafaza memurlarının aylık çalışma saatleri 240 – 260 saati bulabilmektedir.


Gümrük Memuru Maaşları 2024 Ne Kadar?

Gümrük Memuru maaşı 2024 verilerine göre ortalama 30.000 TL civarındadır. Bazı gümrük müdürlüklerinde ortalama 300 TL ek ödenek verilmektedir. Bu ödenek yoğun olan sınır kapılarında daha fazladır. Taşra ve merkezde görev alan memurların maaşları farklıdır. Ayrıca gümrük memurları tayinleri çıktığında yolluk ücret alırlar. Gümrük memuru maaşları hizmet yıllarına ve mezun oldukları okulun derecesine göre değişim gösterir. Medeni durumları, çocuk sayıları, eşlerinin çalışma durumları maaşlarını etkiler.


👉Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu