Kamu Personel Alımları

İçişleri Bakanlığı KPSS En Az 70 Puan ile 15 Personel Alacak

İçişleri Bakanlığı KPSS en az 70 puan ve sözlü mülakat ile 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021

İçişleri Bakanlığından

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel idare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna 16-17 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacak olup, kadrolara ilişkin talep edilen fakülte/ bölüm ve kontenjanların dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sözlü Sınava Katılma Şartları

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2-Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3-Giriş (sözlü)sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar),

4-Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış bulunan ve Bakanlığımızca istenilen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,

5-KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır)

6-Adaylar KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre bu ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilirler.


Başvuru Şekli ve Yeri

1-Adaylar; giriş (sözlü) sınav başvurularını e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.

2-Başvurular 24 Kasım 2021 tarihinde saat:9:30’da başlayıp 29 Kasım 2021 tarihinde saat:17:30’da sona erecektir.

3-Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

4-Giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yükleyeceklerdir.

8-Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar ise; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonu ile de tekrar başvuru yapabileceklerdir.

9-Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

10-Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.

11-Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.

12-Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

13-Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


Duyuru Şekli ve Değerlendirme

Giriş (sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” bölümünden de yapılabilecektir. Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı- Kamu işe Alım Platformuna başvuru esnasında e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adres bilgileri, gerekli durumlarda adaylar ile irtibatta dikkate alınacaktır.

Söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

1- Sınavın yapıldığı dönem itibarıyla geçerliliği bulunan ve yukarıda belirtilen bölümler kapsamında KPSS puan türleri sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine giren adaylar, giriş (sözlü) sınava alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylarda giriş (sözlü) sınavına alınacaktır.

2- Giriş (sözlü) sınavına katılabileceklerin günlü katılım bilgileri Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde adayların bilgisine sunulacak olup, adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

3- Adaylar, giriş (sözlü) sınavı ile ilgili durumlarım Kariyer Kapısı

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir.

4- Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarım taşımayanlar ve/veya atanma şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler, giriş (sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş (sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


➡ Diğer Personel Alım İlanları İçin TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu