KPSS

KPSS Puan Türleri ve Meslekleri – KPSS Hangi Puan Türü Hangi Meslek?

KPSS Puan Türleri ve Meslekleri – KPSS Hangi Puan Türü Hangi Meslek?. KPSS puan türü adayın almış olduğu puana göre tercih yapabileceği alanları simgeler. Her puan türü kendi içinde hesaplama yöntemleriyle belirlenir. KPSS sınavında devlet kurumlarının istedikleri mezuniyet ve puan türünü alan adaylar atanmaktadır. Peki KPSS Puan Türleri ve Meslekleri Neler? KPSS Hangi Puan Türü Hangi Meslek? Gelin hep birlikte bu soruların yanıtlarını öğrenelim…

KPSS Puan Türleri ve Meslekleri Neler?

KPSS’ de şuanda toplam 121 çeşit puan türü bulunmaktadır. Bu puanların her biri hem bileşen olarak hem de bileşen ağırlığı olarak farklıdır.

P3 puanı Genel Kültür ve Genel Yetenek bileşenleri yeterlidir. P48 puanı da GK, GY, hukuk, iktisat, muhasebe ve maliye bileşenlerinden oluşur. Bileşen ağırlığı; bir puanın bileşeninin, o puanı yüzde kaç oranında etkilediğidir. Örneğin P3 puanında Genel Kültür %50 ve Genel Yetenek %50 etkilemektedir. P2 puan türünde GK%60 ve GY %40 etkilemektedir.

Puanların kullanım alanları

KPSS’ de 121 çeşit farklı puan bulunmaktadır. Bunların hangi alanlarda kullanıldıklarını aşağıdaki tabloda görebiliriz:

Puan Kullanım Alanı Puan Kullanım Alanı
P3 Lisans – A ve B grubu P124 Lisans- imam alımları
P10 – P121 Eğitim mezunları: Öğretmenlik ve A grubu

 

Lisans (4 yıllık) mezunu adayların hem B grubu hem de A grubu alımlarda kullanabildiği puan türüdür. Ancak P3 puan türünün özelliği yıldan yıla değişmektedir. Çünkü tek yıllarda (2017-2019 gibi) yapılan KPSS’ler de hesaplanan P3 puan türleri sadece A GRUBU alımlarda kullanılabilmektedir. Çift yıllarda (2018, 2020 gibi) yapılan KPSS’ler de hesaplanan P3 puanı ise A GRUBU + B GRUBU alımlarda kullanılabilmektedir. P3 puanı 2 yıl geçerlidir.

P121 Puanı

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur.

Kılavuzda belirtilen sadece 18 bölümden mezun olan adaylar bu sınav oturumlarına katılırlar ve bu puanla tercih yaparlar. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar ise P10 puan türü ile tercih yaparlar.

P121 puan türü 2 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

P10 Puanı

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenlerinden oluşur.

P121 puan türü gelmeden önce sadece P10 puan türü kullanılmaktaydı. Şuan ise yukarıda belirttiğimiz 18 bölüm haricindeki eğitim fakültesi mezunları bu puan türü ile tercih yapmaktadır.

P10 puan türü 2 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.


KPSS Hangi Puan Türü Hangi Meslek?

Yukarıda yer verilen puan türleri dışında kalan puan türleri, KPSS-A grubu alımlarında kullanılmaktadır.
Örneğin, SGK, denetmen yardımcısı alımını KPSS P13, KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türleriyle yapmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, uzman yardımcısı alırken, hukuk bölümü mezunu adaylar için P4, iktisat bölümü mezunu adaylar için P14 ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için P34 puan türünü esas almıştır.
Rekabet Kurumu uzman yardımcısı alırken, KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26 KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerini kullanmıştır.

KPSS’ de 121 çeşit farklı puan bulunmaktadır. Bunların hangi alanlarda kullanıldıklarını aşağıdaki tabloda görebiliriz:

PUAN TÜRÜBÖLÜM/FAKÜLTEKURUMLARKADROLAR
KPSS P1BankacılıkT.C Merkez BankasıUzman Yardımcısı
Bankacılık ve FinansT.C Merkez BankasıUzman Yardımcısı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriT.C Merkez Bankası
EkonometriT.C Merkez BankasıUzman Yardımcısı
EkonomiT.C Merkez BankasıUzman Yardımcısı
İktisatT.C Merkez BankasıDenetçi Yardımcısı
İş İdaresiT.C Merkez BankasıUzman Yardımcısı
İşletmeT.C Merkez BankasıUzman Yardımcısı
Kamu YönetimiT.C Merkez BankasıUzman Yardımcısı
SigortacılıkT.C Merkez BankasıUzman Yardımcısı
Uluslararası TicaretT.C Merkez BankasıUzman Yardımcısı
HukukT.C Merkez BankasıUzman Yardımcısı
İktisatRekabet KurumuRekabet Uzman Yardımcısı
İşletmeRekabet KurumuRekabet Uzman Yardımcısı
Siyasal BilgilerRekabet KurumuRekabet Uzman Yardımcısı
İ. İ. B. F. MezunlarıRekabet Uzman Yardımcısı
Endüstri MühendisliğiRekabet Uzman Yardımcısı
İnşaat MühendisliğiRekabet Uzman Yardımcısı
HukukRekabet Uzman Yardımcısı
KPSS P2İşletmeT.C Merkez BankasıDenetçi Yardımcısı
İ. İ. B. F.Kalkınma BankasıUzman Yardımcısı
İ. İ. B. F.VakıfbankMüfettiş Yardımcısı
KPSS P3MEMUR VE SÖZLEŞMELİ ALIMLARDAKİ ANA PUAN TÜRÜ
KPSS P4Mühendislik FakültesiSanayi ve Ticaret BakanlığıTüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı
İletişim FakültesiBDDKUzman Yardımcısı
SPKUzman Yardımcısı
BDDKUzman Yardımcısı
Bayındırlık ve İskan BakanlığıMüfettiş Yardımcısı
Kalkınma BankasıUzman Yardımcısı
KPSS P6ÖSYMUzman Yardımcısı
BDDKUzman Yardımcısı
İ. İ. B. F.SPKUzman Yardımcısı
Siyasal Bilgiler-Siyaset BilimiSPKUzman Yardımcısı
Mühendislik FakültesiEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu BaşkanlığıEnerji Uzman Yardımcılığı
HukukSPKUzman Yardımcısı
KPSS P7Bilgisayar MühendisliğiDevlet İstatistik Enstitüsü BaşkanlığıUzman Yardımcısı
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
Çevre MühendisliğiUzman Yardımcısı
Endüstri MühendisliğiDevlet İstatistik Enstitüsü BaşkanlığıUzman Yardımcısı
Gıda MühendisliğiDevlet İstatistik Enstitüsü BaşkanlığıUzman Yardımcısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıUzman Yardımcısı
KPSS P8MatematikHazine MüsteşarlığıHazine Uzman Yardımcısı
İ. İ. B. F.-Hukuk-Siyasal Bilgiler- Matematik-İstatistik-Ziraat ve İletişim FakülteleriAvrupa Birliği Genel SekreterliğiUzman Yardımcısı
Toprak MahsulleriMüfettiş Yardımcısı
BaşbakanlıkUzman Yardımcısı
Çevre ve Orman BakanlığıUzman Yardımcılığı
KPSS P10EĞİTİM FAKÜLTESİ
KPSS P11Hukuk-Siyasal Bilgiler-İletişim- İktisat-İşletme-İktisadî ve İdari Bilimler-İlahiyat, İletişim Fakülteleri-Sosyoloji-Psikoloji- Antropoloji, Tarih, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mütercim- TercümanlıkYurtdışı Türkler ve Akraba TopluluklarUzman Yardımcısı
HukukBDDKBankacılık Uzman Yardımcısı
KPSS 12Ev EkonomisiSanayi ve Ticaret BakanlığıStajyer Kontrolör (İdari)
Kimya ve Kimya MühendisliğiSağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu BaşkanlığıMüfettiş Yardımcısı
SGKMüfettiş Yardımcılığı
KPSS P13SGKMüfettiş Yardımcılığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıİş Müfettiş Yardımcısı
KPSS P16BDDKUzman Yardımcısı ve Denetçi
KPSS P17Mühendislik FakültesiHazine MüsteşarlığıHazine Uzman Yardımcısı
KPSS P18Uluslararası TicaretHazine MüsteşarlığıHazine Uzman Yardımcısı
KPSS P20HukukBDDKBankacılık Uzman Yardımcısı
KPSS P21AB Genel SekreterliğiUzman Yardımcısı
HukukBayındırlık ve İskan BakanlığıMüfettiş Yardımcısı
HukukHazine MüsteşarlığıUzman Yardımcısı
HukukBDDKBankacılık Uzman Yardımcısı
KPSS P22İktisatHazine MüsteşarlığıUzman Yardımcısı
İktisatAB Genel SekreterliğiAB Uzman Yardımcısı
Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıTÜİK Uzman Yardımcısı
KPSS P23İşletmeHazine MüsteşarlığıUzman Yardımcısı
İşletmeAB Genel SekreterliğiAB Uzman Yardımcısı
KPSS P24MaliyeAB Genel SekreterliğiAB Uzman Yardımcısı
MaliyeHazine MüsteşarlığıUzman Yardımcısı
TBMMUzman Yardımcısı
KPSS P25İstatistikHazine MüsteşarlığıUzman Yardımcısı
SGKSigorta Uzman Yardımcısı
KPSS P27BDDKUzman Yardımcısı
KPSS P28İller BankasıUzman Yardımcısı – Teknik Uzman Yardımcısı
KPSS P29İller BankasıHazine Uzman Yardımcısı
KPSS P30Kamu YönetimiBaşbakanlık Hazine MüsteşarlığıAvrupa Birliği Uzman Yardımcısı
Kamu YönetimiAvrupa Birliği Genel SekreterliğiAvrupa Birliği Uzman Yardımcısı
KPSS P31İçişleri Bakanlığıİl Göç Uzmanlığı
İçişleri BakanlığıUzman Yardımcılığı
İçişleri Bakanlığıİl Planlama Uzman Yardımcılığı
TBMMUzman Yardımcılığı
KPSS P33İ. İ. B. F.TBMM Genel SekreterliğiUzman Yardımcılığı
TÜİKUzman Yardımcılığı
KPSS 34Matematik-Ekonometri-İktisat- İstatistikBaşkanlık Devlet İstatistik Enstitüsü BaşkanlığıUzman Yardımcılığı
TBMMUzman Yardımcısı
KPSS P35İ. İ. B. F.TBMMUzman Yardımcısı
BAĞ-KUR Genel MüdürlüğüDenetmen Yardımcısı
Ulaştırma BakanlığıMüfettiş Yardımcısı
Maliye bakanlığıGelir Uzman Yardımcılığı
İ. İ. B. F.-Hukuk-Siyasal Bilgiler- Endüstri Mühendisliği-İstatistikBDDKBDDK Uzman Yardımcısı BDDK Yeminli Murakıp Yardımcısı Bankacılık Uzman Yardımcısı
KPSS P36Uluslararası İlişkilerAvrupa Birliği Genel SekreterliğiAvrupa Birliği Uzman Yardımcısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıAvrupa Birliği Uzman Yardımcısı
KPSS P37İçişleri BakanlığıKaymakam
TBMMUzman Yardımcısı
KPSS P39Muhasebat Genel MüdürlüğüStajyer Muhasebet Kontrolörü
Hazine MüsteşarlığıSigorta Denetleme Uzmanı
KPSS P40İ. İ. B. F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakültelerine bağlı bölümler ile Bankacılık, Bankacılık ve Finans, İstatistik, Endüstri MühendisliğiBDDKBankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı-Bankacılık Uzman Yardımcılığı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriPTTPTT Müfettiş Yardımcısı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriGençlik ve Spor BakanlığıMüfettiş Yardımcısı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriGençlik ve Spor Bakanlığı- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar KurumuMüfettiş Yardımcısı
KPSS P42İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriMaliye BakanlığıDevlet Malları Uzman Yardımcısı- Milli Emlak Denetmen Yardımcısı- Milli Emlak Uzman Yardımcısı
KPSS P43İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriMaliye BakanlığıMuhasebe Uzman Yardımcısı-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı- Muhasebe Denetmen Yardımcısı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriGümrük ve Sosyal Güvenlik BakanlığıMüfettiş Yardımcısı-Uzman Yardımcısı
KPSS P44
KPSS P45İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriBayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
KPSS P46İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıİş Müfettiş Yardımcısı
KPSS P47İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriBaşkabanlık Devlet Personel Başkanlığı-Gençlik ve Spor BakanlığıUzman Yardımcısı
KPSS P48Hukuk-Siyasal Bilgiler-İletişim- İktisat-İşletme-İktisadi veÇalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı
İdari Bilimler-İlahiyat, İletişim Fakülteleri-Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Tarih, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mütercim- Tercümanlık
KPSS P49İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriMaliye BakanlığıGelir Uzman Yardımcılığı-Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı-Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
KPSS P51İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriSağlık Bakanlığı-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-Gümrük ve Ticaret BakanlığıMüfettiş Yardımcısı-Stajyer Kontröler-Bankalar Uzman Yardımcısı
KPSS P53İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriKültür ve Turizm Bakanlığı-BDDKKültür ve Turizm Uzman Yardımcısı- Stajyer Kontröler-Bankalar Uzman Yardımcısı
KPSS P54İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriMaliye Bakanlığı-Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıHesap Uzman Yardımcısı- Uzman Yardımcısı-Hukuk Uzman Yardımcısı-SPK Uzman Yardımcısı
KPSS P56İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriMaliye Bakanlığı-BDDK-TBMMDevlet Bütçe Uzman Yardımcısı- Maliye Uzman Yardımcısı -BDDK Uzman Yardımcısı
KPSS P57İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriMaliye BakanlığıStajyer Gelirler Kontrolörü
KPSS P58İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri- SosyolojiBaşbakanlık Hazine Müsteşarlığı- Devlet İstatistik Enstitüsü-İçişleri BakanlığıUzman Yardımcısı-Dernekler denetçi Yardımcısı-Stajyer Gelirler Kontrolörü
KPSS P59İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleriİçişleri BakanlığıDernek Denetçi Yardımcısı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriKültür ve Turizm BakanlığıMüfettiş Yardımcılığı
KPSS P61
KPSS P62İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriKamu İhale KurumuUzman Yardımcısı
KPSS P63İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriSGKUzman Yardımcısı
KPSS P64İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriSanayi ve Ticaret BakanlığıUzman Yardımcılığı
KPSS P67İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriSağlık BakanlığıMüfettiş Yardımcısı (İdari)
KPSS P70Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş KuruluMüfettiş Yardımcısı
KPSS P72İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriMaliye BakanlığıMali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı
KPSS P77-78İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriTelekomünikasyon KurumuTelekomünikasyon Uzman Yardımcısı
KPSS P79HukukSavunma Sanayi-ÖSYMUzman Yardımcısı-Test Geliştirme
KPSS P82İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriDışişleri Bakanlığı-Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı-Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
KPSS P84İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri- MühendislikSanayi ve Ticaret BakanlığıStajyer Kontrolör-Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı
KPSS P88İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriBaşbakanlık Hazine Müsteşarlığı-Tarım ve Köy İşleri BakanlığıHazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler)-Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı
KPSS P89İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Tarım ve Köy İşleri BakanlığıMüfettiş Yardımcılığı-Kontrolör Yardımcısı
KPSS P92İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri-Matematik-İstatistik- Ekonometri-İletişim Fakültesi- Fizik-Sosyoloji-PsikolojiBaşkanlık Hazine Müsteşarlığı TÜİKHazine Uzman Yardımcısı (Matematik)-Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)-TÜİK Uzman Yardımcısı
KPSS P95-97İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriBaşbakanlıkUzman Yardımcılığı
KPSS P96İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriBaşbakanlık Dış Ticaret MüsteşarlığıDenetmen Yardımcılığı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri
KPSS P98TBMM-Kalkınma BankasıUzman Yardımcılığı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriBaşbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
KPSS P100Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü
KPSS P103-P104İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı-Kültür ve Turizm BakanlığıUzman Yardımcılığı
KPSS P105İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri- EkonometriMaliye BakanlığıMaliye Uzman Yardımcılığı
KPSS P106İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme FakülteleriMaliye BakanlığıAvrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
KPSS P107İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme FakülteleriMaliye BakanlığıStajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü
KPSS P108İ.İ.B.F.-Hukuk, Uluslararası İlişkiler-İktisat, İşletme Fakülteleri-İnşaat MühendisliğiBaşbakanlık-Ulaştırma BakanlığıDış Ticaret Uzman Yardımcılığı-AB Uzman Yardımcılığı
KPSS P109İ.İ.B.F.-Hukuk, Uluslararası İlişkiler-İktisat, İşletme Fakülteleri-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi-Psikoloji-Sosyal HizmetlerBaşbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
KPSS P110ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
KPSS P111-P112İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri-Ekonometri-İstatistikTBMM-SGKUzman Yardımcısı
KPSS P113İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme FakülteleriÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Türkiye İş Kurumu
KPSS P114İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme FakülteleriÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KPSS P115İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme FakülteleriÇalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıÇalışma ve Uzman Yardımcısı
KPSS P116Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıUzman Yardımcısı
KPSS P117İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme FakülteleriTarım ve Köy İşleri BakanlığıMüfettiş Yardımcısı
KPSS P118İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme FakülteleriÇalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıBaşbakanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı
KPSS P119İktisat-İşletme-Maliye-EkonometriMerkez BankasıAraştırmacı
KPSS P120İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme FakülteleriSanayi ve Ticaret BakanlığıStajyer Kontrolörlüğü

İlginizi Çekebilir 👇

👉 KPSS Puanı Kaç Yıl Geçerli?

👉 KPSS Kaç Yılda Bir Yapılır?

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu