Gündem

Microsoft Office Powerpoint 2016 Uzantısı Nasıl Kullanılır?

Microsoft PowerPoint 2016, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili ve gösterişli bir sunum hazırlamak için metin, resim, grafik veya tablolar gibi nesneler eklenebilir. Eklenen metin veya nesnelere efekt verilerek hareketli sunumla hazırlanabilir. Microsoft PowerPoint 2016 programının dosya uzantısı .pptx olarak düzenlenmiştir. Peki Microsoft Office Powerpoint 2016 Uzantısı Nedir? Microsoft Office Powerpoint 2016 Uzantısı Nasıl Kullanılır? İşte tüm detaylar…

POWERPOİNT SEKMELERİNİN TANITIMI

1- Dosya Sekmesi

Bu sekme ile Yeni, Aç, Kaydet, Yazdır gibi komutların yanı sıra genel PowerPoint ayarlarının yapılabileceği Seçenekler düğmesine ulaşılabilir.


2- Giriş Sekmesi

Bu sekme PowerPoint’deki temel biçimlendirme işlemlerinin yapılabileceği seçenekleri içerir. Her PowerPoint kullanıcısının sıklıkla
ihtiyaç duyabileceği birçok grup seçeneğini üzerinde bulundurur. Bunlar:Pano, Slaytlar, Yazı Tipi, Paragraf, Çizim ve Düzenleme seçenekleridir.


3- Ekle Sekmesi

Bir sunuya; tablo, resim, diyagram, grafik, metin kutusu, ses, köprü, üst ve alt bilgi gibi nesneleri eklemek için kullanılan sekmedir.


4- Tasarım Sekmesi

Slaytlara; tema, yazı tipi, renk şeması veya arka plan stilleri vermek ve sayfa ayarlarını değiştirmek için kullanılan sekmedir.


5- Geçişler Sekmesi

Geçerli slaydınıza geçişler uygulayabildiğiniz, değiştirebildiğiniz veya kaldırabildiğiniz sekmedir.


6- Animasyonlar Sekmesi

Slaydınızdaki nesnelerde animasyon uygulayabildiğiniz, değiştirebildiğiniz veya kaldırabildiğiniz sekmedir.


7- Slayt Gösterisi Sekmesi

Slayt gösterisi başlatabildiğiniz, slayt gösteriniz için ayarları özelleştirebildiğiniz ve tek tek slaytları gizleyebildiğiniz sekmedir.


8- Gözden Geçir Sekmesi

Sununuzda yazım denetimi yapabildiğiniz, dili değiştirebildiğiniz, geçerli sunu ile başka bir sunu arasındaki farkları karşılaştırabildiğiniz sekmedir.


9- Görünüm Sekmesi

Sununuzda yazım denetimi yapabildiğiniz, dili değiştirebildiğiniz, geçerli sunu ile başka bir sunu arasındaki farkları karşılaştırabildiğiniz sekmedir.


Sunu İle İlgili İşlemler

Yeni bir sunu oluşturmak için sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir;

 1. Dosya sekmesine tıklanır, açılan görünümden yeni bölümü seçilir,
 2. Bu bölüm altından önce Boş sunu seçeneği ardından da Oluştur düğmesi tıklanır.

NOT: Yeni bir sunu oluşturmak için CTRL+N tuş kombinasyonu kullanılır.


Bir Sunuyu Kaydetmek

Bir sunuyu kaydetmek için sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir;

 1. Dosya sekmesine tıklanır, Açılan görünümden dosya ilk defa kaydedilecekse Kaydet bölümü, eğer dosyanın ismi, adı ya da dosya türü değiştirilecekse Farklı Kaydet bölümü seçilir,
 2. Ekrana gelen iletişim penceresinin Klasörler kısmından dosyanın kaydedileceği konum seçilip, Dosya Adı kısmına dosyanın ismi girilir.
 3. Eğer dosyanın türü değiştirilecekse Kayıt Türü açılan kutusundan kaydedilmek istenilen format seçilip son olarak Kaydet düğmesi tıklanır.

Varolan Bir Sunuyu Açmak

Varolan bir sunuyu açmak için sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir;

 1. Dosya sekmesine tıklanır, Açılan görünümden Aç bölümü seçilir,
 2. Açılan Aç iletişim penceresinden dosyanın kayıtlı olduğu konum seçilip Aç düğmesi tıklanır.

NOT: Varolan bir belgeyi açmak için CTRL+O tuş kombinasyonu kullanılır.


Bir Sunuyu Kapatmak

 1. Açık bir sunuyu kapatmak için Dosya sekmesinden Kapat seçeneği tıklanır.
 2. Sunuyla birlikte PowerPoint programı da kapatılacaksa Dosya  sekmesinden Çıkış seçeneği ya da pencerenin sağ üst köşesindeki kapatma düğmesi ya da pencerenin sol üst köşesindeki PowerPoint ikonu çift tıklanır.

NOT: Sunuyu kapatmak için CTRL+F4 tuş kombinasyonu kullanılır.


PowerPoint Seçenekleri

 1. PowerPoint Seçenekleri ile görünüm ve düzenleme seçenekleri kişiye göre özelleştirilir. Bu bölümde yapılan özelleştirmeler kalıcı olacaktır. Böylece sürekli aynı ayarlar yapılmak zorunda kalınmaz. PowerPoint seçenekleri penceresini açmak için Dosya sekmesinden Seçenekler bölümü seçilir.
 2. Genel: PowerPoint 2010’da kullanılan genel seçeneklerin bulunduğu sekmedir.
 3. Yazım Denetleme: PowerPoint metninin düzeltme ve biçimlendirme şeklinin ayarlandığı sekmedir. Yazım ve dilbilgisi, otomatik düzelt vb. ayarları içerir.
 4. Kaydet: Sununun kaydetme şeklinin özelleştirildiği sekmedir. Otomatik belge kaydetme vb. seçenekleri içerir.
 5. Dil: Office programları içinde kullanacağınız dil ayarlamalarının yapıldığı sekmedir.
 6. Gelişmiş: Düzenleme, kes-kopyala ve yapıştır, resim boyutu ve kalitesi, yazdır, görüntüle, slayt gösterisi gibi birçok seçeneğin içinde bulunduğu sekmedir.

Slaytlar İle İlgili İşlemler

1- Slayt Eklemek

Yeni slayt eklemek için aşağıdaki adımlardan biri yapılır ;

 1. Giriş sekmesi – Slaytlar grubu (yeni slayt) – düğmesi tıklanır.
 2. Klavyeden Ctrl+M tuşları tıklanır.
 3. Sol tarafta yer alan Slaytlar bölmesinden slayt seçilir ve ENTER tuşuna basılır.
 4. Sol tarafta yer alan Slaytlar bölmesinden bir slayt seçilip sağ tıklanır ve açılan menüden Slayt Ekle seçilir.

2- Slayt Düzenini Belirlemek

PowerPoint’in içerdiği dokuz yerleşik slayt düzeninden birini kullanabilir veya gereksinimlerinize bağlı olarak özel düzenler oluşturabilirsiniz.

Bu düzenlerden birini uygulamak için;

 1. Yeni slayt eklerken aşağısında yer alan ok tıklanır ve hazır düzenlerden uygun olan seçilir.
 2. Slayt eklendikten sonra Slaytlar grubunda yer alan Düzen düğmesi  kullanılarak hazır düzenlerden uygun olan seçilir.

3- Slayt Çoğaltmak

Bir sunu içerisindeki aynı düzen ve içeriğe sahip slaytları defalarca kullanmamız gereken durumlarda slayt çoğaltma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Slayt çoğaltmak için aşağıdaki işlemlerden birini yapabilirsiniz;

 1. Çalışma alanının sol tarafında bulunan Slaytlar bölmesinde çoğaltılmak istenen slayt seçildikten sonra sağ fare tuşuna tıklanır. Açılan kısa yol menüsünden Slayt Çoğalt seçeneği seçilir.
 2. Çoğaltılmak istenilen slayt seçilir, Giriş sekmesi – Slaytlar Grubu- Yeni Slayt düğmesi tıklandığında açılan menüden Seçili Slaytları Çoğalt komutu seçilir.

4- Slayt Silmek

Zaman zaman sunu içerisindeki bazı gereksiz slaytların silinmesi gerekebilir. Bu durumlarda slayt veya slaytları silmek için çeşitli yöntemler mevcuttur.
Başlıca silme yöntemleri şunlardır;

 1. Silinmek istenilen slayt sol taraftaki Slaytlar bölmesinden seçilip slayt üzerinde sağ tuş tıklanır ve Slayt Sil komutu tıklanır.
 2. Silinmek istenilen slayt sol taraftaki Slaytlar bölmesinden seçilip klavyeden Delete tuşuna basılır.

Slayt Görünümleri

PowerPoint görünümlerini hem Görünüm sekmesinden hem de pencerenin sağ alt köşesinde yer alan Sunu Görünümleri düğmelerinden değiştirebilirsiniz.


1- Slaytları Sıralamak

Slaytları sıralamak için Görünüm sekmesindeki Sunu Görünümleri grubundan Slayt Sıralayıcısı seçilir. Yan yana dizilen slaytlar sürükle-bırak yöntemi ile sıralanabilir.


2- Slayta Not Eklemek

Slaytlarınıza notlar eklemek için;

 1. Görünüm sekmesindeki Sunu Görünümleri grubundan Not Sayfası düğmesi seçilir.
 2. Daha sonra, notlarınızı yazdırabilir ve sununuz sırasında onlara başvurabilirsiniz.

3- Slayt Gizlemek

Sunu içerisinden gereksinim duyduğunuz ancak slayt gösterisinde yer almasını istemediğiniz bir slayt varsa bu slaydı gizleyebilirsiniz. Sunudaki her bir slayt için Slaydı Gizle seçeneğini kapatıp açabilirsiniz.
Slaytları gizlemek için aşağıdaki adımlardan birini yapabilirsiniz;

 1. Gizlenmek istenen slayt seçildikten sonra Slayt Gösteresi sekmesi tıklanır, Ayarla grubu içinde yer alan Slaydı Gizle düğmesine tıklanır.
 2. Sol tarafta yer alan Slaytlar bölmesinden slayt seçilip sağ fare tuşuna tıklanır. Açılan kısayol menüsünden Slaydı Gizle komutu seçilir.

4- Özel Gösteriler Yapmak

PowerPoint sunusunda yer alan sunulardan farklı sunular oluşturmanıza yarayan bu özelliği kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;

 1. Slayt Gösterisi sekmesi – Slayt Gösterisini Başlat grubu –özel slayt gösterisi– düğmesi tıklanır.
 2. Açılan Özel Gösteriler penceresinden Yeni düğmesi tıklanır.
 3. Kullanılmak istenen slaytlar sol taraftan seçilip Ekle düğmesi ile sağ tarafa aktarılır ve Tamam düğmesi tıklanarak gösteri kaydedilir.

5- Slaytları Renklendirmek

PowerPoint sunularımızı hazırlarken slaytlarımızın arka plan stil ve renklerini de ayarlayabilirsiniz.

 1. Bunun için Tasarım sekmesinde yer alan «Temalar» seçeneklerini kullanabilirsiniz.
 2. Temalardan istenilen tema seçilip seçilen tema ile ilgili değişiklikler Çeşitlemeler ve Özelleştir grupları kullanılarak yapılabilir.

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu