Öğrenci Gazetesi

Onur Kurulu Evrakları 2024 – Onur Kurulu Toplantı Tutanağı Örneği (Word)

Onur Kurulu Evrakları 2024 Onur Kurulu Toplantı Tutanağı Örneği Word makalemizde Onur Kurulu yıllık çalışma planı ve Onur Belgesi Verilecek Öğrenci Teklif Formu örneklerine ulaşabilirsiniz. Onur kurulu her sınıfın şubelerinden birer öğrenci, ders yılı başında öğretmenlerin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek oluşturulur.

Onur Kurulu Nedir, Görevleri Nelerdir?

Bir öğretmenin başkanlığında, kötü davranış ve uyarma gibi cezaları    gerektiren    küçük    disiplin    olaylarını    incelemek, sonuçlandırmak  ve  bu  konu  ile  ilgili  okul  idaresin bilgi  vermek, okul  düzenine  aykırı  hareketler  olup  olmadığını  denetlemek amacı  ile  bir  öğretmenin  başkanlığında  çalışan  kurula  onur kurulu denir.

Onur Genel Kurulu; “Onur Kurulunu seçer, okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken tedbirler hakkın da tekliflerde bulunur. Onur Genel Kurulu her dönem en az iki kez toplanır.

Onur  kurulunun  bütün  kararları,  onur  kurulu  karar defterine  yazılır.  Onur  Genel  Kurulu,  Onur  Kurulu  ve  Cezalar hakkında  daha  çok  bilgi  almak  için  şu  siteyi  ziyaret  edebilirsiniz: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/22188_0.html

Onur Kurulunun Görevleri:

Onur Kurulu;

a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce  verilen  veya  temsilcilerce getirilen konuları görüşür, aldığı kararları okul müdürlüğüne bildirir.

b) Okulda, örnek davranışlar gösteren, derslerinde başarılı, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılan farklı sınıflardan en az üç öğrenciyi belirleyerek ödüllendirilmek üzere okul yönetimine bildirir.

c) Öğrencileri onur belgesi ile ödüllendirir veya ödüllendirilmesini disiplin kuruluna teklif eder.

ç) Müdür tarafından iletilen uyarma, mahrumiyet ve kınama cezasını gerektiren olayları inceler ve karara bağlar. Müdür, onur kurulunda karara bağlanan konuları gerektiğinde disiplin kuruluna gönderebilir.

d) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları engellemek amacıyla     programlar hazırlayarak okul yönetimine sunar.

e) Okul kantininin sağlığa uygun koşullarda tutulması için gerekli önerilerde bulunur, alınması gereken tedbirleri  okul yönetimine bildirir.

f) Öğrenci nöbet işlerini ve sınıf başkanlığı seçimini, okul yönetimi ile iş birliği yaparak yürütür.

g) Gerektiğinde eğitici kol başkanlarıyla iş birliği yaparak okul ve çevresinin temizliği ve düzeni için faaliyetler  plânlar ve uygular.

h) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak, sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini  önlemek  için  tedbirler  alarak,  anne ve babalarla  iş birliği yapar.

ı) Okulun ve çevrenin temiz, düzenli ve sağlık kurallarına uygun bulundurulmasına katılımı sağlar.


Onur Kurulu Evrakları 2024

Onur Kurulu Çalışma Planı

EKİM

 1. Onur kurulunun oluşturulması.
 2. Onur genel kurulunun ilk toplantısının yapılması.
 3. Onur Kurulu ikinci başkan ve yedek üye seçilmesi.
 4. Onur kurulunun kuruluşu ve onur kurulu görevlerinin üyelere okunarak dağıtılması.

KASIM

 1. Onur Kurulu yıllık çalışma planının hazırlanması.
 2. Çalışma planı hakkında okul öğrencileri, öğretmenler ve yönetimin bilgilendirilmesi.
 3. Sınıf temsilcilerinin ve okul temsilcisinin onur kurulu hakkında bilgilendirilmesi.
 4. Ayın öğrencisinin seçilmesi ve onur kurulu köşesinde yayınlanması

ARALIK

 1. Okul web sayfasında onur kurulu ve çalışmalarına ait bir köşenin oluşturulması.
 2. Okul içinde dilek postası adlı, öğrencilerin istek ve şikâyetlerini bildirebileceği bir kutu oluşturulması.
 3. Ayın öğrencisinin seçilmesi ve onur kurulu köşesinde yayınlanması

OCAK

 1. Okul onur genel kurulu toplanarak yıllık çalışma planında yer alan birinci döneme ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi ve sınıflarında 1. yarıyıl içerisinde derslerinde ve örnek davranışları ile ön plana çıkan öğrencilerin belirlenmesi.

ŞUBAT

 1.  Onur genel kurulunun 2. yarıyıl ilk toplantısının yapılması.
 2. Zararlı alışkanlıklar konulu bir köşenin oluşturulması ve okul sitesi onur kurulu köşesinde yayınlanması.
 3. Ayın öğrencisinin seçilmesi ve onur kurulu köşesinde yayınlanması

MART

 1. Okuldaki eğitici kol faaliyetlerinin başkanları ile işbirliğine gidilerek okul içi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere destek sağlanması. (Bilgi yarışması, okul dergisi, okul gazetesi, mezuniyet balosu, spor turnuvaları vb.)
 2. Ayın öğrencisini seçilmesi ve okul onur kurulu köşesinde yayınlanması. .

NİSAN   

 1. Ayın öğrencisini seçilmesi ve okul onur kurulu köşesinde yayınlanması.
 2. Okulun eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek amacı ile öğrenci sorunlarının tespitini belirlemeye yönelik anket hazırlanarak taramalar yapılması. Bu taramalar çerçevesinde okul yönetimi, öğretmenler ve rehber öğretmenlerin bilgilendirilmesi.

MAYIS

 1. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri içerisinde, okulumuzu temsil eden, örnek davranışta bulunan veya onur kurulu tarafından onur belgesi alması uygun görülen öğrenci, öğretmen ve velilerin ödüllendirilmesi.
 2. Ayın öğrencisini seçilmesi ve okul onur kurulu köşesinde yayınlanması.

HAZİRAN

 1. 2022-2023 öğretim yılında okul onur kurulu tarafından yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek yıla ilişkin önerilerin alınması.
 2. Okul onur kurulunun 2022–2023 öğretim yılı çalışma raporunun hazırlanıp idareye sunulması.

Onur Belgesi Verilecek Öğrenci Teklif Formu Word

Onur Kurulu Toplantı Tutanakları Örnekleri Word


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu