Kamu Personel Alımları

Ordu Üniversitesi En Az Lise Mezunu 15 Personel Alacak

Ordu Üniversitesi 2020 KPSS sınavına girmek şartıyla 10 ortaöğretim mezunu, 5 önlisans mezunu destek personeli alacak. Başvurular şahsen yapılacaktır. Son başvuru tarihi 26 Kasım 2021

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı yapılacaktır.


Başvuru Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

c) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,

d) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

e) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi bulunmamak.

Özel Şartlar

a) Ortaöğretim veya Önlisans mezunu olmak,

b) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.


[ilgiliMakale icerik_id=”31474″]

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)
 2. T.C Kimlik Kartı fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı),
 3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
 4. 2020-KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 5. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı
 6. Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı

Başvuru Şekli Yeri 

Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen ya da posta yolu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile başvuran adayların başvurularının yanlış birime veya adrese teslim edilmesinden ve postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.


[ilgiliMakale icerik_id=”31496″]

Temizlik Personelinin Görevleri

 1. Üniversitenin ve bağlı birimlerin kapalı mekânlarının ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri silmek,
 2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen alanlara taşımak,
 3. Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek,
 4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,
 5. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
 6. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
 7. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
 8. Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0 (452) 226 52 00 / 2454 – 2462 – 2463

Cumhuriyet Yerleşkesi Cumhuriyet Mahallesi No: 218

Altınordu / ORDU PK : 52200

İlan Metni İçin TIKLAYINIZ


[ilgiliMakale icerik_id=”31497″]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu