Lise

Periyodik Tablo Element İsimleri ve Özellikleri – 118 Element İsimleri ve Sembolleri

Periyodik Tablo Element İsimleri ve Özellikleri – 118 Element İsimleri ve Sembolleri. Elementlerin özellikleri ve artan atom numarasına göre sıralandığı tabloya Periyodik tablo denir. Tabloda elementler artan atom numarasına göre soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru sıralanır. Periyodik tabloda bulunan satılara ise periyot denir.

Periyodik Tablo Element İsimleri ve Özellikleri

Periyodik tablo soldan sağa doğru 1A grubundan başlar 8A grubuna kadar sıralanır. Bu sıralama elementlerin metal, ametal, yarı metal olma durumuna göredir.

 • 1A grubu Alkali Metallerdir
 • 2A grubu Toprak Alkali Metallerdir
 • 3A grubu Toprak Metalleridir
 • 7A grubu Halojenlerdir
 • 8A grubu Soygazlardır
 • B grubu ise geçiş metalleridir

Resimdeki periyodik tablo üzerinde renklere göre elementlerin soygaz, metal, ametal, yarı metal ve soygaz olduğu belirtilmektedir.

Periyodik cetvelde yukarıdan aşağı doğru inildikçe;

 • Atom numarası ve metalik özellik artar.
 • Elektron sayısı artar ancak ametallik özellik azalır
 • Atop çapı büyür ve kütle numarası artar

Periyodik Tablo üzerinde soldan sağa doğru gidildikçe;

 • Atom numarası ve kütle numarası artar.
 • Elektron sayısı artar ancak metalik özellik azalır.
 • Atom çapı büyür ve kütle numarası artar.

Periyodik tablo çok sayıda önemli bilgi içermektedir. Bunlar;

Atom Numarası

Bir atomdaki proton sayısı, o elementin atom numarası olarak adlandırılır. Proton sayısı, hangi elementin bir nevi kimliğidir ve ayrıca elementin kimyasal davranışını belirler. Örneğin, karbon atomları 6 protona sahiptir, hidrojen atomları 1 ve oksijen atomları ise 8 protona sahiptir.


Kütle Numarası

Bir elementin çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayısının toplamına kütle numarası denir. Elementin sol üst kısmına yazılır.

Kütle Numarası = Proton Sayısı + Nötron Sayısı


Atom Sembolü

Atom sembolü (veya element sembolü), bir elementi (karbon için “C”, hidrojen için “H” ve oksijen için “O” gibi) temsil eden bir kısaltmadır. Bu semboller uluslararası olarak kullanılmaktadır ve bazı şaşırtıcı kullanımları vardır. Örneğin, tungsten için sembol “W” dir, çünkü bu elementin diğer bir ismi wolfram’dır. Ayrıca, altın için atomik sembolü “Au” dır, çünkü Latince altın kelimesi Aurum ‘dur.


Atom Ağırlığı

Bir elementin standart atom ağırlığı, atomik kütle birimindeki elementin ortalama kütlesidir. Tekli atomların her zaman atomik kütle birimlerinin bir tam sayıya sahip olması; Bununla birlikte, periyodik tablo bünyesindeki atom kütlesi bir ondalık sayı olarak belirtilmiştir, çünkü bu bir elementin çeşitli izotoplarının ortalamasıdır. Bir element için ortalama nötron sayısı atom kütlesinden proton sayısını (atom numarası) çıkararak bulunabilir.

Not: İzotop, bir elementin atom numarası aynı ancak atom ağırlığı farklı olan başka bir çeşidine denir.


93-118 Arası Atom Ağırlığına Sahip Elementler

Doğal olarak oluşan elementlerin atom ağırlığı, elementin izotopunun doğal miktarının ortalamasından hesaplanır. Ancak laboratuvar ortamında oluşturulan atom numarası 92’den daha büyük olan elementler doğal olarak oluşmuş elementler değildir. Bu elementlere  uranyum ötesi elementler denir.

Atom numaraları 104 ve üzeri olan elementlere süper ağır elementler denir. Bu elementler genellikle kararsız halde bulunan içerisinde proton sayısı artan büyük bir çekirdeğe sahiptir. Aralık 2015 yılında Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Derneği (IUPAC) 4 yeni süper ağır elementin ismini açıkladı. Bunlar;

113 :Nihonyum (Nh)

115 : Moskovyum (Mc) .

117 : Tenesin (Ts)

118 : Oganesyon (Og)

Element İsimleri (Elementlerin Alfabetik sıralanışı)

Element AdıSembolAtom NumarasıElektronegatiflik (χ)
AktinyumAc891.1
AlüminyumAl131.61
AmerikyumAm951.3
AntimonSb512.05
ArgonAr18
ArsenikAs332.18
AstatineAt852.2
AynştaynyumEs991.3
AzotN73.04
BakırCu291.9
BaryumBa560.89
BerilyumBe41.57
BerkelyumBk971.3
BizmutBi832.02
BohriyumBh107
BorB52.04
BromBr352.96
CıvaHg802
DarmstadyumDs110
DemirFe261.83
DisprosyumDy661.22
DubniyumDb105
ErbiyumEr681.24
EvropiyumEu63
FermiyumFm1001.3
FlorF93.98
FosforP152.19
FransiyumFr870.7
GadolinyumGd641.2
GalyumGa311.81
GermanyumGe322.01
GoldAu792.54
HafniyumHf721.3
HassiyumHs108
HelyumHe2
HidrojenH12.2
HolmiyumHo671.23
İndiyumIn491.78
İridyumIr772.2
İyotI532.66
KadmiyumCd481.69
KaliforniyumCf981.3
KalsiyumCa201
KarbonC62.55
KlorCl173.16
KobaltCo271.88
KriptonKr363
KromCr241.66
KurşunPb822.33
KüriyumCm961.3
LantanyumLa571.1
LavrensiyumLr103
LityumLi30.98
LütesyumLu711.27
MagnezyumMg121.31
ManganezMn251.55
MeitneryumMt109
MendelevyumMd1011.3
MolibdenyumMo422.16
NeodimyumNd601.14
NeonNe10
NeptünyumNp931.36
NikelNi281.91
NiyobyumNb411.6
NobelyumNo1021.3
OganessonOg118
OksijenO83.44
OsmiyumOs762.2
PaladyumPd462.2
PlatinyumPt782.28
PlütonyumPu941.28
PolonyumPo842
PotasyumK190.82
PraseodimPr591.13
PrometyumPm61
ProtaktinyumPa911.5
RadonRn86
RadyumRa880.9
RenyumRe751.9
RodyumRh452.28
RöntgenyumRg111
RubidyumRb370.82
RutenyumRu442.2
RutherfordyumRf104
SamaryumSm621.17
SeryumCe581.12
SezyumCs550.79

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu