Öğrenci Gazetesi

PMYO Taban Puanları 2024 – Polis Olmak İçin Kaç Puan Gerekir?

PMYO Taban Puanları 2024 – Polis Olmak İçin Kaç Puan Gerekir? 2024 PMYO Taban Puanı Ne Olacak? Soruları 2024 Yüksek Kurumalar Sınavına girip Polis Meslek Yüksek Okullarına girmeyi düşünen öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Polis Meslek Yüksek Okulları, Emniyet Teşkilatına Polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere TYT puanı ile alım yapan yükseköğretim kurumudur.

2024 PMYO Taban Puanı Ne Olacak?

PMYO hakkında kısa bilgi vermek gerekirse; Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır.  Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Yüksekokuldaki eğitim-öğretimi başarı ile bitiren öğrencilere, Polis Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması verilir.

YKS sınavı sonrası 26 yaşını doldurmamış adaylar (Polis Meslek Yüksek Okulları) PMYO‘a girebilmesi için Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılıp en az 250 ham puan almaları gerekmektedir.

(NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

PMYO başvuruları Polis Akademisi sitesi üzerinden alım duyurusu yayınlandıktan sonra Temmuz ve Ağustos aylarında yapılır.

2024 yılında PMYO başvurusunda bulunacak adayların 1 Ekim 2024 tarihine kadar 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir. Yani 2024 yılında PMYO’a 1 Ocak 1999 – 1 Ekim 2006 arası doğanlar başvuru yapabilecek.


PMYO Taban Puanları 2024

PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) başvuru şartı Yüksek Kurumlar Sınavı’nın 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ham puanıyla başvuruda bulunulmaktadır. PMYO başvuru taban puanı 250 ham puandır. Yani okul puanınız eklenmeden ham puanınız 250 olması gereklidir.

Yıllara göre PMYO öğrenci alım Taban Puanları;

YIL    /    PUAN

 • 2011 /  300 ham puan
 • 2012 /  260 ham puan
 • 2013 / 250 ham puan
 • 2014 /  250 ham puan
 • 2015 /  270 ham puan
 • 2016 / 270 ham puan
 • 2017 /  260 ham puan
 • 2018 / 260 ham puan
 • 2019 / 250 ham puan
 • 2020/ Alım Yapılmadı.
 • 2021/ 250 ham puan
 • 2022/ 250 ham puan
 • 2023/ 250 ham puan
 • 2024: ?

TYT’den 250 Ham Puan Almak İçin Kaç Net Yapmak Gerekir?

2023 TYT sınavından 250 ham puan akmak için sözel ve sayısal olarak kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilmeniz için ortalama derslere göre yapmanız gereken net sayılarını aşağıdaki gibidir.

Sözel dersleri iyi olanlar TYT derslerinden aşağıdaki netleri yaparak 250 ham puan alabilirler:

Türkçe: 22

Sosyal Bilimler: 9

Matematik: 4

Fen Bilimleri: 1

Yukarıdaki şekilde 36 net yaptığınızda 251.314 ham puan alabilirsiniz.

Sayısal dersleri iyi olanlar TYT derslerinden aşağıdaki netleri yaparak 250 ham puan alabilirler:

Türkçe: 12

Sosyal Bilimler: 4

Matematik: 14

Fen Bilimleri: 6

Yukarıdaki şekilde 36 net yaptığınızda 251.582 ham puan alabilirsiniz.


PMYO Baraj Puanına Okul Puanı Ekleniyor mu?

Polis Akademisi, PMYO alımlarını genellikle üniversite sınavlarından sonra yapmaktadır. Yazılı sınav olarak adayların üniversite puanlarını kullanıyor. Adaylardan istediği puan türü ise TYT puanıdır. Ancak burada bilmeniz gereken şey başvuru puanlarında okul puanın etkisi yoktur yani ham puan üzerinden değerlendirilir. 


PMYO Başvuru Şartları 

PMYO başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmanız gerekmektedir:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
 • Sınavın yapılacağı yıl ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye geçiş sınavı olan TYT bölümünden Polis Akademisi tarafından açıklanacak taban puanı almış olma şartı vardır. Bu puan 250 -280 arasında değişmektedir.
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,”
 • Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
  Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Önceki Yıllarda İstenilen Belgeler 

 • Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır),
 • Sınav Başvuru dilekçesi – Alım açıklandığında akademinin sitesinde yayınlanacak.
 • Aday Sağlık Bilgilendirme Formu Alım açıklandığında akademinin sitesinde yayınlanacak.
 • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Ücretin banka şubesinden yatırılması gerekmektedir.
 • İnternet bankacılığı, EFT vb. aracılığıyla yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir.
 • Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru
 • Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar lise diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.)
 • Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf
 • Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi
 • Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi” aslı ve fotokopisi istenir.( Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

İlginizi Çekebilir  👇

👉 Polis Nasıl Olunur?

👉 Yunus Polis Nasıl Olunur?

👉 Çevik Kuvvet Polisi Nasıl Olunur?

👉 Kadın Polis Nasıl Olunur? 

👉 Komiser Nasıl Olunur? 

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

4 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu