Burs Başvuruları

TUBİTAK Bursu Nasıl Alınır? TUBİTAK Bursu Hangi Bölümlere Verilir?

TUBİTAK Bursuna başvuru yapmak isteyen araştırmacı kişiler ve öğrenciler verilecek burs hakkında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Tüm detaylar makalemizde bulabilirsiniz...

TUBİTAK Bursu Nasıl Alınır? TUBİTAK Bursu Hangi Bölümlere Verilir?. TUBİTAK lisans bursu, bir üniversitede lisans eğitimi alan öğrencilerin temel fen ve sosyal bilimler alanlarında yaratıcılık ve araştırma yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir programdır. TUBİTAK Bursu öğrencileri akademiye yönlendirme konusunda teşvik oluşturmak için verilen burstur.

TUBİTAK Bursu Nasıl Alınır?

Günümüzde öğrencilerin bilimsel bir çalışma yapması ve bunu proje haline getirip devam ettirebilmesi zorlaşmış durumda. Hal böyle olunca TUBİTAK Burs Başvuruları da artmakta. TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)’ ın lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verdiği burslar bir nebze de olsa araştırmacılara destek oluyor.

Her akademik yılın başında ya da akademik dönemlerin başında verilen TÜBİTAK bursu, araştırmacı öğrencilere destek olmak ve öğrencileri akademiye yönlendirme konusunda teşvik oluşturmak için verilen burstur. Bazı öğrencilerin üniversite sınavında gösterdiği başarısına göre, öğrencinin lisans hayatına başlamasından itibaren verilebilir.

Tüm bursiyerler için OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak şartı vardır. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs artık lisans ve lisansüstü olarak ikiye ayrılmış durumda.

TÜBİTAK bursu proje destekleriyle karıştırılmamalıdır.

TÜBİTAK, bursu araştırmacı öğrencilerin hayatlarına destek olması amacıyla verilirken proje destek hibeleri ise sadece projenin amacı doğrultusunda harcamak için verilen, her bir harcamanın faturalandırıldığı ve rapora eklendiği hibedir.


TÜBİTAK Burslarına Nasıl Başvurulur?

Tüm adayların BİDEB (TÜBİTAK Başvuru ve İzleme Sistemi) adresinden başvurusuna elektronik olarak başlamadan önce ARBİS’e (Araştırmacı Bilgi Sistemi) kayıt olmaları gerekiyor. Kayıt olduktan her kullanıcı yine BİDEB sistemi üzerinden açılan burs türüne başvurabilir.

👉 VGM Bursu Nedir? VGM Burs Başvuru Şartları Nelerdir?


TÜBİTAK’ın Verdiği Tüm Burslar

 • 2205 Lisans Bursu
 • 2247-C Stajyer Araştırmacı Bursu (STAR)
 • 2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu
 • 2211 Yurt İçi Doktora Bursu
 • 2213-A Yurt Dışı Doktora Bursu
 • 2213-B Yurt Dışı Müşterek Doktora Bursu
 • 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu
 • 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)
 • 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu
 • 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu
 • 2216 Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Bursu (Yabancı öğrencilere yönelik)

TÜBİTAK 2205 Lisans Bursu

“Bu programın amacı; temel bilimler ile sosyal ve beşeri bilimlere yönelimi teşvik etmek, TÜBİTAK tarafından yürütülen bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarında başarılı olmuş öğrencileri desteklemek, yaratıcı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini sağlamak, bilimsel düşünme ve araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamak için lisans eğitim bursu vermektir.”

TÜBİTAK 2205 Lisans Bursu Başvuru Şartları

 • T.C. vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak
 • Daha önce bir lisans eğitimini bitirmemiş olmak
 •  Hazırlık sınıfı, yatay geçiş veya ara sınıftan başvuranlar için bu çağrı duyurusundaki “Bursların Devamı” bölümündeki şartları sağlıyor olmak
 • Yurt içindeki üniversitelerde TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir bölüme yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim- öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de Y-SAY veya TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek
 • Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak veya TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının İkinci Aşama Sınavı sonucunda madalya alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak veya TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve birincilik, ikincilik, üçüncülük veya dördüncülük derecesi alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak.

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı

Lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla STAR Programı hazırlandı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 145 farklı üniversiteden, fen, mühendislik, sağlık ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 134 farklı lisans programında öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere 2021 yılında 1.500 lisans öğrencisi STAR programına kabul edildi. Desteklenen öğrenciler araştırma ekosistemine erken aşamada dahil olmaları ve bilimsel araştırma tecrübesi edinmelerinin yanı sıra, 6 ay süresince aylık 750 TL burs aldı.

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı Başvuru Şartları

 • Üniversiteye giriş sıralaması 100.000 ve altında yer alan öğrencilerden not ortalaması 2.0 ve üstü olanlar
 • Üniversiteye giriş sıralaması 100.001 ve 150.000 arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.0 ve üstü olanlar
 • Üniversiteye giriş sıralaması 150.001 ve 200.000 arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.5 ve üstü olanlar

2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası tezli yüksek lisans öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Kendi içinde alanlara ayrılan 2210 yurt içi yüksek lisans bursunun alt alanları ise şöyle;

 • 2210/A Yurt İçi Genel Yüksek Lisans Burs Programı
 • 2210/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı
 • 2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı
 • 2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı
 • 2210/E Yurt İçi Doğrudan Yüksek Lisans Burs Programı
2210/A Yurt İçi Genel Yüksek Lisans Burs Programı Başvuru Şartları
 • T.C. vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak
 • Türkiye’de yüksek lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak
 • Kayıt dondurulan dönemler hariç olmak üzere bilimsel hazırlık dâhil eğitiminin en geç 3. döneminde kayıtlı olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru alınmaz).
 • Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar başvuru yapamaz.
 • Daha önce bu programdan yüksek lisans bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler).
 • Herhangi bir yerde çalışanlar başvuru için aranan koşulları sağlayan tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilir.
 • Özel öğrenci statüsünde olanlar başvuramaz.

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

2210/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı Başvuru Şartları
 • 2210/A şartlarını sağlamak,
 • Üniversiteye yerleştiği bölüm için kabul edilen yerleştirme puan sıralamasında ek puan olmaksızın ilk 50.000 içinde olup lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde tamamlamış ve Başkanlık tarafından belirlenen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yüksek lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak.

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz

2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı Başvuru Şartları
 • 2210/A şartlarını sağlıyor olmak,
 • Yüksek lisans ağırlıklı not ortalaması en az 2.50/4.00 veya 65/100 olmak
 • Daha önce 2210- Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programlarından yüksek lisans bursu almamış olmak.

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı Başvuru Şartları
 • 2210/A koşullarını sağlıyor olmak,
 • Yüksek lisans ağırlıklı not ortalaması en az 2.50/4.00 veya 65/100 olmak
 • 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın alt programlarına aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.
 • Tez çalışmasını akademik ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapacağını beyan etmek

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

2210/E Yurt İçi Doğrudan Yüksek Lisans Burs Programı Başvuru Şartları
 • 2210-A Şartlarını sağlıyor olmak,
 • BİDEB’in 2205 – Lisans Burs Programı bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp takip eden yarıyılda, hiç ara vermeksizin yüksek lisans programına başlamak
 • Mezun oldukları dönemi takip eden dönemde doğrudan bursiyerlik başvurusu yapmak
 • Tezli yüksek lisans programına kayıt yaptıran adayların, BİDEB lisans bursiyeri olup başvuruda belirtilen lisans programını başarıyla tamamlayıp 4’lük not sistemi için en az 2,8; 100’lük not sistemi için en az 72 ortalama ile mezun olmak

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.


2211 Yurt İçi Doktora Bursu

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası bütünleşik doktora veya yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır. Kendi içinde alanlara ayrılan 2211 yurt içi doktora bursunun alt alanları ise şöyle;

 • 2211/A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı
 • 2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı
 • 2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı
 • 2211/E Yurt İçi Doğrudan Doktora Burs Programı
2211/A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı Başvuru Şartları
 • 3.1.1. T.C. vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak
 • Türkiye’de bir doktora programında veya 2547 sayılı kanunda geçen doktoraya eş değer bir programda kayıtlı olmak
 • Yüksek lisans sonrası doktora programına kayıtlı adaylar için kayıt dondurulan dönemler hariç olmak üzere eğitiminin bilimsel hazırlık dâhil en geç 6. döneminde; bütünleşik doktora programına kayıtlı adaylar için en geç 8. döneminde olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru alınmaz).
 • Bütünleşik doktora programında kayıtlı adaylar için lisans mezunu olmak, yüksek lisans sonrası doktora programında kayıtlı adaylar için yüksek lisans mezunu olmak
 • Daha önce bu programdan doktora bursu almamış olmak
 • 2211 bursiyeri olmak için başvuru yapan adaylarda herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak veya ticari faaliyette bulunmamak şartı aranmaktadır.
2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı Başvuru Şartları
 • T.C. vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak
 • Türkiye’de bir doktora programında veya 2547 sayılı kanunda geçen doktoraya eş değer bir programda kayıtlı olmak
 • Yüksek lisans sonrası doktora programına kayıtlı adaylar için kayıt dondurulan dönemler hariç olmak üzere eğitiminin bilimsel hazırlık dâhil en geç 6. döneminde; bütünleşik doktora programına kayıtlı adaylar için en geç 8. döneminde olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru alınmaz).
 • Bütünleşik doktora programında kayıtlı adaylar için lisans mezunu olmak, yüksek lisans sonrası doktora programında kayıtlı adaylar için yüksek lisans mezunu olmak
 • Üniversiteye yerleştiği bölüm için kabul edilen yerleştirme puan sıralamasında ek puan olmaksızın ilk 50.000 içinde olup lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde tamamlamış ve Başkanlık tarafından belirlenen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak
 • Daha önce bu programdan doktora bursu almamış olmak
2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı Başvuru Şartları
 • T.C. vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak
 • Türkiye’de bir doktora programında veya 2547 sayılı kanunda geçen doktoraya eş değer bir programda kayıtlı olmak
 • Tez Önerisi enstitü tarafından kabul edilmiş olmak
 • Doktora ağırlıklı not ortalaması en az 2.50/4.00 veya 65/100 olmak
 • Yüksek lisans sonrası doktora programına kayıtlı adaylar için kayıt dondurulan dönemler hariç olmak üzere eğitiminin bilimsel hazırlık dâhil en geç 10. döneminde; bütünleşik doktora programına kayıtlı adaylar için en geç 12. döneminde olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru alınmaz)
 • Bütünleşik doktora programında kayıtlı adaylar için lisans mezunu olmak, yüksek lisans sonrası doktora programında kayıtlı adaylar için yüksek lisans mezunu olmak
 • Daha önce bu programdan doktora bursu almamış olmak
2211/E Yurt İçi Doğrudan Doktora Burs Programı Başvuru Şartları
 • T.C. vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak
 • BİDEB’in 2205-Lisans Burs Programı, 2210-A , 2210-B veya 2210-E bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp takip eden yarıyılda, hiç ara vermeksizin doktora programına veya 2547 sayılı kanunda geçen doktoraya eş değer bir programa başlamak
 • Mezun oldukları dönemi takip eden dönemde doğrudan bursiyerlik başvurusu yapmak
 • Lisans sonrası bütünleşik doktora programına kayıt yaptıran adaylar için, BİDEB lisans bursiyeri olup başvuruda belirtilen lisans programını başarıyla tamamlayıp 4’lük not sistemi için en az 2,8; 100’lük not sistemi için en az 72 ortalama ile mezun olmak
 • Bütünleşik doktora programında kayıtlı adaylar için lisans mezunu olmak, yüksek lisans sonrası doktora programında kayıtlı adaylar için yüksek lisans mezunu olmak
 • Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere başvuru için aranan koşulları sağlayan tüm lisans sonrası bütünleşik doktora veya yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri başvuru yapabilir. Ancak Türkiye’deki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından yurt içi doktora bursu alan ve aynı anda BİDEB 2211 bursiyeri olmak için başvuru yapan adaylarda herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak veya ticari faaliyette bulunmamak şartı aranmaktadır.
 • Başvuru aşamasında Türkiye’deki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından yurt içi burs alan öğrenciler için doktora programlarında tam zamanlı öğrenim görmek, herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak, ticari faaliyette bulunmamak

2213-A Yurt Dışı Doktora Bursu

Programın amacı; üniversite mezunlarının eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmeleri kaydıyla yurt dışında lisansüstü eğitim almalarına destek sağlamaktır. Program kapsamında, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar ve buna bağlı olarak Yönetim Kurulu’nun belirlediği alanlarda yurt dışında doktora yapmak isteyen öğrencilere yurt dışındaki bir doktora programına kayıt yaptırmış olmaları şartıyla burs verilir.

2213-A Yurt Dışı Doktora Bursu Başvuru Şartları
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Geçerli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanı en az 75 olmak veya bu puana eşdeğer GRE veya GMAT sonuç belgesine sahip olmak,
 • Lisans öğrenimini ve tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlar için en az 2,50/4,00 veya 65/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak,
 • Ülke dışında öğrenim görüp de transkriptleri dörtlük ya da yüzlük sisteme göre düzenlenmemiş olanlar, bursiyer adayı seçilmeleri halinde başvuru sırasındaki beyanlarını transkripti düzenleyen üniversitece hazırlanmış her bir notun karşılığını gösteren dönüşüm tablosunun orijinali ile ispatlamalıdır (Belge alınamadığı durumlarda YÖK’ün internet sayfasında verilen dönüşüm tablosu esas alınır).
 •  Henüz mezun olmamış öğrenciler (lisans son sınıf) müracaat tarihinde not ortalama koşulunu sağlamaları halinde başvuru yapabilirler. Ancak bu öğrencilerin bursluluk durumunun kesinleşmesi için en az 2,50/4 veya 65/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile mezun olmaları gerekir.
 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere YDS veya YÖKDİL  sınavlarından en az 60 puan, sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere TOEFL-IBT sınavından en az 72 puan almış olmak veya bu puanlara eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen sınavlarda alınan puanlara sahip olmak,
 • Yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya lisansüstü diploması almış olmak.
 • Çağrı duyurusunda belirtilen alanlarda, başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında THE (Times Higher Education) veya QS (Quacquarelli Symonds) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan sıralamalarda ilk 100 üniversite arasında yer alan bir üniversitede doktora programına kabul edildiğini belgelendirmek,
 • Bu programa en çok 3 defa başvuru yapılabilir.

2213-B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı

2213-A yurt dışı doktora bursundan farklı olarak Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı T.C. vatandaşı öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora eğitimleri için destek sağlamaktır.

2213-B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı Başvuru Şartları
 • T.C. Vatandaşı olması.
 • Türkiye’deki üniversitelerde bir doktora programına kayıtlı olması.
 • Türkiye’deki üniversite ile gideceği üniversite arasında imzalanmış YÖK onaylı Ortak Doktora Protokolü bulunması.
 • Türkiye’deki üniversitenin Ortak Doktora Protokolü imzaladığı üniversitenin, başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında QS (Quacquarelli Symonds), THE (Times Higher Education) veya Shanghai ARWU (Academic Ranking of World Universities) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında ilk 1000 üniversite arasında yer alması
 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan, sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere TOEFL-IBT sınavından en az 72 puan veya bu puanlara eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen sınavlarda alınan puanlara sahip olması
 • Yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya lisansüstü diploması almış olması.

NOT: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.


2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

Program kapsamında, doktora yeterlik sınavını geçmiş ve tez önerisi kabul edilmiş T.C. vatandaşı doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencilerine, tezleriyle ilgili yurt dışında araştırma imkânı sağlamak için destek verilmektedir.

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu Başvuru Şartları
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Ülkemiz yükseköğrenim kurumlarından birinde bir doktora programına kayıtlı olup, doktora yeterlik sınavını geçmiş ve tez önerisi ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından kabul edilmiş olmak, tıbbi bilimlerde uzmanlık veya sanatta yeterlik öğrencisi olmak,
 • Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak,
 • Programdan daha önce yararlanmamış olmak,
 • Teziyle ilgili araştırma yapacak olmak,
 • Doktora kayıt yılı ile başvuru yılı arasında dört yılı aşmamış olmak,
 • Başvuru belgeleri bölümünde belirtilen yabancı dil yeterlik koşullarından birini sağlamak.

2247-C Stajyer Araştırmacı Bursu (STAR)

Bu çağrının amacı, yeni tip korona virüsün teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alan Türkiye’de lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları teşvik etmek ve desteklemektir. Ayrıca program kapsamında desteklenen öğrencilerimizin bu çalışmalarının üniversitelerinde zorunlu staj olarak değerlendirme durumu üniversitelerine bağlıdır.

2247-C Stajyer Araştırmacı Bursu (STAR) Başvuru Şartları
 • T.C. vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak
 • Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.
 • Türkiye’de lisans, tezli yüksek lisans veya doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak ya da doktora derecesini almış olmak
 • Özel öğrenci statüsünde olanlar bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Program kapsamında; Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip veya ilgili dereceye sahip olacak olan araştırmacılara doktora sonrası çalışmalarını yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir.

2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Başvuru Şartları
 • T.C. vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 •  Doktora ya da tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içerisinde başvuruda bulunmak ya da desteğe hak kazandığı tarih itibariyle 12 ay içerisinde ilgili dereceyi alacak olmak,
 • Araştırmasını, doktora ya da tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesini almış olduğu kurum/kuruluştan farklı ve Türkiye’de yerleşik bir kurum/kuruluşta yapmak
 • Doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, ücretli olarak bir kuruluşta çalışıyorsa, çalışmakta olduğu kuruluşta yapmamak,
 • Araştırmanın yürütüleceği kuruluşun en üst yetkilisi tarafından davet edilmiş olmak,
 • Programın bir önceki dönemi kapsamında TÜBİMER itiraz süreci devam etmiyor olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki Tablo 1’de yer alan kriterler kapsamında asgari toplam 7 puan ve üzerinde puan almış olmak,
 • Araştırmayı Tablo 1’de yer alan kriterler kapsamında asgari toplam 20 puan ve üzerinde puan almış olan bir danışman ile yapacak olmak.


2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

Program kapsamında, doktora/ tıpta uzmanlık / sanatta yeterlik sonrası yurt dışında araştırmalar yapacak olan bilim insanları desteklenmektedir.

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Başvuru Şartları
 • T.C. vatandaşı olmak,
 •  Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesi almış olmak,
 • Yabancı dil yeterlik koşullarından birini sağlamak,
 • Araştırmanın yürütüleceği kuruluş tarafından davet edilmiş olmak,
 • TÜBİTAK yurt dışı araştırma burslarından son üç yıl içinde toplamda 12 ay ve daha fazla süreyle yararlanmamış olmak.
 • Türkiye’de mecburi hizmet yükümlülüğü olanlar için mecburi hizmete başlama tarihi ve başvurunun başlangıç tarihi arasında en az iki yıl geçmiş olmak,
 • Yurt dışında bir kurumda çalışmıyor olmak,

NOT: Doktorasını yurt dışından almış olan başvuru sahipleri başvurularında doktora diplomasını ve ÜAK’den almış oldukları denklik belgesini sunmalıdırlar. Yurt dışından alınan diplomaların yerine geçici mezuniyet belgesi kabul edilmez.


2216 Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Bursu

Araştırmalarının bir bölümünü Türkiye’de yapacak, doktorasını almış veya yurt dışında doktora programına kayıtlı yabancı ülke vatandaşı araştırmacılara Türkiye’deki üniversitelerde veya araştırma kurumlarında yapacakları araştırmalar için destek verilmektedir.

2216 Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Bursu Başvuru Şartları:
 • Yabancı ülke vatandaşı olmak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle yurt dışında yükseköğrenim kurumlarından birinde bir doktora programına kayıtlı olup, doktora yeterlilik sınavını geçmiş olmak veya doktorasını tamamlamış olmak.
 • Türkiye’deki bir üniversite veya araştırma kurumundan davet yazısı almış olmak,
 • Çalışmalarında kullanılacak dili yapacağı araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek,
 • Başvuru yılının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

NOT: Doktorasını Türkiye’deki üniversitelerden almış olanların doktora yaptıkları üniversite dışında bir üniversiteden kabul almaları ve doktora tez danışmanı dışında bir akademik danışmanla çalışmalarını yürütecek olmaları gerekmektedir.


TÜBİTAK Burs Başvurusu Nereden Takip Edilir?

Burs başvuru türüne bakılmaksızın tüm adaylar başvuru sürecini BİDEB (TÜBİTAK Başvuru ve İzleme Sistemi) adresinden takip edebilir.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 Öğrenciye Kredi Kartı Veren Bankalar 

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu