Din

Uykuya Dalmak İçin Hangi Dua Okunur? Peygamber Efendimizin Uyku Duası

Gün geçmiyor ki uyku problemi çekilmesin. Hemen hemen hepimizin uykusuz kaldığı zamanlar vardır. Tamda bu sırada uyku getiren dualar ve uyku getiren yöntemler merakla araştırılmakta. İşte tüm ayrıntılar makalemizde...

Uyku getiren dua dinlediğimizde ya da Peygamber Efendimizin uyku duasını okuyunca da hafifleyip uyuyanlarımız çoktur. Bunu yanı sıra Uykusuzluk İçin Okunacak Esmaül Hüsna okuyanlarda çok fazla. Hal Böyle olunca Korkmadan Uyumak İçin Dua ve 7 Uyurların İsimleri Uyku Duası da tıpkı Bebeklere Uyku Getiren Dualar gibi sıklıkla araştırılmakta. İşte tüm Uyku Getiren Dualar.

Uykuya Dalmak İçin Hangi Dua Okunur?

 

Yattıktan bir müddet sonra yatakta bir o tarafa bir bu tarafa dönülmesine karşın bir türlü uykuya dalmak bazen çok zor olabiliyor. Kimi zaman stres kimi zaman ise çevresel faktörler kimi zamanda sağlık problemlerinden dolayı olsun uykuya dalma konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz.  Uykusuzluk için doktora gidilir, meditasyon yapılır, farklı tedaviler ve yöntemler kullanılmakta. Bunların dışında özellikle internette Uyku getiren dua araştırılıyor. İşte bebekler gibi mışıl mışıl uyumanıza yardımcı olacak hemen uyku getiren dualar…

Uykusu olmayan ve uyuyamamaktan dolayı mustarip olan kimse abdestli olarak yatağa yatarken:

Türkçe Okunuşu: Allahümme garabi’nnucumu vehadaeti’luyunu ve entelhayyu’l gayyumullezi la te’huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya.

Manası: “Allah’ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükûne erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyûm’sun! Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım, gecemi sükûna erdir ve gözlerimi uyut!” deyip Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuyup yatmalıdır. (Bkz. Heysemî, X, 178)


Buhâri’nin Berâ bin Âzib -radıyallahu anh-’dan rivayet ettiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır: “Yatağa varmak istediğinde namaz için aldığın gibi bir abdest al, sonra sağ tarafın üzerine yat, sonra şöyle de:

 

Türkçe Okunuşu: Allahümme eslemtü nefsi ileyke veveccehtü vechi ileyke vefevveztü emri ileyke veelce’tu zehri ileyke. Rağbeten ve rahbeten ileyke. La melcae velamenca minke illa ileyke. Amentü bikitabikellezi enzelte venebiyyikellezi erselte.

Manası: “Ey Rabbim, bütün varlığımı sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azâbından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin Resulüne îmân ettim ey Rabbim!” demektir. Bunları söyler de uyur, o gecede ölür isen fıtrat üzere ölmüş olursun. Uyumadan evvel bunlar son sözlerin olsun.” (Buharî, Deavât, 7)

En etkili uyku duası Kur’an-ı Kerim’den Felak ve Nas surelerinin okunmasıdır. Bu surelerin bir çok faziletleri olmakla okunması, size huzur verir ve geceyi deliksiz uyumanıza yardımcı olur.

Beş ayetten oluşan Felak suresinin Türkçe okunuşu ve meali şöyledir:

Kul e’ûżu birabbi-lfelak(i) – De ki: Sığınırım sabahın Rabbine

Min şerri mâ halak(e) – Bütün yarattıklarının şerrinden

Vemin şerri ġâsikin iżâ vekab(e)  – Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden

Vemin şerri-nneffâśâti fî-l’ukad(i)  – Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden

Vemin şerri hâsidin îżâ hased(e) – Kıskandığında hasetçinin şerrinden!

Nas suresi ise Kur’an-ı Kerimin son suresidir. Altı ayetten oluşan bu sure Mekke’de indirilmiştir. Türkçe okunuşu ve meali şöyledir:

Kul e’ûżu birabbi-nnâs(i) – De ki: Sığınırım insanların Rabbine

Meliki-nnâs(i) – İnsanların mutlak Hükümdarı’na

İlâhi- nnâs(i) – İnsanların ilahına

Min şerri-lyesyâsi-ihannâs(i) – O sinsi şeytanın üflemelerinin şerrinden

Elleżî yuvesvisu fî sudûri- nnâs(i) – İnsanların kalplerine üfleyen o sinsi şeytanın

Mine-lcinneti ve- nnâs(i) – Ki o, cinlerden de olur, insanlardan da.

Felak ve Nas surelerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim’den okuyabileceğiniz birkaç başka uyumak için dua arıyorsanız Fatiha suresi, İhlas suresi ve İnşirah suresi de tavsiye edilen surelerdendir.

👉 Üç Aylarda Yapılacak İbadetler Nelerdir? Recep Ayında Okunacak Dualar


Uyku Getiren Dua

“Allahümme ġaranti’nnucumu vehedeeti’luyunu ve entelhayyu’l gayyumullezi la te’huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya hayyumu ihdileyhi veenim ayneyya”

Allah’ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükune erdi, Sen ise kendisinin uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyum’sun! Ey Hay ve Kayyum olan Allah’ım, gecemi sükuna erdir ve gözlerimi uyut!” anlamına gelen bu uyku getiren dua Heysemi’nin Mecma‘u’z-zevâ’id ve menba‘u’l-fevâ’id kitabının X. cildinde yer almıştır. Onun naklettiğine göre bu duayı okuduktan sonra Kur’an-ı Kerim’den yine Felak ve Nas surelerini okursanız rahat bir şekilde uykuya dalar ve o geceyi huzurla uyursunuz.


Peygamber Efendimizin Uyku Duası Hangisidir?

Peygamber Efendimizin uyku duası olarak Fatiha suresini okumayı tavsiye etmiştir. Fatiha suresinin Türkçe okunuşu ve meali şöyledir:

Bismi(A)llâli-rrahmâni-rrahîm(i) – Rahman ve Rahim Alla’hın ismiyle

Elhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e) – Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur

Errahmâni-rrahîm(i) – O, Rahman ve Rahim’dir

Mâliki yevmi-ddîn(i) – O, hesap vev ceza gününün tek sahibidir

İyyâke na’budu ve-iyyâke nesta’în(u) – Rabbimiz! Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz

İhdinâ-ssirâta-lmustakîm(e) – Bizi dosdoğru yola eriştir

Sirâta-lleżîne en’amte ‘aleyhim ġayri-lmaġdûbi ‘aleyhim velâ-ddâllîn(e) – Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve azıp sapanların yoluna değil.

Hz. Muhammed Peygamberimizin sahabelerinin anlattığı hadislerde  Peygamber Efendimizin uyku duası Fatiha suresiyle beraber,

“La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü’l mülkü ve Lehü’l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey’in Kadir” ve “La havle velâ kuvvete illâ Billah” dedikten sonra 33 kere “SübhanAllah”, 33 kere “Elhamdülillah”, 34 kere de “Allahu Ekber” ve ardından Kafirun suresini okumayı tavsiye ettiği anlatılıyor.

Kafirun suresi ise altı ayetten oluşan, Mekke’de nazil olmuş surelerden biridir. Türkçe okunuşu ve meali şöyledir:

Kul yâ eyyuhâ-lkâfirûn(e) – De ki: Ey Kafirler!

Lâ a’budu mâ ta’budûn(e) – Sizin taptığınıza ben tapamam.

Velâ entum ‘âbidûne mâ a’bud(u) – Benim taptığıma siz tapmıyorsunuz.

Velâ enâ ‘âbidun mâ ‘abedtum – Bundan böyle ben sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.

Velâ entum ‘âbidûne mâ a’bud(u) – Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

Lekum dînukum veliye dî(i) – Artık sizin dininiz size, benim dinim bana!

👉 Peygamberimizin Bol Rızık ve Bereket Duası ( Denenmiş Kuvvetli Rızık Duaları)


Uyumayan Bebekler için Uyku Duası

Yetişkin insanlar gibi bebekler de bir takım sebeplerden dolayı uyuyamıyorlar. Uyku sorunu yaşayan bebeğinize de uyku duası okuyabilirsiniz.

Uyumayan bebeğe dua olarak birkaç farklı kaynakta farklı dualar yazılmıştır. Am bebeğiniz için  okuyabileceğiniz en etkili dua yine Kur’an-ı Kerim’den Fatiha suresi, İnşirah suresi, Felak suresi ve Nas suresidir.


Uyku Getiren Dua Dinle

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu