Bilgi Arşivi

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? Yeşil Pasaport Şartları Nelerdir?

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? Yeşil Pasaport Şartları Nelerdir?. Yurt dışı seyahatleri için gerekli olan Pasaport‘ bun çeşitli türleri bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Yeşil Pasaport süresi uzatıldı, Yeşil Pasaport süresi Kaç yıl oldu? merak edilmekte. Bunula birlikte merak edilenlerden biri de Hangi Memur Yeşil Pasaport Alabilir? İşte Yeşil Pasaport Şartları Nelerdir? ve Yeşil Pasaportla hangi ülkelere gidilir? Gelin hep birlikte bu soruların yanıtlarını öğrenelim.

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Normal vatandaşların kullandığı, Bordo pasaporttan farklı olarak en fazla 5 yıl geçerlilik süresine ve daha fazla dolaşım gücüne sahip olan bir pasaport türü olan Yeşil Pasaport (Hususi Pasaport), genellikle devlet memurlarına verilir. Hususi pasaport belirli kademe ve kıdemi dolduran devlet memurlarına, kamu çalışanlarına, eski TBMM çalışanlarına, belediye başkanlarına ve tüm bunların ailelerine verilen, pek çok avantajı bulunan pasaport türüdür. Yeşil renkte olduğu için halk arasında yeşil pasaport ismiyle geçer.

Dünyadaki 195/6 ülkenin (bazı ülkeler bazı ülkeleri tanımıyor) sizce kaçına yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz ya da kapıda veya online vize ile kolayca gitme avantajı vardır? Kopya çekmeden bi tahmin etmeye çalışın bakalım…Bir tahmin yürüttüyseniz, artık söylüyoruz: 160 ülkeye!! Bu inanılmaz bir rakam. Bu kadar güçlü pasaport dünyada çok az ülkede var. Kıyaslayacak olursak, bordo pasaportun 102 ülkeye, Amerikan pasaportunun 174, Rus pasaportunun 105, İsrail pasaportunun 147, Çin pasaportunun ise 52 ülkede dolaşım kolaylığı var.

Yeşil pasaport, bazı kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri farklı), eski bürokratlara veriliyor.

1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya sözleşmeli devlet memurlarına,

Yeşil pasaporta başvurabilmek için önce devlet memurlarının belli bir kıdeme ermesi gerekiyor. Bu kıdemin “derece ve kademe olarak” bir hesabı var. En yüksek derece 1’dir, en düşük ise 13. Ama mesleğe başlayan tüm memurlar 13 dereceden başlamaz. Kişilerin askerlik durumuna, kaç sene okuduğuna, vb faktörlere göre başlangıç derecesi değişir.

Mesela lisans mezunları mesleğe 9 derece 1 kademe olarak başlar, bu da 9/1 olarak ifade edilir. 1. senesinin sonunda kişi 1 kıdem ilerler ve 9 derece 2 kıdem, yani 9/2 olur. Derece ise, sicilinde bir olumsuzluk olmaması halinde 3 yılda bir ilerler. Bu hesaba göre 1., 2. ve 3. dereceden kadrolu memurlar yeşil pasaport almaya hak kazanır.

TBMM eski üyelerine,

Yani görevini tamamlamış millet vekilleri (görev sürelerinde siyah pasaport kullanıyorlar).

Eski bakanlar,

Görevlerine devam ederken siyah pasaport kullanıyorlar. Görevlerinin bitiminde yeşil pasaporta geçiyorlar.

1.,2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan diğer kamu görevlilerine,

Devlet memuru ve kamu personeli farklı şeyler mi derseniz, bu madde, devlette kadrolu olmayan, ancak sözleşmeli çalışan personeli ifade ediyor. Bu personel içinden 1,2 ve 3. derece kadro karşılığı olanlar da yeşil pasaporta hak kazanır.

Kadro derecesi 1.,2. veya 3. derece iken emekliğe ayrılan veya görevden çekilen memur ve diğer kamu çalışanlarına,

Yukarıda bahsi geçenler emekli olduktan sonra da yeşil pasaport ayrıcalıklarını korurlar. Aynı şekilde görevlerinden kurum tarafından çekirlerse de yeşil pasaport haklarını korurlar.

Görevleri süresince olmak kaydıyla büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına,

Aktif olarak başkanlık yaptıkları süre boyunca, bu belediye başkanlarına da yeşil pasaport verilir.

1. derece kadro ile emekli olan belediye başkanlarına,

Yukarıda saydığımız belediye başkanları görevden ayrıldıklarında pasaportları bordo pasaporta döner. Ancak 1. derece kadroyken emekliliğe ayrılan belediye başkanları yeşil pasaportlarını korurlar.

Devlet sporcusu ünvanını taşıyan atletlere,

Hangi spor branşı olduğu fark etmez, ülkeye başarı getirdiği için devlet sporcusu statüsü verilen sporculara hem aylık bağlanıyor, hem de yeşil pasaport veriliyor.

Eskiden devlet bankaları olup, sonradan özelleştirilen Halk Bank, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından şu kişilere;

Özelleştirmeden önce yeşil pasaport hakkını elde etmiş olanlar,
Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olanlar,
Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak, Kamu görevlisi olanlar,
4603 Sayılı İş Kanununa tabi olanlar.

Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp, emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurlarına

… veriliyor.

İhracat ile uğraşan iş adamlarına verilmesi için de bir yasa var.

Bakanlar Kurulu  22.03.2017 tarihinde “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar”a dair aşağıdaki yasayı çıkarmış:

Son üç takvim yılında (2019, 2020, 2021) yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan ihracat yapan firma temsilcilerine yeşil pasaport veriliyor. 

NOT: Son üç takvim yılında yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar arasında olan firmalara 1,
10-25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
25-50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
50-100 milyon dolar arasında olan firmalara 4,
100 milyon doların üstünde olan firmalara ise 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport veriliyor.

-Bu yasa devlete karşı şu suçlardan birisininden hüküm giymemesi durumunda geçerli:
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık.
-Diğer suçlardan hüküm giyenler, Bakanlar Kurulu’nun belirlediği miktarı tutturuyorsa yeşil pasaport alabilecek.

Hususi damgalı pasaporta başvurmak için, Ekonomi Bakanlığı’nın Talep Formu ‘nu doldurup, üyesi olduğunuz İhracatçı Birliği’ne gitmelisiniz.


Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Yeşil Pasaport sahibiyseniz sizin sayenizde bazı aile bireyleri de Yeşil pasaport hakkından yararlanabiliyor. Bunlar:

 • Eşiniz,
 • 18 yaş altı çocuklarınız,
 • 25 yaşın altındaki, hak sahibi ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, sigortalı iş sahibi olmayan (öğrenim nedeniyle yapılan kısa süreli stajlarda sigortalı olmak sayılmıyor) ve öğrenimine devam eden (öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız veya,
 • Yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarını eğer sizinle  ikamet ediyor, bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor. Ancak engellerini tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte.

Eşler için şartlar

Eşi dolayısıyla yeşil pasaport alma hakkına sahip kişiler, eşlerinin halihazırda hiç pasaportu olmasa bile kendilerine yeşil pasaport çıkarabilirler.

Çocuklar için şartlar

Çocuklar, öğrenimlerine devam ettikleri sürece 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanabilirler. Öğrenimleri sona erince bu durumu bildirmek ve yeşil pasaportlarını iptal ettirmek zorundadır. Kız çocuklar da 25 yaşın altında iken evlenirlerse yeşil pasaport statüleri sona eriyor.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olma hakkına sahip çocuklar, ebeveynlerinin halihazırda hiç pasaportu olmasa bile kendilerine yeşil pasaport çıkarabilirler.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olan çocuk, yaşı müsait olsa da çalışmaya başlayıp SGK üyeliği başladığında pasaportunu iade etmek zorundadır.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olan öğrenci kişi, eğer ki ailesinden başka bir şehirde eğitim görüyorsa ve yeşil pasaport süresi bittiyse, bulunduğu şehirdeki nüfus müdürlüğünden randevu alıp kendisi başvuru yapabilir. 

Yeşil pasaportlu ebeveynin vefatı durumunda

Vefat eden ebeveynden dolayı bağlanan emekli aylığı ile (yetim maaşı) çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmiyor. Yani, eğer yukarıdaki şartları karşılıyorsanız yetim maaşı yeşil pasaporta engel teşkil etmez.


Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yeşil pasaport almak isteyen bireyler, yeşil pasaport evraklarını araştırabiliyor. Hangi evrakların lazım olduğu konusunda internette araştırma yapılıyor. Yeşil pasaport almak için öncelikle bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yeşil pasaport başvurusu yapacak olan kişinin emekli, istifa etmiş veya çalışanlar için ayrı olarak protokolleri buluyor. Bu nedenden dolayı ihtiyaç duyulan evraklar değişiklik gösterebiliyor.

Emekli birinin ihtiyaç duyduğu evrak, emekli olduğunu gösteren kadro listesi belgesidir. Çalışanlar için, memurun bağlı olduğu kurum ve imza sirküleridir. İstifa etmiş kişiler için, çalıştığı dönemi ispat edebilecek belge gerekiyor. Tamamen kişilerin özelliklerine göre değişen bu evraklar, eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Aksi taktirde başvuru kabul edilmeyecektir.

 • Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Bu formun düzenlenme tarihi itibariyle altmış gün geçerliliği vardır. Bu nedenle form doldurulduktan sonra altmış gün içinde başvuru yapılması gerekir).
 • Nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçici kimlik belgesi
 • Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
 • Maliye Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak belirlenen pasaport defter ücretinin ödendiğini gösteren belge
 • Daha önceden alınmış olan ve henüz iptal işlemi gerçekleştirilmemiş olan geçerli ya da geçersiz durumdaki pasaportlar
 • Reşit olmayan kişiler ya da kısıtlı durumda bulunan kişiler için, velilerin başvuru işlemine iştirak edememesi durumunda, veliler için noter yoluyla alınmış olan muvafakatname
 • 18 yaşından büyük olmakla birlikte 25 yaşını doldurmamış olan ve öğrenciliği devam ettiği için ebeveynlerinden biri üzerinden yeşil pasaport almaya hakkı olan kişiler için öğrenci belgesi

Yeşil Pasaport Almak İçin Kaç Yıl Çalışmak Lazım?

Yeşil pasaport alabilmek için gerekli olan koşullardan biri, devlet memurluğunda birinci, ikinci ya da üçüncü derece kadrolarda bulunmaktır. Dolayısıyla yeşil pasaport alabilmek için devlet memuru olarak kaç yıl çalışmış olmak gerektiği sorusunun yanıtı, kişiye ve duruma göre değişkenlik gösterir. Kaç yıllık memuriyet hizmeti olduğuna bakılmaksızın birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışanlar yeşil pasaport almaya hak kazanırlar.


10 Yıllık Memur Yeşil Pasaport Alabilir Mi?

Yeşil pasaport sahibi olabilmek için gerekli koşullar arasında belli bir yıl şartı yoktur. Yalnızca birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışıyor olmak şartı vardır. Bu nedenle birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışma koşulunu sağlamadığı sürece 10 yıl görev süresine sahip bir memur yeşil pasaport alamaz.


Yeşil Pasaport İptal Nedenleri

Yeşil pasaport sahibi iken, yeşil pasaport alma koşullarından birini kaybeden kişilerin yeşil pasaportları iptal edilir.


Yeşil Pasaport Süresi Ne Kadar?

5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıktı.


Yeşil Pasaportun Avantajları Nelerdir?

Yeşil pasaportun iki avantajı var:

1-) Pasaport harcından muaftır. Bordo pasaportlular defter bedeli ve pasaport harcı olmak üzere 2 farklı ücret öderler. Yeşil pasaport çıkaranların tek ödemesi gereken bedel 225 TL’lik defter bedelidir. (2022 yılı için.)
2-) Bazı ülkelere vizesiz giriş yapabilmek. Bordo pasaportla vizesiz girilebilen ülke sayısı 102 iken, yeşil pasaportun 160’tır. Bordo pasaportluların vizesiz gidemediği Schengen ülkelerine yeşil pasaport sahipleri vizesiz gidebilirler.

ÖNEMLİ: Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere vize almadan girebilirsiniz ancak mutlaka pasaportunuzun en az 3 ay daha geçerliliğinin olması gerekir.


Yeşil Pasaport Vize Başvurusu

Yeşil Pasaport sahibiyseniz, ve vizeye başvuracaksanız, ülkeye giriş için yine en az 3 aylık pasaport geçerliliğinizin olması bekleniyor. Hatta 6 aylık geçerlilik arayanlar bile var.

Yani bu geçerlilik süresinin, sizin ziyaretinizi kapsaması yetmiyor: Örneğin, 1 Ocak 2022’de Schengen ülkelerinden birine giriş yapacak ve 20 Ocak’ta çıkış yapacaksanız, pasaportunuzun süresinin en az Nisan 2022’ye kadar geçerli olması bekleniyor. Sizin bu durumda vize başvurunuzu Aralık’ta tamamlamanız lazım.


Öğretmenler Ne Zaman Yeşil Pasaport Alır?

Devlet kurumlarında çalışan öğretmenler, belli bir kıdeme erdikten sonra yeşil pasaporta hak kazanır.

Diğer memurluklarda olduğu gibi derece ve kademe sistemi öğretmenlikte de mevcut. Öğretmenlerin de diğer memurlar gibi, yeşil pasaport alabilmeleri için kadro derecelerinin 3, 2 ya da 1 olması gerekiyor.

Öğretmenler göreve 9 derece, 1 kademe ile başlar. Bu 9/1 olarak ifade edilir. En yüksek derece 1’dir. Yani aslında yükseldikçe, derece düşer.

Olumlu sicil alan hocaların her yıl kademesi 1 artar. Kademe 3 olduktan sonraki yıl 4 olmaz. Onun yerine öğretmenin derecesi 1 sayı azalır (yani bir rütbe yükselmiş olur). Yani 9/3 olan bir öğretmenin bir sene sonraki derece kademesi 8/1 olur. Meslekten önce okunan hazırlık sınıfı ve üst üste alınan olumlu siciller kademe ilerlemesini olumlu olarak etkilerken, bazı disiplin cezaları da kademe ilerlemesini olumsuz olarak etkiliyor.

Bir öğretmen ortalama olarak her bir derecede 3 yıl çalıştığı için, öğretmenin 3. dereceye varması yaklaşık olarak 15 yıl sürüyor. Bu sürenin sonunda 3. dereceye ulaşan öğretmen yeşil pasaport almaya hak kazanıyor.


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu