Öğrenci Gazetesi

Zabıt Katibi Alımları – Sıkça Sorulan Sorular

Zabıt Katibi Alımları – Sıkça Sorulan Sorular. Zabıt Katibi adliyelerde görülen davalarda duruşma tutanaklarının düzenlenmesi. dava tutanaklarının dosyalanması ve düzenlenmesine kadar bütün kalem işlerini kapsayan görevlerle sorumlu kişilerin adıdır.

Zabıt Katibi Alımları – Sıkça Sorulan Sorular

Zabıt katipliği alım ilanlarına ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları başvuruda bulunabilmektedir. Başvuru şartlarında belirtilen KPSS taban puan şartı, yaş şartı gibi başvuru şatlarını taşıyan herkes Zabıt Katibi alım ilanlarına başvuruda bulunabilir. İşte Zabıt Katibi Alımları İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve cevapları.

1- Zabıt Katibi alımında KPSS Puan Şartı Kaçtır?

Zabıt katibi alımı için belirlenen taban puan 70 olarak açıklanmıştır. Bu puan lisan, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için ortaktır.


2- Zabıt Katibi Alımında YAŞ Şartı Kaçtır?

Bu husus resmi ilanda şu şekilde ifade edilmiştir ” Zabıt kâtibi unvanı için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) Kısacası 1984 ve öncesi doğumlular bu ilana başvuru yapamamaktadır.


3- Zabıt Katibi Alımlarında Hangi Aşamalar Bulunmaktadır?

Öncelikli olarak zabıt katibi alımında başvurduğunuz ilgili adliyenin listesine girmeniz gerekmektedir. Alım sayısının 20 katı kadar aday klavye sınavına davet edilmekte ve klavye sınavından sonra ise sözlü sınav dediğimiz mülakat aşaması olmaktadır. Alım sayısının 3 katı kadar adayda sözlü sınava davet edilmektedir. Örneğin; Batman adliyesi 15 zabıt katibi alımı için klavye sınavına davet edilen aday sayısı 300 olacaktır. Klavye sınavından da en az 90 kelime yazma koşulu ile en yüksekten aşağıya doğru sıralama yapılarak 45 kişi sözlü sınava katılmaya hak kazanmaktadır.


4- Birden Fazla Zabıt Katipliği Alım İlanına Başvuru Yapabilir miyim?

Zabıt katibi unvanı için sadece 1 Adliyeye başvuru yapabilirsiniz. İlan metninde ilgili husus ile ilgili açıklama şu şekilde ” Adaylar EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. ”


5- Hangi Şehire Başvuru yapmalıyım?

Memur adayları genellikle alım sayısı çok olan Adliyelere başvuru yapmaktadır. Bu hususta bir yanlışlık söz konusu olabilmektedir. Zira herkes çok alım yapan adliyeye yoğunlaştığından dolayı bazen bu adliyeler daha yüksek puanla kapatabilmektedir. Bu nedenle geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda oluşan taban puanları iyi incelemekte fayda var. Geçtiğimiz yıllarda yapılan zabıt katibi alımlarında oluşan taban puanlar için tıklayınız.


6- Zabıt Katibi Alımında Bilgisayar Sertifikası Gerekiyor mu?

Zabıt katibi alımında Sertifika şartı olmakla birlikte şartta esneklikte mevcuttur. Üniversitede bilgisayar dersi almışsanız sertikaya gerek yoktur. İlgili husus ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

7- Zabıt Katibi Klavye Sınavında En Az Kaç Kelime Yazmak Gerekli ?

3 dakika içinde net 90 kelime yazmak gerekiyor ve yazacağınız metinde bütünlük olacak yani 140 kelime yazar 50 yanlış çıkarsa büyük ihtimalle bütünlük bozulmuş olur ve sınavınız geçersiz olur. İlgili ilanda bu husus şu şekilde açıklanmıştır;

” Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)”


8- Zabıt Katipliği Klavye Sınavında İmla ve Noktalamaya Dikkat Edilmesi İsteniyor mu?

Aslında bir çok komisyon noktalamaya dikkat etmenizi istemez ama her komisyonda aynı değil siz yine de noktalamalı çalışın garantiniz olsun.,


 9- Zabıt Katibi Adliye Ne İş Yapar?

Zabıt Katinin Görevleri:

 1. Hukuk ve Ceza Muhakeleri Usulleri Kanununa göre haiz oldukları görev ile birlikte Yazı İsleri Müdürünün tevdi ettiği görevleri yapmak;
 2. Dosya ve kayıtları muntazam ve silintisiz olarak tutmak;
 3. Karar ve zabıtları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamaya dikkat etmek;
 4. Davalara ait müzekkereleri karara uygun bir şekilde yazarak ait oldukları yerlere göndermek;
 5. Cevabi gelmeyen müzekkerelerin vaktinde tekidini yapmak;
 6. Gelen yazı cevaplarında istenilen bilgilerin olmadığını ve gönderilen evrakların istenilen evraklar olmadığını gördüğün de mahkemenin bu husus için tekrar talikine mahal bırakmamak için ilgili makama haber vererek duruşma gününden önce gerekli yazılara yazmak;
 7. Dava dosyalarını teşkil eden bütün kağıtlar için tarih sırası ile dizi pusulası yapmak;
 8. Ferdi fişleri zamanında doldurmak;
 9. Duruşma sırasınca taraflarca verilecek yasal harcı mübaşir vasıtasıyla vezneye yatırtıp pullarını yapıştırtmak vezne olmayan yerlerde Yazı İsleri Müdürüne vermek;
 10. Tahliye ve Tevkif müzekkereleri ile kararları zamanında yazmak, ilgili olan yerlere vermek;
 11. Açık adreslerini, değiştirdiklerin de yeni adreslerini Yazı İşleri Müdürüne bildirmek.

10- Zabıt Katibi Güvenlik Soruşturması Formu Ne Demektir?

Güvenlik soruşturması formu başvuru aşamasında doldurmanız gereken bir formdur ve büyük önem taşımaktadır.


11. Zabıt Katipliği Başvuruları Nasıl Yapılır?

Zabıt Katipliği başvuruları E-devlet üzerinden yapılır. https://www.turkiye.gov.tr/adalet-is-basvurusu adresinden giriş yaparak başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.


12- Zabıt Katipliği Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Zabıt katibi alımında başvuru için gerekli olan belgeler şu şekilde belirtilmiştir;

 • Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
 • Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
 • Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
 • Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
 • Güvenlik soruşturması formu,
 • Sağlık beyanı formu,

İlginizi Çekebilir 👇

👉 Zabıt Katipliği Klavye Sınavı Nasıl Yapılır?

👉 Zabıt Katipliği Klavye Sınavı F mi Q mu? 

👉 Zabıt Katibi Alımları Taban Puanları 


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu