Üniversite

Zabıt Katibi Nasıl Olunur? Zabıt Katibi Maaşları 2024 Ne Kadar?

Zabıt Katibi Nasıl Olunur? Zabıt Katibi Maaşları 2024 Ne Kadar?. Katipler devlet memuru statüsünde yer alır. Zabıt katipleri mahkemelerde görülen davalarda görevlidirler bunun yanında idari duruşmalarda ve noterlik gibi diğer bazı devlet kurumlarında da çalışmaktadırlar.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt katipleri mahkemelerde görülen davalarda görevlidirler bunun yanında idari duruşmalarda ve noterlik gibi diğer bazı devlet kurumlarında da çalışmaktadırlar. Görev yaptıkları yerlerde yazılı olarak kayda geçirilmesi gereken ifadeleri yazmakla görevli olan bir meslektir.

Zabıt katibi sınavı için ilk olarak öncelik KPSS’ ye girmektir. KPSS sınavından P3, ön lisans mezunlarının P93, lise mezunlarının P94 türlerinde en az 70 ve üzeri puan alması gerekmektedir. Bunun dışında, uygulamalı ve sözlü olmak üzere 2 farklı sınavı vardır. Zabıt Kâtibi olabilmek ve başvurabilmek için diğer devlet memuru kadrolarında olduğu gibi ön başvuru şartları bulunmaktadır. Eğer bu ön şartların tamamına sahipseniz açılacak Zabıt Kâtipliği sınav ilânına başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuruyu yapabilmek için başvuru şartları şu şekildedir;

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 • En az Lise Mezunu olmak.
 • KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’den en az 70,00 puan almış olmak. Bu sınavdan lisans mezunları P3, ön lisans mezunları P93 ve lise mezunları P94 puan türlerinden en az 70 puan ve üzeri almış olmak şartı ile başvuruda bulunabilirler.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmamak (tamamlamış olmak) ya da tecilli olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak.
 • İş yapmaya engel sürekli hastalığınızın bulunmaması.
 • Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak.
 • Bilgisayar ve Daktiolgrafi derslerini aldığınız ve başarıyla tamamladığınızı gösteren resmî Millî Eğitim onaylı sertifikanız olması gerekmektedir. Eğer Adalet bölümleri, Ticaret Meslek Lisesi ve Bilgisayar bölümlerinden mezun iseniz sertifikaya gerek görülmemektedir.

Başvurunuz kabul edildikten sonra, başvuru yaptığınız adliyenin ilgili sınav komisyonu tarafından uygulama (klavye) sınavına girecek aday sonuç listesinin açıklanmasını beklemeniz gerekiyor. Sebebi ise; her adliye alacağı ilân edilen personel sayısının 20 katı adayı uygulamalı sınava çağırır. 70 puan barajını geçmek bazen yeterli olmayabilir. Örneğin; başvuru yapacağınız komisyon 100 kişi alacak ise uygulamalı klavye sınavına 100 x 20 = 2000 kişi girmeye hak kazanıyor.


Zabıt Katibi Başvuru Şartları Nelerdir?

Zabıt katibi başvurusu yapabilmek için uygulamalı ve sözlü sınav bulunmaktadır. Bunlar için başvuruların Adliye komisyonlarından geçmesi ve onaylanması gerekmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise en yüksek puan alan adayların sıralaması yapılır. Bu puan sıralamasında alınacak kadro miktarının 20 katı aday listesi oluşturulur ve adaylar sınav için çağrılır. Bunun dışında gereken belgeler ve şartlar ise şu şekildedir;

 • Askerliği tamamlamış olmak,
 • Arşiv araştırma sonucunun olumlu olması,
 • Görevi devamlı olması halinde engel teşkil edebilecek hiç bir akıl, ruh hastalığı olmaması,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Sınav başvurusu yaparken 35 yaşını aşmamak,
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı kanuna göre belirtilen suçlardan mahrum olmak gerekmektedir.

Zabıt Katipliği Uygulamalı Klavye Sınavı Nasıl Yapılır?

Uygulamalı sınavda adayların yazı yazma hızları ölçülmektedir. Adaylar yine başvuru sırasında doldurdukları başvuru formunda sınava F veya Q olmak üzere hangi klavye türünden gireceklerini de seçmek zorundalardır. 3 dakika boyunca komisyon tarafından verilen sınav metninden eksiksiz bir şekilde en az 90 net kelime ve üzeri yazı yazmanız gerekmektedir. Sınav metinleri sınavdan on gün önce başvuru yaptığınız adliyenin web sitesinden yayımlanır. Bazı komisyonlar sınavı yazılım desteği ile ekrandan yazdırmaktadır. Bazı komisyonlar da hâlâ eskiden olduğu gibi kağıttaki bir metinden word ekranına yazdırmaktadır.

Yine başvuru yapılan komisyonun tercihine göre imlalı veya imlasız olarak yazdırılmaktadır. İmlasız yapılan sınavlarda büyük-küçük harf, rakamlar, işaret ve imler dikkate alınmadan yazılması istenmektedir. Adaylar kendilerine verilmiş olan 3 dakika süre içerisinde en az net 90 kelimeyi doğru yazmaları isteniyor ama 90 kelime yazmak tabikide yeterli olmuyor. Mülakata girmeye hak kazanabilmeniz için en az 120-150 kelimeleri görebilmeniz gerekmektedir. Çünkü uygulama sınavına giren ve başarılı olan kişilerin de tamamı mülakata çağrılmıyor. Başvuru yaptığınız adliyeye eğer 100 kişi alınacak ise 3 katı kuralı uygulanıyor ve 100 x 3 = 300 kişi sözlü sınava davet ediliyor. Bu 300 kişi de net kelime sayısı yukarıdan aşağıya doğru en iyi olan 300 kişi oluyor. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar yine başvuru yaptığınız adliyenin web sitesinden ilan ediliyor.


Zabıt Katipliği Sözlü Sınav (Mülakat) Nasıl Yapılır?

Sözlü sınavda sorulan sorular belirli konular içerisinden seçilmekte olup bu konular ise şu şekilde belirlenmiştir. İşte o konular;

 • Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî bilgiler (40 puan)
 • Atatürk İlke ve İnkılapları (20 puan)
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20) puan
 • Genel Kültür (20 puan)

Katibin Görevleri Nelerdir?

 • Alınan ara kararların uygulanmasını sağlamak.
 • Açık olan her davanın dosyasını ayrı tutmak.
 • Defterlere sayfa numarası vermek, mahkemenin mührünü basarak imza almak
 • Duruşma günlerinin listesini çıkartmak.
 • Duruşmalara girerek hakimin verdiği emirlere göre mahkemede olan bitenleri kayda geçirmek.
 • Her çeşit tebligat işlemlerini yürütmek.
 • İşi biten tüm dava dosyalarını arşive kaldırmak.
 • Mahkemelerdeki tüm yazışmaları zamanında ve doğru bir şekilde kayda geçirmek, dosyalamak, düzenlemek ve dosyalardan sorumlu olmak.
 • Mahkemenin dışında hakim huzurunda yapılan tüm işlemlerde hazır bulunarak kayıt tutmak.
 • Otopsi, olay yeri keşfi, duruşma ve ölü muayenelerinde hazır bulunmak, tutanakları imzalamak.
 • Tutukluya duruşmanın tarihini ve saatini tebliğ etmek üzere cezaevi müdürlüğüne gerekli yazıyı yollamak.

Katip Olmak İçin Mezun Olunması Gereken Okullar Nelerdir?

 • Lise ya da dengi okullardan bilgisayar veya ticaret bölümlerinden mezun olunması gerekmektedir.
 • Adalet meslek lisesi mezunu olmak.
 • Meslek yüksek okullarının adalet ve bilgisayar bölümü mezunu olmak.
 • Fakülte ve yüksek okullardan bilgisayar bölümünden mezun olmak.
 • Bunların yanı sıra herhangi bir liseden mezun olan kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı ya da kamu kurum, kuruluşları tarafından düzenlenmiş kurslarından verilmiş olan bilgisayar kursu belgesine sahip olunması gerekmektedir.

Zabıt Katibi Maaşları Ne 2024 Kadardır?

Zabıt katibi maaşları hizmet yılına ve kademeye göre değişmektedir. Alınan maaşları etkileyen unsurlardır vardır mesela; memurun medeni durumu, çocuk sahibi olup olmadığına göre değişiklik göstermektedir. Aile yardımları ve asgari geçim indirimi de maaşlara eklenmektedir.

2024 yılı itibari ile  Zabıt katiplerinin maaşlarını şu şekildedir;

 • Yeni başlayan Zabıt Katibi: 27.000-34.000 TL arasında değişebilir.
 • Kıdemli zabıt katipleri ise ortalama aylık brüt 34.000-64.000 TL arasında maaş alabilirler.

İlginizi Çekebilir  👇

👉 Okutman Nasıl Olunur?

👉 Akademisyen Nasıl Olunur? 

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu