Kamu Personel Alımları

İstanbul Üniversitesi 43 Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde giderleri Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) ve (c) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.


Başvuru Şartları 

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) bendi kapsamında başvuracak adayların (Büro Personeli, Tekniker, Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar) 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup ilanda belirtilen lisans kadroları için 2020 KPSS-P3, önlisans kadroları için 2020 KPSS- P93 puan türü esas alınacaktır.

5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların (Sınav Hizmetleri Uzmanı, Çözümleyici, Sistem Programcısı unvanlarına başvuracak adaylar) 2020 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her bir unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralaması esas alınacaktır.

6- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.


Özel Şartlar

1- Çözümleyici ve Sistem Programcısı kadrosu için;

a) Yükseköğretim kurumlannın bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) VB, C#, Java, Php programlama dillerinden en az iki (2) tanesini bildiğini belgelemek.

c) İngilizce dilini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ve bu sınava eşdeğerlikleri ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan birinden en az D düzeyinde bildiğini belgelemek. (Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System ” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri D düzeyi olanlar kabul edilecektir.)

d) Veri tabanı tasarımı, analizi, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak.

e) Veri tabanı sorgulama dili SQL, PLSQL veya T-SQL konularında bilgi sahibi olmak.

f) CSS, JavaScript ve HTML gibi web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak.

2- Sınav Hizmetleri Uzmanı kadrosu için

Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık eğitim veren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.


Başvuru Şekli

Başvurular, Adaylar tarafından ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden çevrimiçi olarak eksiksiz yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.


Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

1- Başvurulan pozisyonlardan Büro Personeli, Tekniker ve Mühendis unvanları için değerlendirme KPSS 2020 puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısın 5 (beş) katına kadar yedek belirlenecektir.

2- Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan Sınav Hizmetleri Uzmanı, Çözümleyici ve Sistem Programcısı unvanları için istenilen şartları taşıyanların 2020 KPSS P3 Puan sırası esas alınarak her unvan için 10 (On) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dahil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.


Sınav Konuları, Yeri ve Tarihi

Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 27/12/2021 tarihinde saat 15.00’te, sözlü/uygulamalı sınav 29/12/2021 tarihinde saat 13.00’te İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi (Ordu Cad. No.8 34134 Laleli-Fatih/İstanbul) adresinde yapılacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar www.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir sınav için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek olup; kontenjan sayısın 2 (iki) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu