Kamu Personel Alımları

GSB, KPSS En Az 50 Puan İle 1071 Sözleşmeli Personel Alacak

GSB, KPSS En Az 50 Puan İle 1071 Sözleşmeli Personel Alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2022 KPSS P3 en az 50 puanla 1071 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 29 Aralık – 8 Ocak tarihleri arasında isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

GSB, KPSS En Az 50 Puan İle 1071 Sözleşmeli Personel Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı gençlik merkezi müdürlüklerinde istihdam etmek üzere 2022 KPSS lisans P3 en 50 puan ile ve sözlü sınav ile 1071 sözleşmeli personel alacak. Sözlü sınava 3 katı aday çağırılacak.

Alım Yapılacak Branşlar ve Kadrolar şu şekilde;

1- Grup

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğilim veren Bilirim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilirim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümleri ile bu bölümlere eş değerliği ve denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak.

Kontenjan: 171

2- Grup 

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Resim, Müzik, Fotoğraf, Görsel Sanatlar, Seramik, Heykel, Geleneksel Türk Sanatları, El Sanatları, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, İletişim Bilimleri, Yeni Medya ve İletişim, Halkla ilişkiler, Radyo Televizyon ve Sinema bölümleri ile bu bölümlere eş değerliği ve denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak.

Kontenjan: 199

3- Grup

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim yeren Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon, Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümleri ile bu bölümlere eş değerliği ve denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak.

Kontenjan: 208

4- Grup

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, ilahiyat, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümleri ile bu bölümlere eşdeğerliği/denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

Kontenjan: 205

5- Grup

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölüm ile bu bölümlere eşdeğerliği/denkliği Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak.

Kontenjan: 248

6- Grup

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölüm ile bu bölümlere eşdeğerliği/denkliği Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği yetiştirme eğitimini başarı ile tamamladığını gösterir Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği Eğitim, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge kapsamında Bakanlığına verilen Gençlik Liderliği Belgesine sahip olmak.

Kontenjan: 40


Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4,5,6 ve 7’inci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,(Dul ve yetim aylığı hariç)
 • 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak,
 • Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden, veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 • Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
 • Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 • Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak,

👉 Gençlik Çalışanı Nedir, Ne İş Yapar? 


Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

GSB personel alımı başvuruları 29 Aralık (00.00)-8 Ocak (17.00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.


Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1- Yükseköğretim kurumlarından mezun olup eşdeğerliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış eşdeğerlik belgesi veya eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakla iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduktan ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi,

3- Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği yetiştirme eğitimini başarı ile tamamladığını gösterir Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği Eğitim, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge kapsamında Bakanlığımızca verilen Gençlik Liderliği Belgesi.


Sınav Şekli, Konuları Yeri ve Zamanı

Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından; ▪ Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),

 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
 • Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

İllere göre kontenjan dağılımı ve Resmi Gazete İlanı İçin TIKLAYINIZ


👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu