Öğrenci Gazetesi

2022 YKS Konuları ve Soru Dağılımları ( MEB Güncel )

2022 YKS Konuları ve Soru Dağılımları ( MEB Güncel ). Yüksek Kurumlar Sınavı (YKS)’ye hazırlanan üniversite adayları için  2022 YKS konu ve soru dağılımlarını ÖSYM ve MEB tarafından yayınlanan verilere dayanarak en güncel şekilde listeledik. Listemizde 2022 TYT Konuları ve Soru Dağılımları , 2022 AYT Konuları ve Soru Dağılımları ve 2022 YDT Konu ve Soru Dağılımları 2022 YKS sınavında çıkması muhtemel, çıkacak konular ÖSYM ve MEB TTKB müfredatına uygun olarak listelenmiştir. YKS sınavı 3 oturumda geçekleşmektedir.

2022 YKS Konuları ve Soru Dağılımları ( MEB Güncel )

YKS’ nin birinci oturumu olan TYT‘de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. TYT’de 40 soru Türkçe, 40 soru Matematik, 20 soru Sosyal Bilimler ve 20 soru da Fen Bilimleri’nden gelmektedir. Toplam 120 sorudur.

YKS ‘nin ikinci oturumu olan AYT‘de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 soruları, Sosyal Bilimler-2 soruları, Matematik soruları ve Fen Bilimleri soruları bulunmaktadır. Toplam 160 sorudan oluşur. 4 yıllık üniversiteye gitmek isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır.

YKS’nin üçüncü oturumu olan YDT‘ sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılmaktadır. Üniversitelerin yabancı dil eğitimi veren bölümlerine girmek isteyenlerin girmesi gereken sınavdır.

YKS’ nin ilk oturumu olan TYT sınavına hazırlanan öğrenciler için 2022 TYT konu ve soru dağılımlarını ÖSYM ve MEB tarafından yayınlanan verilere dayanarak en güncel şekilde listeledik. TYT sınavında Türkçe, Matematik, Sosyal bilimler ve Fen bilimler dersleri olmak üzere toplamda 120 soru bulunur ve sınav için verilen süre 135 dakikadır, 120 sorunun tamamını çözmek isteyen bir öğrenci için soru başına 1.125 dakika düşmektedir. YKS-TYT soruları  9. ve 10. sınıf lise müfredatı konularından gelmektedir. YKS ‘de TYT nin katkısı yüzde 40 dır. Geriye kalan yüzde 60 ise YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi yani AYT oturumu ile belirlenmektedir.

TYT sınavındaki ders ders soru dağılımı ise şu şekilde belirlenmiştir:

 • Temel Matematik testi: 40 soru
 • Türkçe testi: 40 soru
 • Sosyal Bilimler testi: 20 soru
  • Tarih: 5 soru
  • Coğrafya: 5 soru
  • Felsefe: 5 soru
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5 soru
 • Fen Bilimleri testi: 20 soru
  • Fizik: 7 soru
  • Kimya: 7 soru
  • Biyoloji: 6 soru
NOT: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden lise eğitiminde muaf olan üniversite adayları, Din Kültürü sorularını çözmek yerine ek olarak sınav kitapçığında bulunan 5 Felsefe sorusunu çözmelidirler.

2022 TYT Türkçe Konu ve Soru Dağılımları (MEB Güncel)

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Türkçe konuları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan sorumlu olduğunuzu görebilirsiniz.

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Sözcük Türleri
 • Tamlamalar
 • Fiiller
 • Ekler
 • Sözcükte Yapı
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Çeşitleri
 • Ses Bilgisi
 • Anlatım Bozuklukları
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözel Mantık

2022 TYT Türkçe Soru Dağılımı

Aşağıdaki tabloda ÖSYM’nin 2011 – 2021 tarihleri arasında yaptığı YKS sınavlarındaki Türkçe testinde hangi konudan kaç soru çıktığını görebilirsiniz. Türkçe dersine çalışırken daha çok konu çıkan sorulara daha çok çalışmanızı tavsiye ederiz.

KONULAR20212020201920182017201620152014201220112010
Ses Bilgisi133111111
Dil Bilgisi38113255655
Noktalama İşaretleri21111111122
Yazım Kuralları2222111222
Anlatım Bozukluğu112111
Paragraf2622222222262320232020
Cümlede Anlamı63777667767
Sözcükte Anlamı13333333233
SORU SAYISI4040404040404040404040

2022 TYT Matematik Konu ve Soru Dağılımları (MEB Güncel)

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Matematik konuları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan sorumlu olduğunuzu görebilirsiniz.

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme – Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • I. Dereceden Denklemler
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Mantık
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • II. Dereceden Denklemler
 • Permütasyon-Kombinasyon
 • Binom Açılımı
 • Olasılık
 • İstatistik
 • Polinomlar

2022 TYT Matematik Soru Dağılımı

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Matematik soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan daha çok soru geldiğini öğrenebilirsiniz.

KONULAR2021202020192018201720162015201420132012
Temel Kavramlar1444342
Sayı Basamakları121221221
Bölünebilme Kuralları11121
EBOB-EKOK2125
Rasyonel Sayılar311112124
Basit Eşitsizlikler1111211
Mutlak Değer1111111111
Üslü Sayılar112222133
Köklü Sayılar111231021
Çarpanlara Ayırma111213
Oran – Orantı122233
Denklem Çözme1212234
Problemler131211111310810510
Kümeler – Kartezyen Çarpım11221211
Mantık11111
Fonksiyonlar2211122212
Polinomlar1
Permütasyon Kombinasyon2111111
Olasılık1121111111
İstatistik111112
SORU SAYISI30302932333232323233

2022 TYT Geometri Konu ve Soru Dağılımları (MEB Güncel)

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Geometri konuları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan sorumlu olduğunuzu görebilirsiniz.

 • Açılar ve Üçgenler
 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Dik Üçgen
 • Özel Üçgen
 • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende Açıortay
 • Üçgende Kenarortay
 • Üçgende Alan
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Deldoid
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • Çember ve Daire
 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • Katı Cisimler
 • Dikdörtgenler Prizması
 • Küp
 • Silindir
 • Piramit
 • Koni
 • Küre

2022 TYT Geometri Soru Dağılımı

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Geometri soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan daha çok soru geldiğini öğrenebilirsiniz.

SORU DAĞILIMI2021202020192018201720162015201420132012
Açılar ve Üçgenler223211112
Çokgenler11121111
Analitik Geometri111122222
Yamuk2111
Eşkenar Dörtgen111
Kare111111
Dikdörtgen21111
Çember ve Daire212112122
Katı Cisimler222222111
SORU SAYISI10101111688887

2022 TYT Coğrafya Konu ve Soru Dağılımları (MEB Güncel)

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Coğrafya konuları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan sorumlu olduğunuzu görebilirsiniz.

 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve Sıcaklık
 • İklimler
 • Basınç ve Rüzgarlar
 • Nem, Yağış ve Buharlaşma
 • İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
 • Su – Toprak ve Bitkiler
 • Nüfus
 • Göç
 • Yerleşme
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Bölgeler
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Çevre ve Toplum
 • Doğal Afetler

2022 TYT Coğrafya Soru Dağılımı

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Coğrafya soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan daha çok soru geldiğini öğrenebilirsiniz.

KONULAR2021202020192018201720162015
Doğa ve İnsan11111
Dünyanın Şekli ve Hareketleri1
Coğrafi Konum11
Harita Bilgisi1111
Atmosfer ve Sıcaklık1
İklim Bilgisi113214
İç ve Dış Kuvvetler11123
Nüfus ve Yerleşme121232
Türkiyenin Yer Şekilleri1
Ekonomik Faaliyetler111
Bölgeler11212
Uluslararası Ulaşım Hatları111
Doğal Afetler11111
SORU SAYISI55512121212

2022 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (MEB Güncel)

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Tarih konuları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan sorumlu olduğunuzu görebilirsiniz.

 • Tarih Bilimine Giriş
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • Eski Türk Tarihi
 • İslam Tarihi
 • Türk-İslam Devletleri (10-13. yüzyıllar)
 • Türkiye Tarihi (11-13. yüzyıllar)
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Yeniçağ Avrupası (1453-1789)
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • Arayış Yılları (17. yüzyıl)
 • 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 • Yakınçağ Avrupası (1789….)
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • 1. Dünya Savaşı
 • Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Türk Dış Politikası

2022 TYT Tarih Soru Dağılımı

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Tarih soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan daha çok soru geldiğini öğrenebilirsiniz.

KONULAR2021202020192018201720162015201420132012
Tarih Bilimine Giriş1111111
İlk Türk Devletleri1111111111
İslam Tarihi1111111
Türk-İslam Tarihi111111111
Osmanlı Devleti Kuruluşu111
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi1111111
Yeniçağ’da Avrupa11
19. yy.da Osmanlı Devleti111122112
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti111111
20. yy.da Osmanlı Devleti1111
1. Dünya Savaşı112
Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık121211
Mondros-İşgaller Ve Cemiyetler111111
1. TBMM Dönemi11111
Kurtuluş Savaşı111131
Atatürk İlke Ve İnkılapları12322334
Dış Politika12111
SORU SAYISI55515151515151717

2022 TYT Fizik Konu ve Soru Dağılımları (MEB Güncel)

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Fizik konuları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan sorumlu olduğunuzu görebilirsiniz.

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
 • Basit Makineler
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı ve Sıcaklık
 • Genleşme
 • Doğrusal Hareket
 • İş Enerji
 • Işık ve Gölge
 • Düzlem Ayna
 • Küresel Aynalar
 • Kırılma ve Renkler
 • Merceler ve Aydınlanma
 • Elektrostatik
 • Elektrik Akımı ve Devreler
 • Temel Dalga Bilgileri
 • Yay Dalgaları
 • Su Dalgaları
 • Ses ve Deprem Dalgaları

2022 TYT Fizik Soru Dağılımı

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Fizik soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan daha çok soru geldiğini öğrenebilirsiniz.

SORU DAĞILIMI202120202019201820172016201520142013
Fizik Bilimine Giriş1111111
Madde Ve Özellikleri121111
Sıvıların Kaldırma Kuvveti11111
Basınç11111
Isı, Sıcaklık ve Genleşme111122221
Hareket11111111
Dinamik1111
İş, Güç  ve  Enerji1131212
Elektrostatik1111
Elektrik Akımı11111133
Optik122311112
Manyetizma1111111
Dalgalar111111
SORU SAYISI777141414141414

2022 TYT Kimya Konu ve Soru Dağılımları (MEB Güncel)

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Kimya konuları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan sorumlu olduğunuzu görebilirsiniz.

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Yapısı
 • Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Halleri
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Endüstride ve Canlılarda Enerji
 • Kimya Her Yerde

2022 TYT Kimya Soru Dağılımı

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Kimya soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan daha çok soru geldiğini öğrenebilirsiniz.

KONULAR
2021202020192018201720162015201420132012
Kimya Bilimi123334421
Atomun Yapısı1122112
Periyodik Tablo1112114
Maddenin Halleri1112111123
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler111135132
Kimyasal Hesaplamalar11222
Kimyanın Temel Kanunları111
Asit, Baz ve Tuz11
Karışımlar111222221
Kimya Her Yerde11211111
SORU SAYISI77713131313131313

2022 TYT Biyoloji Konu ve Soru Dağılımları (MEB Güncel)

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Biyoloji konuları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan sorumlu olduğunuzu görebilirsiniz.

 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Hücre ve Organeller – Madde Geçişleri
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Hücrede Bölünme – Üreme
 • Kalıtım
 • Bitki Biyolojisi
 • Ekosistem

2022 TYT Biyoloji Soru Dağılımı

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Biyoloji soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan daha çok soru geldiğini öğrenebilirsiniz.

KONULAR2021202020192018201720162015201420132012
Canlıların Ortak Özellikleri111
Canlıların Temel Bileşenleri1113312111
Hücre ve Organelleri1212212
Madde Geçişleri1211111
Canlıların Sınıflandırılması11111211
Hücre Bölünmeleri ve Üreme1111111
Kalıtım212212122
Ekosistem Ekoloji111122211
Bitkiler Biyolojisi11121123
SORU SAYISI66613131313131313

2022 TYT Felsefe Konu ve Soru Dağılımları (MEB Güncel)

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Felsefe konuları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan sorumlu olduğunuzu görebilirsiniz.

 • Felsefenin Konusu
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi

2022 TYT Felsefe Soru Dağılımı

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Felsefe soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan daha çok soru geldiğini öğrenebilirsiniz.

KONULAR2021202020192018201720162015201420132012
Felsefenin Alanı1111222
Bilgi Felsefesi1122212121
Bilim Felsefesi111111
Varlık Felsefesi111311112
Ahlak Felsefesi2111111111
Siyaset Felsefesi1111111
Din Felsefesi111111
Sanat Felsefesi111111
SORU SAYISI5558888899

2022 TYT Din Kültürü Konu ve Soru Dağılımları (MEB Güncel)

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Din Kültürü konuları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan sorumlu olduğunuzu görebilirsiniz.

 • İnsan ve Din (İnanç)
 • İbadet
 • Hz. Muhammed’in Hayatı ve Örnekliği
 • Vahiy ve Akıl
 • İslam Düşüncesi ve Yorumu
 • İslamda Değerler, Sanat ve Laiklik
 • Yaşayan Dinler

2022 TYT Din Kültürü Soru Dağılımı

MEB ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz 2022 TYT Din Kültürü soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Bu listeyi inceleyerek hangi konulardan daha çok soru geldiğini öğrenebilirsiniz.

Konular20212020201920182017
Bilgi ve İnanç1212
İbadetler1111
Ahlak ve Değerler1111
Hz. Muhammed (S.A.V)11111
Vahiy ve Akıl211
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler1
Din, Kültür ve Medeniyet1
SORU SAYISI55555

2022 YKS-AYT Konuları ve Soru Dağılımları ( MEB Güncel )

YKS’ nin ikinci oturumu olan AYT sınavına hazırlanan öğrenciler için 2022 AYT konu ve soru dağılımlarını ÖSYM ve MEB tarafından yayınlanan verilere dayanarak en güncel şekilde listeledik. AYT sınavında Edebiyat, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri olmak üzere toplamda 160 soru bulunur ve sınav için verilen süre 180 dakikadır. AYT sınavında soru başına düşen süre 3 dakikadır. YKS ‘de AYT nin katkısı yüzde 60 dır. Geriye kalan yüzde 40 ise YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi yani TYT oturumu ile belirlenmektedir.

Edebiyat – Sosyal Bilimler 1 Testi: Bu testte 24 edebiyat, 6 coğrafya ve 10 tarih sorusu olmak üzere toplam 40 soru bulunur. Bu testi çözen öğrencilerin sözel ve eşit ağırlık puanı etkilenir. Sayısal puanı etkilenmez.

Matematik Testi: Matematik testinde öğrencilere 29 – 30 matematik, 10 – 11 geometri sorusu olmak üzere toplam 40 soru sorulur. Bu testi çözen üniversite adaylarının sayısal ve eşit ağırlık puanı etkilenir. Sözel puanı hiçbir şekilde etkilenmez.

Fen Bilimleri Testi: Fen Bilimleri testinde üniversite adaylarına 14 fizik, 13 kimya ve 13 biyoloji sorusu olmak üzere toplam 40 soru sorulmaktadır. Bu testi çözen adayların yalnızca sayısal puanı etkilenmektedir. Sözel ya da eşit ağırlık puanı etkilenmez.

Sosyal Bilimler 2 Testi: Bu testte 11 tarih, 11 coğrafya, 12 felsefe grubu ve 6 din kültürü soru sorulmaktadır. Bu testi çözen üniversite adaylarının sadece sözel puanı etkilenir. Sayısal ya da eşit ağırlık puanı etkilenmez.


👉 Öğrenci Gündemi’ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu