Öğrenci Gazetesi

Adaylık Kaldırma Sınavı Nedir? Adaylık Kaldırma Sınavına Kimler Girebilir?

Adaylık Kaldırma Sınavı Nedir? Adaylık Kaldırma Sınavına Kimler Girebilir?. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kadrolu ve sözleşmeli aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerini kaldırılıp asil öğretmenliğe geçiş yapabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan sınavdır.

Adaylık Kaldırma Sınavı Nedir?

Adaylık kaldırma sınavı aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerini kaldırıp asil öğretmenliğe geçmek için girmesi gereken sınavdır. Sınav her yıl MEB tarafından 81 ilde yapılır.

AKS sınavı öğretmenlik uygulamaları, Öğrenme ortamları, Sınıf yönetimi, Öğretim yöntem ve teknikleri, Ölçme ve değerlendirme, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları içermektedir. Sınavda başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekmektedir. AKS sınav süresi 120 dakikadır.  Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, her sene 81 il merkezinde tek sınavda yapılır. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir.

AKS konuları ve soru dağılımı aşağıdaki gibidir: 

A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (kısım 8 ve 9 hariç),
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)

 • 1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
 • 2. 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler
 • 3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 • 4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
 • a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
 • b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
 • d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 • e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
 • f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği
 • g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
 • ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci
 • C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
 • 1. Eğitim öğretimin planlanması
 • 2. Öğrenme ortamları
 • 3. Sınıf yönetimi
 • 4. Öğretim yöntem ve teknikleri
 • 5. Ölçme ve değerlendirme
 • Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)

Adaylık Kaldırma Sınavına Kimler Girebilir?

Adaylık Kaldırma Sınavına girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,

b. Sınav tarihinde 1 (bir) yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,

c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekmektedir.

UYARI: 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmaz.

Sınav sonucunda başarılı olan aday öğretmenler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere bildirilir.

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 Adaylık Kaldırma Sınav Notları PDF İndir

👉 AKS Deneme Sınavı PDF İndir

👉 AKS Tüm Çıkmış Sorular PDF İNDİR

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu