Kamu Personel Alımları

Adıyaman Üniversitesi KPSS En Az 50 Puan İle 38 Personel Alacak

Adıyaman Üniversite bünyesinde görevlendirmek üzere en az ortaöğretim mezunu 2020 KPSS P3 en az 50 puan ile 38 sözleşmeli personel alacak. Başvurular Üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden

Adıyaman Üniversitesi’nin Adıyaman ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 38 (Otuz Sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ŞAHSEN yapılmalıdır.


Genel Başvuru Şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

9- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

10- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

– Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

– ilanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.


Başvuru Şekli Yeri ve Zamanı

– Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır.

– Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Adayların birden fazla kadroya başvuru yaptığı tespit edildiği takdirde başvurusu geçersiz sayılacaktır.

– Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı bilgi/ belge teslim edenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

– Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.


Başvuruda İstenilen Belgeler

1. Başvuru formu (İlgili form başvuru linkinden indirilip (https://tkyk.adiyaman.edu.tr/tr/kalite-kayitlari/formlar) ıslak imzalı şekilde imzalanacak başvuru evraklarına eklenecektir)

2. Mezuniyet belgesi (e-Devletten alınabilen, sorgulama kodu veya karekod üzerinde silinti ve kazıntı olmayan mezuniyet belgesi)

3. Nüfus kayıt örneği (e-Devlet üzerinden alınabilen doğrulama kodlu belge)

4. KPSS sonuç belgesi ÖSYM Barkotlu Çıktı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

5. Tecrübeyi gösteren belge (Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa; SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dökümü veya İlgili Makama Belgesi)

6. Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınabilen doğrulama kodlu askerlik durum belgesi.

7. Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilen doğrulama kodlu belge)

8. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)


Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

– Başvuru sonrasında yazılı ve/veya sözlü sınav/mülakat yapılmayacaktır.

– Tüm atamalar KPSS puan sıralamasıyla olacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.

– İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 3 (üç) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

– KPSS (B) grubu (KPSS-P3), (KPSS-P93), (KPSS-P94) puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.adiyaman.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Sonuçların açıklanması tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

– Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.


👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu