Kamu Personel Alımları

Boğaziçi Üniversitesi Kadın/Erkek 17 Güvenlik Görevlisi Alacak

Boğaziçi Üniversitesi en az ön lisans mezunu 2020 KPSS puanı ile 10 kadın, 7 erkek Güvenlik görevlisi alacak. Başvurular üniversitenin web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Son başvuru tarihi 9 Kasım 2021.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

KADRO SAYISI : 17 (10 Erkek, 7 Kadın)


KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

ARANAN NİTELİKLER

* Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

* 2020 KPSS P93 puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.

GENEL ŞARTLAR

* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

* 26.10.2021 tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (26.10.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

* Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.

* Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 13 den az olmaması.

* Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

* Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

* Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Fotoğraflı Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)

4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 26.10.2021

Son Başvuru Tarihi : 09.11.2021 mesai bitimine kadar.


Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek/İstanbul

Personel Daire Başkanlığı Tel: 0212 359 4991

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu