Kamu Personel Alımları

BTK, 82 Bilişim Uzman Yardımcısı Alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 82 bilişim uzman yardımcısını alımı yapacak. BTK’ nın bilişim uzman yardımcısı personeli alım ilanı Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yazılı ve sözlü sınavı başarıyla geçen adayların işe alınacağı belirtilen duyuruda işe başvurular sadece e-Devlet Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/Kariyer Kapısı ile Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. Ayrıntılar içeriğimizde…

Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) istihdam edilmek üzere 82 bilişim uzman yardımcısı alımı yapılacak. BTK’nin Resmi Gazete’ de yayımlanan ilanına göre, kurumun merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü sınavla 82 bilişim uzman yardımcısı alınacak.

  • Bu kapsamda hukuk fakültelerinden mezun 20,
  • siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler,
  • iktisat ve işletme fakültelerinden mezun 10,
  • elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme fakültelerinden mezun 20,
  • bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun 20,
  • endüstri mühendisliği bölümünden mezun 7,
  • matematik bölümünden mezun 5 kişi BTK’de istihdam edilecek.

Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

1. GENEL BİLGİLER

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Sınava Katılma Şartları

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri ve bilgisayar mühendisliği ile matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar).

ç) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinde en az 50 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak,

d) 2020 ve 2021 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;

Hukuk alanında KPSSP4,

Sosyal Bilimler alanında KPSSP48,

Mühendislik ve Matematik alanlarında KPSSP2

puan türlerinden aldığı puan ile başvurduğu alanın 20 katı sayıda aday arasına girmiş olmak gerekmektedir.

Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.


3. SINAVA BAŞVURU VE BAŞVURU BELGELERİ

Başvurular, sadece e-Devlet (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, 1 Nisan 2022 Cuma günü başlayıp 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecektir.

Sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Kurumumuza elden, posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Alım yapılacak bölümlere eş değerliliği bulunan veya yurt dışındaki üniversitelerin denkliği kabul edilen bölümlerinden mezun olan adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” aşaması altında bulunan “Eşdeğerlik/Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı eklemeleri zorunludur.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilecektir.

4. SINAV VE DEĞERLENDİRME

Yazılı sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 14 – 15 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’da (Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) yapılacaktır.

Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır.

Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başvuru alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenir.

Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.

5. SINAV KONULARI

Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;

Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, idare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından

Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, idare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro iktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,

Bilgisayar Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı ve Bilgisayar Mimarisi konularından,

Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları konularından,

Endüstri Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Doğrusal Programlama, Benzetim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetimi, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İş Etüdü, Üretim Sistemleri Planlama, Kalite Planlama ve Kontrol, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı ve Yöneylem Araştırması konularından,

Matematik alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Lineer Cebir, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Diferansiyel Denklemler, Analitik Geometri, Soyut Cebir, Nümerik Analiz, Diferansiyel Geometri, Genel Topoloji, Fonksiyon Analizi, Kompleks Analiz, Kısmi Türevli Denklemler, Reel Analiz, Metrik Uzaylar, Zaman Skalası, Fark Denklemleri, Matematiksel Düşünce, Kodlama ve Şifreleme (kriptografi) konularından oluşacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR

Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar.

Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir. 3109/1-1


Başvurular Nasıl Yapılacak?

E-devlet üzerinden yapılacak olan başvurular,1 Nisan Cuma günü başlayacak ve 13 Nisan Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek. Başvurular, sadece e-Devlet Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/Kariyer Kapısı ile Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” internet adresleri üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Yazılı Sınav Duyurusu BTK’nın Web Sayfasından Yapılacak

Yazılı sınava katılacak adaylar BTK’ nın internet adresinden (www.btk.gov.tr) ilan edilecek. Yazılı sınav, 14-15 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak. Sınav yeri ve saati, başvuruların tamamlanmasının ardından kurumun internet sitesinden bildirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralama sonucu boş kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınava katılacak adaylar da kurumun internet sitesinde ilan edilecek. Bu adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla da bildirim yapılacak.

Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligatta bulunulacak. Adayların, sınava ilişkin gelişmeleri kurumun internet sitesinden takip etmeleri önem taşıyor.


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu