Öğrenci Gazetesi

Çift Anadal Programı Nedir? Mezun Olduktan Sonra Çift Anadal Yapılır mı?

Çift Anadal Programı Nedir? Mezun Olduktan Sonra Çift Anadal Yapılır mı?. Çift anadal programına ÇAP denir. Üniversite öğrencilerinin aynı anda iki üniversite okumalarına olanak veren mezun olduğunuz taktirde iki ayrı diploma almanıza imkan veren programıdır. Bu programa en erken 3. yarıyıl başı en geç dört yıllık bölümler için beşinci yarıyıl başına kadar başvuru yapabilirsiniz.

Çift Anadal Programı Nedir?

Çift Anadal Programı, üniversitenin herhangi bir lisans bölümünde eğitim gören ve belirli bir not ortalamasının üstünde başarı gösteren öğrencilerin, okuduğu bölümle eş zamanlı benzer dersleri olan bir bölümünden daha ders alarak ikinci diplomaya sahip olmasını sağlayan bir programdır.

Bu program benzer bölümler ve dallar arasında yapılabilen ve üniversitelerce farklılık gösteren bir yapıya sahiptir. Örnek verecek olursak; Makine Mühendisliği okuyan bir kişinin gerekli şartları sağladığı takdirde, Bilgisayar Mühendisliği bölümünün derslerine almaya hak kazanabilir. Bu şekilde kişi tüm derslerini verdiğinde hem Makine Mühendisliği hem de Bilgisayar Mühendisliği unvanına sahip olur.


Mezun Olduktan Sonra Çift Anadal Yapılır mı?

Evet, mezun olduktan sonra da çift anadal yapmak mümkün olabilir. Bazı üniversiteler ve eğitim kurumları, mezun olduktan sonra ek dersler alarak ikinci bir alanda uzmanlık kazanmanıza olanak tanır. Bu, kariyerinizi genişletmek veya yeni bir alana geçiş yapmak isteyenler için faydalı olabilir. Ancak, her üniversitenin ve programın kendi kuralları ve gereksinimleri olduğundan, bu konuda öncelikle ilgili üniversitenin danışmanlık birimine başvurmanız önemlidir.


Çift Anadal Programına Kimler Başvurabilir?

Çift Anadal Programının şartları üniversiteler arasında değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak şartlandırmaları sıralayacak olursak;

  • En az 2,50 not ortalamasına sahip olunmalıdır. (Bazı üniversitelerde bu 3,00 ortalamaya kadar çıkabilmektedir.)
  • En az sınıf tekrarı yapmadan en az 3 yarıyıl eğitim almış olması gerekmektedir. Fakat 5 yarıyılını dolduran kişiler çapa başvuramamaktadır.
  • Üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde alım yapılmaktadır. Bu yüzden sadece not ortalamasının tutturulması yeterli değildir.
  • Okuduğunuz bölümün çap yapmak istediğiniz bölümle üniversitenizin belirlediği oranda ders benzerlikleri olmalıdır.

Ayrıca not ortalaması şartını sağlayıp ilk %20 şartını sağlamayan öğrenciler ikinci anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olmaları durumunda çift anadal programına başvurabilirler. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.


Tüm bölümlere ÇAP için başvurulabilir mi?

Ancak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. Seçebilecek ikinci anadalar ile ilgili üniversiteden bilgi alınmalıdır.


Aynı anda kaç ikinci anadal programına kayıt yaptırabiliriz?

Aynı anda sadece bir ikinci anadal programına kayıt mümkündür.


Dersler, sınavlar çakışacak mı? İkinci anadalın tüm derslerini almak zorunda mı kalacağız?

Uygulamalar bölümden bölüme, üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Üniversitenize ve ilgili bölümlere danışın.


ÇAP’a kabul edildikten sonra bazı derslerden kaldım ya da genel not ortalaması düştü. Ne olacak?

Yönetmelikte ÇAP yaparken dersten kalmanın yaratacağı sonuçlara dair bir hüküm yok. Ancak genel not ortalamasının bir defaya mahsus 65’in altına düşebileceği, ikinci defa bu gerçekleştiğinde ikinci anadal programından kayıt silineceği düzenlenmiştir.


ÇAP’a başladıktan sonra başarısız oldum. İki anadalda da kaydım silinecek mi?

Hayır, sadece ikinci anadaldan kaydınız silinir.


İki anadalda da mezun olmak için ne gerekli?

İki anadaldan da mezun olmak için genel not ortalamasının en az 70 olması gerekir.


ÇAP’a başladıktan sonra, birinci anadalı bitirmeden ikinciden tüm dersleri vermemiz durumunda ikinciden mezuniyet alır mıyız?

Hayır. İkinciden diploma almanız için birinciyi de bitirmek gerekir.


Birinci anadal bitti, ikinci anadal ne kadar süre devam edebilir?

İkinci anadalı bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadalın bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.


ÇAP yaparken, ikinci anadala yatay geçiş yapılabilir mi?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu