Kamu Personel Alımları

Dicle Üniversitesi KPSS En Az 60 Puan İle 58 Personel Alacak

Dicle Üniversitesi bünyesinde görevlendirmek üzere en az lise mezunu 2020 KPSS en az 60 puan ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu 58 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 eylül 2022

Dicle Üniversitesi 58 Personel Alacak

Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

a) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) Üniversitemiz Hastaneler Başhekimliğinde görev yapacaktır.

a) Ortaöğretim Kuramlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı-Anestezi Teknisyenliği dalından mezun olmak.

b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) Üniversitemiz Hastaneler Başhekimliğinde görev yapacaktır.

a) Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) Üniversitemiz Veteriner Fakültesinde görev yapacaktır.

a) Lisans mezunu olmak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahh/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

ç) 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15’den fazla 13’den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

e) A/2 sürücü belgesine sahip olmak.

f) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

g) Üniversitemiz Korama ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.

ç) 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15’den fazla 13’den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

e) A/2 sürücü belgesine sahip olmak.

f) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

g) Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır, a) Önlisans mezunu olmak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahh/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nunlO uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

ç) 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 ‘den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 35 yaşından gün doldurmamış olmak.

e) İnsansız Hava Aracı kullanımına ilişkin ilgili sertifikaya sahip olmak.

f) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

g) Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.

a) Grafik, Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

e) Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.

a) Önlisans mezunu olmak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahh/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

a) Dokumacılık ve El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, El Sanatları, El Basmacılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görev yapacaktır, ç) Meb onaylı Aliminyum Kabartama, Meb onaylı Ebru sertifikalarına sahip olmak

d) Meb onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak

e) Alanından 2 yıl deneyim sahibi olmak

a) Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programların birinden mezunu olmak.

b)Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 2 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.

c) 2020 yılı KPSS’den en az 70 puan almış olmak.

ç) Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapacaktır.

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

a) Ortaöğretim kuramlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

b) MEB onaylı Kat Hizmetleri Personeli Geliştirme ve Uyum sertifikası ve MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.

c) Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapah (tüm merkezlerde) alanların temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama, dağıtım ve taşıma gibi işlerde çalıştırılacaktır.

ç) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

d)Rektörlüğümüze bağlı Konukevi birimlerinde görev yapacaktır.

e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

a) Ortaöğretim kuramlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

b) MEB onaylı Kat Hizmetleri Personeli Geliştirme ve Uyum sertifikası ve MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.

c) Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapah (tüm merkezlerde) alanların temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama, dağıtım ve taşıma gibi işlerde çalıştırılacaktır.

ç) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

d) Rektörlüğümüze bağlı Konukevi birimlerinde görev yapacaktır.

e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

a) Ortaöğretim kuramlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.

c) Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapah (tüm merkezlerde) alanların temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama, dağıtım ve taşıma gibi işlerde çalıştırılacaktır.

ç) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

d) Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapacaktır.

e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.


Genel ve Özel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2020 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 – Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

6- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

11- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

12- Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

13- Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.


Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler

1- Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- İstenilen Alanda Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4- Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’lük sistem (eczacı için)

5- Belirtilen pozisyonlarda deneyim belgesi isteniliyor ise e-Devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.

6- Başvurulan unvanda istenilen Sertifikaların eklenmesi.

7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve Sağlık Kuruluşundan alınmış boy ve kilo ölçümü belgesi.

Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.)

Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)


Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise için 2020 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 2(iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme sonuçları 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES:

Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR

İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2320 – 5182-5136

İlk Başvuru Tarihi : 23.08.2022

Son Başvuru Tarihi : 02.09.2022 (saat 23:59’a kadar )


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu