Din

Fotoğrafa Okunan Ayırma Duası – En Etkili ve En Kuvvetli Ayırma Duası

Fotoğrafa Okunan Ayırma Duası – En Etkili ve En Kuvvetli Ayırma Duası. Bu yazımızda en çok merak edilen ve araştırılan dualar arasında yer alan Resme Okunan En Kuvvetli Ayırma Duası nedir? 330 defa okunan Kolay ve etkili ayırma duası hangisi? Hızlı kavga ettiren ve ayrılsınlar diye okunacak dua hangisidir? sorularının cevapları ve tüm detayları sizler için araştırdık.

Fotoğrafa Okunan En Etkili Ayırma Duası

Kişilerin çocukları arkadaşları yada kardeşlerinin yanlış ilişkide olduğunu düşünerek onları ayırmak için uzaktan da olsa dua okuyarak ayırmak istenebilir. Özellikle Uzaktan Resme yada Fotoğrafa Okunan En Etkili ve En Kuvvetli dualar araştırılmakta. Hal böyle olunca bide Kolay ve çabucak etki eden en tesirli ayırma dualarını sizler için araştırdık.

Eğer kardeşiniz yada çocuğunuzu sevdiği yada ilişkisi olduğu kişiden ayırmak istiyorsanız, En Kuvvetli Ayırma Duası olan dualardan faydalanarak bunu yapabilirsiniz. edebilirsiniz. Bunun için hangi duaları okumanız gerektiğini düşünüyorsanız aşağıdaki fotoğrafla ayırma duasını okuyabilirsiniz.

Ve elkâ fîl ardı ravâsiye en temîde bikum ve enhâran ve subulen leallekum tehtedûn. Ve alâmâtin, ve bin necmi hum yehtedûn. Ve in teuddû ni’metallâhi lâ tuhsûhâ, innallâhe le gafûrun rahîm. Vallâhu ya’lemu mâ tusirrûne ve mâ tu’linûn. Vellezîne yed’ûne min dûnillâhi lâ yahlukûne şey’en ve hum yuhlekûn.


Resme Okunan En Tesirli Ayırma Duası

Bunu 7 kez üst üste yapmak ve 7 gün boyunca tekrar etmek yeterli olacaktır. Allah’ın da izniyle resme okunduktan ve ritüel tamamlandıktan sonra çiftin ayrılması mümkün olacaktır.

Ve sehhara lekumul leyle ven nehâre vesh şemse vel kamere, ven nujumu musahharâtun bi emrihi, inne fi zâlike le âyâtin li kavmin ya’kılûn. Ve mâ zerae leküm fîl ardî muhtelifen elvânuhu, inne fî zâlike le âyeten li kavmin yezzekerun. Ve huvellezi sehharal bahra li te’kulu minhu lahmen tariyen ve testahricû minhu hilyeten telbesunehâ, ve terâl fulke mevâhira fihi ve li tebtegü min fadlihi ve lealleküm teşkurun.


Resme okunan En Kuvvetli Ayırma Duası

Resime okunan ayrılma duası, insanların belli durumlarda okuması gereken bir duadır.

Bu duadan önce dört kez Yasin suresini okuyun, sureyi tamamladıktan sonra yine dört kez bu duayı okuyun:

Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.


En Etkili Ayırma Duası

Bir ilişkide partnerinizin size olan yabancılaşmasının ve ilgisizliğinin sebebi başkasıysa ve yaptığınız her girişim ve çaba boşa gidiyorsa o zaman bu Ayırma Duası işinize yarayabilir.

Tabbet Suresi Okunuşu:
Bismillahirahmanirrahim “Tebbet yedâ ebi lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ kesab. Sayeslâ nâren zâte lehab. Vemraetühu hammâletelhateb. Burası benim kutsandığım yer.”

Tebbet Suresi Anlamı:
Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Ebû Leheb’in elleri kurusun, kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

Karabibere Tebbet okumak da sizin isteğinizi yerine getirmenizde yardımcı olacaktır. 12 adet, tane karabiber üzerine 7 defa Ayetel Kürsi okunur. Daha sonra 12 defa da İhlas Suresi okunur. En son da bir defa Tebbet Suresi okunur.

En son aşamada da ”Ahrik kalbe fülan ibni fülaneh bi mehabbeti fülanete binti fülanete” sözleri söylenir. Karabibere ateşe atılır. Sonrasında ise 110 kez ”Sübhaneke Ya Azizü” okunur. Bu karabiber büyüsü etkili olması için yaptığınız kişinin de tanıdık biri olması gerekmektedir.

Yukarıdaki karabiber büyüsünü yaparken ihtiyacınız olan Ayetel Kursi şu şekilde olmaktadır:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Bahsi geçen diğer dua ise İhlas Suresi olmaktadır. O da şu şekildedir:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Besmelesiz 41 defa Tebbet Suresi okuyarak karşıdaki kişiyi helak edebilirsiniz. Ama gerçekten haklı olduğunuzu düşünüyorsanız yapmanız gerekmektedir. Aksi taktirde geri size dönecektir.


En Tesirli Ayırma Duası

Ya Mani Kale Haza Firaku Beyni ve Beynik Se Ünebbiüke Bi Tevili Ma Lem Testeti Aleyhi Sabra olarak başlayan ve şöyle devam eden duayı okuyabilirsiniz;

 • Ya Cebbar Vasbir Li Hukmi
 • Rabbike Fe İnneke Bi Ayunina,
 • Ve Sebbih Bi Hamdi Rabbike Hine
 • Tekum. Ya Hakim Ma Yeftehıllahü
 • Lin Nasi Mir Rahmetin
 • Fe La Mümsike Leha
 • Ve Ma Yümsik Fe La
 • Mürsile Lehu Mim Ba’dih Ve
 • Hüvel Azızül Hakim

En Kuvvetli Ayırma Duası

Bu dua olmasının sebebi İslam alimleri tarafından sıkça tavsiye ediliyor olmasından kaynaklanıyor. Sosyal medyada sıkça adından söz ettiren bu duayı okumanın sonucunda şayet ayrılık doğru kararsa Yüce Allah’ın da izniyle gerçekleşecektir. İki bölümden oluşan bu duaları arka arkaya okumak gerekiyor.

Ellezine teteveffâhumul melâiketu zalimî enfusihim fe elkavûs selame mâ kunnâ na’melu min suin, belâ innallâhe alimun bimâ kuntum ta’melûn. Fedhulû ebvâbe jehenneme hâlidîne fihâ fe lebi’se mesvâl mutekbbirîn. Ve kîle lillezînettekav mâzâ enzele rabbukum, kâlû haigan, lillezine ahsenû fi hâzihid dünyâ haseneten, ve le dârul âhırati hayrun, ve le ni’me dârul muttekîn.

Cennatu adnin yedhulûnehâ tejri min tahtihal enhâru lehum fihâ mâ yeshâûn, kezâlike yeçîllâhul muttekîn. Ellezine teteveffâhumul melâiketu tayyibîne yekülûne salâmun aleykumudhulûl jennate bimâ kuntum ta’melûn. Hel yanzurune illâ en te’tiyehumul melâiketu ev ye’tiye emru rabbike, kezâlike fe alâllezîne min kablihim, ve mâ zalemehumullahu ve lâkin kânû enfusehum yazlimûn. Fe esâbehum seyyiâtu mâ amilû ve hâka bihim mâ kânû bihi yestehziûn.


En Kuvvetli ve Tesirli Ayırma Duası Esmaları

En kuvvelti ayırma duası etmek istiyorsanız, okumanız önerilen esmalar da vardır. Bunları da her gün düzenli bir şekilde okumanız tavsiye edilir. Bunlar,

 • Er Rahman,
 • Er Rauf,
 • El Kerim,
 • El Vahidü şeklindedir ve her biri değişik anlamlara gelir.

Dualar ve esmaları düzenli olarak okursanız ve duaların kabul olduğu zamanları değerlendirirseniz, hayırlısı ile ilgili kişilerin ayrılması Allah’ın izniyle mümkün olabilir.


330 Defa Okunan Ayırma Duası
330 Defa Okunan Ayırma Duası kişi istek ve niyetine bağlı olarak okunacak dualardan biridir. Ayırma duasının zaman içimde etkisini göstermesi için 330 defa okunmasına fayda olacaktır. Dua içinde farklı sureler okunarak da duaya devam edilir. Kişi abdest alarak duaya besmele çekerek başlamaktadır. Gerçek aşk olarak görülmeyen ve hissedilmeyen ilişkilerde iki tarafında sürekli olarak kırgınlık yaşanası, incinmesi ve kalp kırıklığının oluşması belirli süre sonunda evliliklerde ve ilişkilerde birbirinden nefret etmeye kadar gidecektir. Bu sorunun oluşmaması adına kişiler ayırma duasını okumayı tercih etmektedir.

Şu duayı okumalısınız;

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

“Bismillahirrahmanirrahim. El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)”


Ayırma Duaları Sonuçları Ne Zaman Görülür?

Ayırma duaları, insanların birbirinden ayrılmasını veya ilişkilerin sona ermesini isteyen kişiler tarafından yapılan dualardır. Bu tür duaların etkili olabilmesi için belirli bir süre ve düzenli bir şekilde yapılması gerekir. Ancak duaların sonuçları her kişiye göre farklılık gösterebilir.

Ayırma dualarının sonuçları genellikle duaları yapmaya başladıktan sonra zamanla ortaya çıkar. Duaların etkileri başlamadan önce kişinin niyetine, inancına ve dua etme yöntemine bağlı olarak değişebilir. Kimi insanlar için sonuçlar hemen görülebilirken, kimi insanlar için bir süreç gerekebilir.

Ayırma dualarının sonuçları ayrılan kişiler arasındaki ilişkiyi zayıflatarak ya da tamamen sonlandırarak ortaya çıkabilir. Bu süreç, her iki kişinin de iç dünyasında meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilir. Dualar, enerji ve düşünce gücüyle çalışır ve zamanla etkilerini gösterir.

Ayırma duaları, çiftlerin arasında oluşan anlaşmazlıkların çözümünde etkili olabilir.
Dualar, kişilerin birbirinden uzaklaşmasını veya ayrılmasını isteyen kişilerin niyetlerini destekleyebilir.
Ayırma dualarının sonuçları, düzenli ve istikrarlı bir şekilde yapıldığında daha hızlı görülebilir.

Duaların Etkileri Zamanı
Ayrılık İstenilen sonuçların ortaya çıkması için zaman gereklidir.
Değişim İlişkideki değişimler genellikle zamanla meydana gelir.
Etki Duaların etkileri kişiden kişiye ve duruma göre farklılık gösterebilir.

İlginizi Çekebilir 👇

👉Eşlerin Arasını Düzeltecek Dua

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu