Öğrenci Gazetesi

İngilizce Zamirler Listesi

Zamirler, bir ismin yerini alan küçük kelimelerdir. Zamirler şu tür kelimelerdir: he, you, ours, themselves, some, each  … İsim yerine bir zamir kullanabiliriz. Zamirlerimiz olmasaydı, birçok ismi tekrar etmemiz gerekirdi.

Zamir Türleri

 • Kişisel Zamirler (Personal Pronouns)
  I, me, you, he, him, she…
 • Gösterici Zamirler (Demonstrative Pronouns)
  this, that, these, those
 • İyelik Zamirleri (Possessive Pronouns)
  mine, yours, his…
 • Soru Zamirleri (Interrogative Pronouns)
  who, what, which…
 • Reflexive Pronouns (Reflexive Pronouns)
  myself, yourself, himself…
 • Karşılıklı Zamirler (Reciprocal Pronouns)
  each other, one another
 • Belirsiz Zamirler (Indefinite Pronouns)
  another, much, nobody, few, such…
 • Göreli Zamirler (Relative Pronouns)
  who, whom, which…

Zamirlerin Tam Listesi

all
another
any
anybody
anyone
anything
aught (archaic)
both
each
each other
either
enough
everybody
everyone
everything
few
he
her
hers
herself
him
himself
his
I
it
itself
many
me
mine
most
myself
naught
neither
no one
nobody
none
nothing
nought
one
one another
other
others
ought (archaic)
ours
ourself
ourselves
several
she
some
somebody
someone
something
such
suchlike
that
thee (archaic)
theirs
theirself
theirselves
them
themself
themselves
there
these
they
thine (archaic)
this
those
thou (archaic)
thy (archaic)
thyself (archaic)
us
we
what
whatever
whatsoever (archaic)
whether
which
whichever
whichsoever (archaic)
who
whoever
whom
whomever
whomso (archaic)
whomsoever
whose
whosever (rare)
whosesoever (formal)
whoso (archaic)
whosoever
ye (archaic)
yon (literary/dialect)
you
yours
yourself
yourselves

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu