Blog

İngilizce Zamirler Listesi – İngilizce Zamirler Tablosu PDF İndir

İngilizce Zamirler Listesi – İngilizce Zamirler Tablosu PDF İndir. Zamirler, bir ismin yerini alan küçük kelimelerdir. Zamirler şu tür kelimelerdir: he, you, ours, themselves, some, each  … İsim yerine bir zamir kullanabiliriz. Zamirlerimiz olmasaydı, birçok ismi tekrar etmemiz gerekirdi.

İngilizce Zamirler Listesi

Zamirler, isimleri veya diğer zamirleri temsil eden kelimelerdir. İngilizcede zamirler, bir konuşmada veya yazıda tekrarı önlemek, ifadeyi daha akıcı hale getirmek ve dilin daha etkili kullanılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Kişi Zamirleri (Personal Pronouns):

 • Subject Pronouns (Özne Zamirleri):
 • I (ben)
 • You (sen/siz)
 • He (o – erkek)
 • She (o – dişi)
 • It (o – cansız varlıklar ve hayvanlar için)
 • We (biz)
 • You (siz)
 • They (onlar)

Object Pronouns (Dolaylı Zamirleri):

 • Me (beni/bana)
 • You (seni/sana, sizi, size)
 • Him (onu/ona)
 • Her (onu/ona)
 • It (onu/ona)
 • Us (bizi/bize)
 • You (sizi, size)
 • Them (onları/onlara)

Reflexive Pronouns (Refleksif Zamirler):

 • Myself (kendim)
 • Yourself (kendin)
 • Himself (kendi – erkek)
 • Herself (kendi – dişi)
 • Itself (kendi – cansız varlıklar ve hayvanlar için)
 • Ourselves (kendimiz)
 • Yourselves (kendiniz)
 • Themselves (kendileri)

Belirli Zamirler (Demonstrative Pronouns):

 • This (bu)
 • That (şu/o – yakın olmayan bir şey)
 • These (bunlar)
 • Those (şunlar/şeyler – yakın olmayan şeyler)

İşaret Zamirleri (Interrogative Pronouns):

 • Who (kim)
 • Whom (kimi/kime)
 • Whose (kimi’nin/kimin)
 • Which (hangi)
 • What (ne)

Belgisiz Zamirler (Indefinite Pronouns):

 • All (hepsi)
 • Another (başka)
 • Any (herhangi, hiç)
 • Both (her ikisi)
 • Each (her biri)
 • Either (herhangi biri – iki seçenekten biri)
 • Neither (hiçbiri – iki seçenekten hiçbiri)
 • None (hiçbiri)
 • Some (bazıları/birazı)
 • Somebody/Someone (birisi)
 • Something (bir şey)
 • Everybody/Everyone (herkes)
 • Everything (her şey)
 • Nobody/No one (hiç kimse)
 • Nothing (hiçbir şey)

İlgisiz Zamirler (Relative Pronouns):

 • Who (kim – insanlar için)
 • Whom (kimi/kime – insanlar için)
 • Whose (kimi’nin/kimin – sahip olma durumu)
 • Which (hangi – nesneler ve hayvanlar için)
 • That (ki – insanlar, nesneler, hayvanlar için kullanılabilir)

Bu zamirler, dilin çeşitli bağlamlarında kullanılır ve ifadeyi zenginleştirmeye yardımcı olur. Doğru zamiri seçmek, iletişimi netleştirmek ve dil becerilerini geliştirmek açısından önemlidir.


İngilizce Zamirler Tablosu PDF İndir

İngilizce zamirler tablosu, İngilizce dilbilgisindeki zamirlerin kategorilendirilmiş bir listesidir. Bu tablo, öğrenenlere, öğrencilere veya dilbilgisi kurallarını hatırlamak isteyenlere İngilizce zamirler hakkında kapsamlı bir bakış sağlar. İşte İngilizce zamirler tablosu..

Tür Örnekler Açıklama
Kişi Zamirleri I, you, he, she, it, we, they İnsanları veya nesneleri temsil eder.
Belirli Zamirler This, that, these, those İşaret edilen nesneleri veya kişileri belirtir.
İşaret Zamirleri Who, whom, whose, which, what Soru sormak veya belirli bir şeyi belirtmek için kullanılır.
Belgisiz Zamirler All, another, any, both, each, either, neither, none, some, somebody/someone, something, everybody/everyone, everything, nobody/no one, nothing Belirsiz miktar veya belirsiz nesneleri belirtir.
İlgisiz Zamirler Who, whom, whose, which, that Bir cümledeki ilişkiyi belirtmek için kullanılır.
Sahip Zamirleri Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs Sahiplik belirtir.
Karşılıklı Zamirler Each other, one another Karşılıklı ilişkiyi belirtir.
Miktar Zamirleri Few, many, several, all, both, each, either, neither, some, any, most, none Miktarı veya miktarın belirsizliğini belirtir.
Olumsuzluk Zamirleri None, nobody, no one, nothing Olumsuzluğu belirtir.

 

Kişi Zamirleri (Personal Pronouns):

Bu zamirler, kişileri veya nesneleri belirtmek için kullanılır. Özne, dolaylı ve refleksif zamirler olmak üzere üç ana kategoride incelenir.

Özne Zamirleri (Subject Pronouns): Fiilin konusu olarak kullanılır.

Örneğin:

 • I (ben)
 • You (sen/siz)
 • He (o – eril)
 • She (o – dişil)
 • It (o – cansız nesneler ve hayvanlar için)
 • We (biz)
 • You (siz)
 • They (onlar)

Dolaylı Zamirler (Object Pronouns): Fiilin nesnesi olarak veya bir prepozisyonla kullanılır.

Örneğin:

 • Me (beni/bana)
 • You (seni/sana, sizi, size)
 • Him (onu/ona – eril)
 • Her (onu/ona – dişil)
 • It (onu/ona – cansız nesneler ve hayvanlar için)
 • Us (bizi/bize)
 • You (sizi, size)
 • Them (onları/onlara)

Refleksif Zamirler (Reflexive Pronouns): Fiilin öznesine geri dönüşü işaret eder.

Örneğin:

 • Myself (kendim)
 • Yourself (kendin)
 • Himself (kendisi – eril)
 • Herself (kendisi – dişil)
 • Itself (kendisi – cansız nesneler ve hayvanlar için)
 • Ourselves (kendimiz)
 • Yourselves (kendiniz)
 • Themselves (kendileri)

Belirli Zamirler (Demonstrative Pronouns): İşaret edilen şeyi belirtmek için kullanılır.

Örneğin:

 • This (bu)
 • That (şu/o – uzak)
 • These (bunlar)
 • Those (şunlar/şeyler – uzak)

İşaret Zamirleri (Interrogative Pronouns): Sorular sormak veya belirli bir şeyi sormak için kullanılır.

Örneğin:

 • Who (kim)
 • Whom (kimi/kime)
 • Whose (kimin)
 • Which (hangi)
 • What (ne)

Belgisiz Zamirler (Indefinite Pronouns): Belirsiz miktar veya belirsiz nesne belirtmek için kullanılır.

Örneğin:

 • All (hepsi)
 • Another (başka)
 • Any (herhangi/biraz)
 • Both (her ikisi)
 • Each (her biri)
 • Either (herhangi biri – iki seçenekten biri)
 • Neither (hiçbiri – iki seçenekten hiçbiri)
 • None (hiçbiri)
 • Some (bazıları)
 • Somebody/Someone (birisi)
 • Something (bir şey)
 • Everybody/Everyone (herkes)
 • Everything (her şey)
 • Nobody/No one (hiç kimse)
 • Nothing (hiçbir şey)

İlgisiz Zamirler (Relative Pronouns): Bir cümledeki ilişkiyi belirtmek için kullanılır.

Örneğin:

 • Who (kim – insanlar için)
 • Whom (kimi/kime – insanlar için)
 • Whose (kimin – sahip olma durumu)
 • Which (hangi – nesneler ve hayvanlar için)
 • That (ki – insanlar, nesneler, hayvanlar için kullanılabilir)

Diğer Zamirler:

 • Possessive Pronouns (Sahip Zamirleri): Sahiplik belirtmek için kullanılır. Örneğin: mine, yours, his, hers, its, ours,
 • yours, theirs.
 • Reciprocal Pronouns (Karşılıklı Zamirler): Karşılıklı ilişkiyi belirtmek için kullanılır. Örneğin: each other, one
 • another.
 • Quantifier Pronouns (Miktar Zamirleri): Miktarı belirtmek için kullanılır. Örneğin: few, many, several, all, both,
 • each, either, neither, some, any, most, none.
 • Negative Pronouns (Olumsuzluk Zamirleri): Olumsuzluğu belirtmek için kullanılır. Örneğin: none, nobody, no one, nothing.

Bu zamirler, İngilizce dilbilgisinin önemli bir parçasını oluşturur ve cümlelerin anlamını netleştirmeye yardımcı olur. Zamirler, dilin akıcılığını sağlar ve tekrarı önlerken ifadeyi zenginleştirir.

all
another
any
anybody
anyone
anything
aught (archaic)
both
each
each other
either
enough
everybody
everyone
everything
few
he
her
hers
herself
him
himself
his
I
it
itself
many
me
mine
most
myself
naught
neither
no one
nobody
none
nothing
nought
one
one another
other
others
ought (archaic)
ours
ourself
ourselves
several
she
some
somebody
someone
something
such
suchlike
that
thee (archaic)
theirs
theirself
theirselves
them
themself
themselves
there
these
they
thine (archaic)
this
those
thou (archaic)
thy (archaic)
thyself (archaic)
us
we
what
whatever
whatsoever (archaic)
whether
which
whichever
whichsoever (archaic)
who
whoever
whom
whomever
whomso (archaic)
whomsoever
whose
whosever (rare)
whosesoever (formal)
whoso (archaic)
whosoever
ye (archaic)
yon (literary/dialect)
you
yours
yourself
yourselves

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak İngilizce Zamirler Tablosu PDF dosyasını indirebilirsiniz.

İngilizce Zamirler Tablosu PDF İndir

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu