Sıradaki içerik:

2021 YKS Sınav Yerleri Ne Zaman Belli Olacak?

KPSS Sınıf Yönetimi Çıkmış Sorular

avatar

admin

 • e 0

  Mutlu

 • e 1

  Eğlenmiş

 • e 1

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

KPSS sınavına hazırlanan öğretmen adayları için Sınıf Yönetimi çıkmış soruları bu makalemizde derledik. Sınıf Yönetimi soruları Eğitim Bilimleri testinin için 8 soru karşımıza çıkmakta. KPSS Eğitim Bilimleri soruları üniversitede öğretilen konulardan gelmektedir. Ancak öğretim konuları üniversitelere göre değişiklik göstermektedir bu nedenle sınava hazırlanırken ek kaynaklar kullanmak gereklidir. KPSS Sınıf Yönetimi Çıkmış Sorular listemizde yer alan soruları çözebilir eksik olduğunuz konuları belirleyebilirsiniz. ÖSYM aynı soru tiplerini sormayı sever bu nedenle sınav öncesi çıkmış soruları çözmeyi ihmal etmeyiniz.

KPSS Sınıf Yönetimi Çıkmış Sorular

 

1- Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamının fiziksel düzenlemesinde öğretmenin dikkate alması gereken unsurlardan biri değildir? (2015)

 • A) Öğrenci sayısı
 • B) Isı-ışık faktörü
 • C) Öğretmen yeterliliği
 • D) Öğrenci yaş ve sınıf düzeyi

2- Sınıf içi öğrencilerin derse karşı tutumu, dikkati ve buna bağlı öğrenme durumları, öğretmenin oluşturacağı olumlu sınıf atmosferine de bağlıdır. Öğretmenin oluşturması gereken ideal sınıf atmosferi nasıl olmalıdır? (2015)

 • A) Öğrencinin kendisini rahat ve güven içinde hissedeceği bir sınıf atmosferi
 • B) Öğretmen otoritesinin her an hissedilebildiği bir sınıf atmosferi
 • C) Öğrencinin her istediğini yapabileceği bir sınıf atmosferi
 • D) Öğrencinin kontrol altında tutulduğu bir sınıf atmosferi

3- Sınıf içi istenmeyen davranışlara karşı öğretmenden beklenen stratejiler içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? (2015)

 • A) İstenilen davranışa inandırmak
 • B) İstenilen davranışı kolaylaştırmak
 • C) Öğrencilerin istediği gibi davranmak
 • D) İstenen davranışı çağrıştırıcı davranmak

4- Öğretmenin olumsuz öğrenci davranışlarına karşı vereceği sözel uyarılarda dikkat etmesi gereken en önemli unsur ne olmalıdır? (2015)

 • A) Uyarıları öğrencinin kişiliğine yönelik vermek
 • B) Yapılan olumsuz davranışın ne olduğuna ve sonucuna göre uyarı vermek
 • C) Uyarıları öğrencinin cinsiyetini göz önünde bulundurarak vermek
 • D) O uyarıyla tüm sınıfa mesaj vermeye çalışmak

5- Kopya çekmesi muhtemel olan ve yan yana oturan iki öğrencinin sadece yerlerini değiştiren bir öğretmen, aşağıdaki sınıf yönetimi modellerinden hangisini uygulamıştır? (2015)

 • A) Gelişimsel model
 • B) Duygusal model
 • C) Bütünsel model
 • D) Önlemsel model

6- Öğrencileri ile kurduğu iletişimde mesajını daha etkili vermek isteyen öğretmenin

 • A) Hatice, derste arkadaşınla konuştuğun için dikkatim dağılıyor, dersi anlatamıyorum. Bu duruma çok üzülüyorum.
 • B) Onur, ben sana not tut dedim, arkadaşının kulağını değil, anlayışın kıt mı senin oğlum!
 • C) Levent, oğlum geri zekâlı mısın, kaç kez uyaracağım seni, doğru yap şu hareketi artık!
 • D) Mehmet, yerine otur artık, ortalıkta gezmeyi bırak, yeter ama!

7- İstenen davranışı arttırmaya, istenmeyen davranışı azaltmaya yarayan uyaranlara pekiştireç adı verilir. Davranış pekiştireç tipleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? (2015)

 • A) Koşullandırılmış pekiştireçler
 • B) Araç-gereç pekiştireçler
 • C) Zorlayıcı pekiştireçler
 • D) Etkinlik pekiştireçler

8- Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sınıf yönetiminin özelliklerinden biri değildir? (2015)

 • A) Öğrenci merkezli bir yönetimdir.
 • B) Sınıf kuralları yumuşak ve esnektir.
 • C) Kurallar öğrencilerle birlikte oluşturulur.
 • D) Öğrenciler toplu bir küme olarak görülür.

9- Dikkat eksikliği ve aşırı etkin öğrencilerin (hiperaktif) özellikleri; zihni meşgul, kısa süreli dikkat, örgütlenmede yetersiz ve yüksek düzeyde fiziksel hareketliliğe sahiptirler. Bu çocuklarla çalışmada başarı elde etmek isteyen bir öğretmenin yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? (2015)

 • A) Onlara yakından kılavuzluk etmek
 • B) Onlara sık sık kuralları hatırlatmak
 • C) Öğrencilere rahatlama tekniklerini öğretmek
 • D) Adım adım, basamaklar şeklinde öğretim yapmak

10- Kounin'e göre aynı anda aynı etkinliğe öğrencilerin dikkatini çekmeyi başarabilen öğretmenler, daha az disiplin sorunuyla karşılaşmakta ve öğrenciler daha fazla şey öğrenmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi, sınıfı canlı tutmada, öğrencilerin dikkatlerini sürdürmelerinde etkili olabilecek öğretmenin yapacağı bir davranış değildir? (2015)

 • A) Anlatacağı konuya merak uyandırma
 • B) Sık sık elindeki kalemle sıraya ya da tahtaya vurma
 • C) Soruya doğru cevap vereni ödüllendireceğini söyleme
 • D) Yanıt veren öğrencinin yanıtına ilgisiz kalan diğer öğrencilerin yanıt hakkındaki düşüncelerini sorma

11- I. Öğrencilerine, davranışları öncesinde davranışın olumsuz sonuçlarını belirtir. II. Öğrencilerin istenmeyen davranışlarını sürekli görmezden gelir. III. Öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirir. Sınıf içerisinde meydana gelebilecek olumsuz durumların önlenmesinde Süleyman Öğretmen, yukarıdaki uygulamalardan hangilerini yapmalıdır? (2016 Mart)

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

12- "Ders esnasında Kenan Öğretmen'in, önemli bir durum için kısa süreliğine okul idaresine kadar gelmesi istenmiştir. Kenan Öğretmen sınıftan çıkarken; "Sanki sınıfta ben varmışım gibi gürültü yapmadan çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum." demiştir. Geri döndüğünde sınıfta gürültünün en üst seviyede olduğunu görmüştür. Sınıfa girdiğinde ise bir anda sesler kesilmiş ve bütün öğrenciler çalışmalarına devam etmiştir." Kenan Öğretmen'in sınıfta bulunup bulunmamasına göre öğrencilerin sergiledikleri durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

 • A) Sınıf içi kuralların öğrencilerle birlikte belirlenmiş olması
 • B) Öğrencilerde bağımsız düşünebilme becerisinin gelişmiş olması
 • C) Sınıfta, çağdaş öğrenme-öğretme metotlarının kullanılıyor olması
 • D) Öğrencilerin olumlu benlik algısı ve ahlaki otonomiden yoksun olmaları

13- Seda ile Suna öğretmenin öğrencilerle iletişim konusundaki yaklaşımları farklıdır. Seda Öğretmen: "Her zaman çok kibarsın.", "Okulun en başarılı öğrencisi sensin.", "Şimdiye kadar gördüğüm en düzenli sınıfsınız." gibi övgü ifadeleri kullanırken; Suna Öğretmen: "Temizlik konusunda böyle hassas davranırsanız öğretmeniniz tarafından çok sevilirsiniz.", "İletişim kurarken özenli davranman çok güzel.", "Sınavlarda yüksek not almanı, çok düzenli çalışmana bağlıyorum. Böyle devam etmeni dilerim." gibi teşvik ifadeleri kullanmaktadır. Bu iki durumun sonuçlarına bakıldığında, teşvik ifadelerinin öğrencilerin kurallara uymasında daha etkili olduğu görülmüştür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi övgü veya teşvik ifadeleri kullanmanın okul ve sınıf içi kurallara uymadaki etkisini açıklamaktadır?

 • A) Övgü yargılayıcı, teşvik ise yapılandırıcı bir öğretmen davranışıdır.
 • B) Övgü ifadeleri, öğrencilerin davranışlarında devamlılık sağlar.
 • C) Teşvik ifadeleri, öğrencilerde özgüveni ve kontrolü azaltır.
 • D) Teşvik, değerlendiricidir, endişe oluşturur ve bağımlılık yapar.

14- "Gamze Öğretmen, öğrencilerinin derse karşı ilgisiz olduklarını görmüş ve birçok farklı öğretim yöntemi uygulasa da bir türlü etkin katılımı sağlayamamıştır. Bir gün farklı bir tavır sergileyerek daha renkli ve uyumlu giyinmiş, güzel takılar takmıştır. Bunların yanı sıra ders anlatırken jest, mimikleri ve ses tonunda farklılıklar yaparak daha özenli bir Türkçe kullanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda, öğrencilerin derse olan ilgilerinin arttığını gözlemlemiştir." Yukarıda Gamze Öğretmen'in yaptığı değişikliklerin iletişim üzerindeki hangi etkisine vurgu yapılmıştır?

 • A) Fiziksel görünüş ve beden dilinin etkin kullanımı mesajın etki gücünü artırır.
 • B) İletişimde betimleyici dil kullanmak durumun anlaşılmasına kolaylık sağlar.
 • C) Dinleyicinin o an sahip olduğu psikolojik durum iletişimi olumsuz etkileyebilir.
 • D) Etkili bir iletişim için, demokratik bir sınıf yapısının oluşturulması gerekir.

15- "Ekonomik bakımdan düşük gelirli ailelerin olduğu ve davranış problemleri olan çocukların bulunduğu bir çevrede öğretmenliğe yeni başlayan Sami Bey, sınıf yönetimi konusunda sıkıntılar yaşamaktadır." Bu konuda rehberliğe ihtiyaç duyan Sami Öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapmalıdır?

 • A) Sınıf içerisindeki olumsuz davranışları görmezden gelmelidir.
 • B) Davranış problemi olan öğrencileri sınıf ortamından soyutlamalıdır.
 • C) Rehberlik servisinden öğrenci ve veli ile ilgili gerekli bilgileri almalıdır.
 • D) Öğrencilere otoritesini kabul ettirmek için ceza yöntemlerine başvurmalıdır.

16- "8/A Sınıf Rehber Öğretmeni Servet Bey, ilk dersine girdiğinde daha önce hazırladığı bir listeden sınıf içinde uyulması gereken kuralları tek tek okumuştur. Bu kurallara tüm öğrencilerin sorgulamadan uymaları gerektiğini aksi durumda ceza alacaklarını söylemiştir. Daha sonra bu kuralları sınıfın panosuna asmıştır." Buna göre, Servet Öğretmen'in sınıf yönetimi konusunda uyguladığı yaklaşım hangisidir?

 • A) Geleneksel
 • B) Tepkisel
 • C) Önlemsel
 • D) Gelişimsel

17- "Ergonomi kavramı; yaşanılan, çalışılan mekânların iklim ve fiziksel şartlara göre en verimli ve sağlıklı hâle getirilmesiyle açıklanır." I. Araçları ve düzenekleri ortamın fiziksel özellik lerine göre uyarlamıştır. II. Sınıfı yeterince aydınlatmış ve uygun şekilde renklendirmiştir. III. Sınıfı uygun ısı ve hijyen kurallarına göre düzenlemiştir. Buna göre bir öğretmen sınıfına yukarıdakilerden hangilerini uygularsa ergonomik bir öğrenme ortamı tasarlamış olur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

18- "Hülya Öğretmen, derslerini coşkulu bir şekilde işlemekte, konuları anlaşılabilir etkinliklerle aktarmakta, çeşitli öğretim materyallerinden ve yöntemlerinden faydalanmakta, öğrencilerine öğrenme için eşit fırsatlar sunmakta, sürekli bilgisel gelişim sağlamakta ve üretken davranmaktadır." Bu şekilde, etkili öğretmen davranışları sergileyen Hülya Öğretmen'in sınıfında aşağıdaki durumların hangisi gözlenmez?

 • A) Öğrencilerin görüşleri daha çok dikkate alınır.
 • B) Öğrenme etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşir.
 • C) Risk oluşturan öğrencilere ayrılan zaman, diğer öğrencilerle aynıdır.
 • D) Öğrencilerle öğretmen arasında yakınlık ve sevgi bağı kurulur.

19- "Didem Öğretmen, ders esnasında öğrencileriyle daha çok arkadaş gibidir. Ders işlerken güven veren bir atmosfer oluşturur. Öğrenme etkinlikleri sırasında bir lider ve rehber gibi hareket eder. Öğrencilerinin, düşüncelerini söylemelerine ve kendisini eleştirmelerine izin verir ve onları bu konuda cesaretlendirir." Buna göre, Didem Öğretmen'in sınıf içinde sergilediği öğretmen rolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Geleneksel
 • B) Otoriter
 • C) Demokratik
 • D) Muhalefetsiz

20- "Bir öğretmen dersini işlerken en arka sıradaki iki öğrenci tartışmaya başlamış, sonra öğrencilerden biri sınıftan ağlayarak çıkmıştır." Bu durum karşısında öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • A) İki öğrenciyi de disiplin kuruluna sevk etmelidir.
 • B) Sorunun altında yatan nedenleri araştırmalıdır.
 • C) Arkadaşını ağlatan öğrenciyi cezalandırmalıdır.
 • D) Bu öğrencilerin yerlerini değiştireceğini söylemelidir.

21- "Öğrenci bir denek değildir. Öğrencinin, cezadan kurtulmak için olumsuz davranıştan kaçınması ya da ödüle ulaşmak için olumlu davranışlar sergilemesi esas amaca hizmet etmez. Ayrıca ceza ile bastırılan olumsuz davranış halının altına süpürülmüş toz gibidir. Sürekli bu modeli kullanan öğretmenin sınıf yönetimi bilgisinin yeterli olmadığı söylenebilir." Paragrafta sınırlılıklarından bahsedilen sınıf yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gelişimsel
 • B) Demokratik
 • C) Tepkisel
 • D) Önlemsel

22- "Emre Öğretmen öğrencilerin sürekli kendi aralarında gülüşüp birbirlerine bir şeyler fısıldadığını fark etmiştir. Bu durumdan rahatsız olmuştur." Buna göre Emre Öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • A) Konuyu rehberlik servisine taşımalı.
 • B) Bir branş arkadaşıyla sınıfları değişmeli.
 • C) Sınıfa gözdağı verip kuralları hatırlatmalı.
 • D) Bu davranışların nedenini öğrenmeye çalışmalı.

23- Etkili bir öğrenci-öğretmen iletişim sürecinde, öğretmen verdiği mesajın öncelikle hangi özelliğini dikkate almalıdır?

 • A) Sözel olarak iletilebilmesi
 • B) Açık, net ve anlaşılır olması
 • C) Dolaylı bir biçimde iletilebilmesi
 • D) Beden diliyle desteklenebilir olması

24- "Yeni atanan Salim Öğretmen dersine girdiği bazı sınıflarda öğrencilerinin ilgisini toplarken zorlanmakta ve sınıf yönetimi sorunları yaşamaktadır." Bu sorunların azaltılabilmesi için Salim Öğretmen'in aşağıdakilerden hangisini yapması çağdaş eğitim anlayışına uygun değildir?

 • A) İyi hazırlanmış bir ders planı ile süreci yürütmesi
 • B) Bireysel farklılıkları gözetmeden etkinliklerini hazırlaması
 • C) İlgisiz öğrencilere seviyelerine uygun sorumluluklar vermesi
 • D) Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak süreci zenginleştirmesi

25- Aşağıdaki ifadelerden hangisi sınıf içi iletişim unsuru olarak ben diline örnektir?

 • A) Neden olduğun sorunlar dayanılmaz boyutta!
 • B) Ben de isterim başarılı olmanı fakat yeterince çalışmıyorsun.
 • C) Sınıf arkadaşların da bu durumdan rahatsız, onları çok iyi anlıyorum.
 • D) Derse geciktiğinde başına bir şeyler geldiğini düşünerek kaygılanıyorum.

26- "Burak Öğretmen sınıfa girdiğinde kimseden ses çıkmaz. Sınıf içi kuralları kendi belirler ve uymayanları cezalandırır. Öğrenciler, sadece o izin verdiğinde konuşur ve sorularını sorarlar. Hakan Öğretmen'in ise sınıfta varlığı bile fark edilmez. O, sınıfta hiçbir olaya müdahale etmez. Bu yüzden derslerinde sürekli bir gürültü ve kargaşa hâkim olur." Buna göre Burak ve Hakan Öğretmenin sınıf yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Otokratik İlgisiz
 • B) Demokratik Otokratik
 • C) Otokratik Demokratik
 • D) Demokratik İlgisiz

27- "Sınıf içerisinde bir öğretmeni onlarca göz takip eder. Bu yüzden öğretmenin değiştirdiği gözlüğün, pantolonundaki lekenin, yüzündeki mutsuz ifadenin veya tahtada yapacağı bir hareketin öğrencilerin gözünden kaçması neredeyse imkânsızdır. Öğretmenin tüm davranışları öğrencilerin gözleri önünde gerçekleşir." Yukarıda sınıfın hangi "yapısal özelliği" vurgulanmaktadır?

 • A) Gizliliğin olmaması
 • B) Ortak geçmiş
 • C) Öngörememe
 • D) Süreklilik

28- Ders anlattığı sırada arka taraflarda iki öğrencinin sürekli konuştuğunu fark eden bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden daha sonra tercih etmelidir?

 • A) Görmezden gelme
 • B) Göz teması kurma
 • C) Öğrencilerin adını söyleme
 • D) Sesinin tonunu değiştirme

29- "Öğretmenlerin sınıf yönetiminde demokratik bir tutum sergilemesi öğrencilerin öz saygı, kendine güven ve iç denetim geliştirmesine katkıda bulunur." Buna göre demokratik bir sınıf ortamındaki öğrencilerde aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenmez?

 • A) Yeterliliklerinin farkında olur.
 • B) Öğrenme sorumluluğunu üstlenir.
 • C) Güçlükleri çabalayarak aşmaya çalışır.
 • D) Başarısızlık nedenini dış faktörlere yükler.

30- I. Bireysel farklılıklar önemsenir. II. Öğretmenin beklentileri önceliklidir. III. İletişim ve anlayış temelli bir süreç yürütülür. IV. Ceza ve ödüle dayalı bir disiplin anlayışı vardır. V. Olumsuz davranıştan çok olumlu davranış vurgulanır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri çağdaş sınıf yönetimi anlayışının özelliğidir?

 • A) I ve II
 • B) III ve IV
 • C) I, III ve V
 • D) II, IV ve V

 

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli
Malatya mutlu son Yalova mutlu son Sivas mutlu son Tokat mutlu son Kayseri mutlu son Trabzon mutlu son Aydın mutlu son Elazığ mutlu son Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Ordu mutlu son Eskişehir mutlu son Gaziantep mutlu son
Taşova escort Gerze escort Pazar escort Kangal escort Sarıkaya escort Side escort İncekum escort Hayrabolu escort Tavşanlı escort Ereğli escort Batıköy escort Suluova escort Durağan escort Niksar escort Gürün escort Çekerek escort Kızılağaç escort Çikcilli escort Ergene escort Simav escort Emirdağ escort Çağlayançerit escort İstanbul escort İznik escort Karasu escort Gümbet escort Ilgaz escort İzmir escort Kadıköy escort Karesi escort Horasan escort İnebolu escort Erzurum escort Marmaris escort Serdivan escort Menteşe escort Eskişehir escort Meram escort