Öğrenci Gazetesi

MSÜ’de Sınıfta Kalma Var mı? MSÜ Dersleri Nelerdir?

MSÜ’de Sınıfta Kalma Var mı? MSÜ Dersleri Nelerdir? Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ’ye girmek isteyen öğrenciler tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. MSÜ normal Üniversite eğitimlerinin yanında subay ve astsubay eğitimi verilir. Mezun olan öğrencilere bölüm diplomaları ve subay, astsubay unvanı verilir.

MSÜ’de Sınıfta Kalma Var mı?

MSÜ, 2 yıllık Astsubay ve 4 yıllık Harp okulları olmak üzere ikiye ayrılır. MSÜ dersleri bölümünüze göre temel derslerin yanında askeri dersler de verilir. MSÜ’de sınıfta kalma vardır.

Resmi gazetede yer alan maddeler şu şekildedir;

1) Yarıyıl içi değerlendirmesi: Yazılı ara sınav ile kısa sınav, sunum, ödev, proje, uygulama ve benzeri diğer ölçme bileşenlerinden oluşur. Öğretim elemanı, öğretim kurulunun aksi yönde bir kararı olmadığı sürece, yarıyıl içi değerlendirmesini sadece ara sınav veya ara sınav yerine geçecek tek bir ödev/proje üzerinden de yapabilir. Yarıyıl içi değerlendirmesinde ara sınav dışındaki bileşenlerin kullanılması durumunda, bu değerlendirmelerin her biri yüz tam not üzerinden puanlanır ve öğretim kurulunun bilgisi dâhilinde yarıyıl başında bölüm başkanlığı koordinesinde öğretim elemanları tarafından belirlenmiş bir ağırlık oranlamasına bağlı şekilde toplam değerlendirmeye dâhil edilir. Her ders için yıllık faaliyet takviminde yarıyıl içi sınavlara ayrılmış zaman dilimi içerisinde bir ara sınav yapılabilir. Bölüm başkanlıkları her yarıyıl öncesinde öğretim programlarında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin öğretim elemanlarından yarıyıl içi değerlendirmesine esas teşkil edecek bileşenler hakkındaki tekliflerini alır ve bölüm bütünlüğünü de sağlayacak şekilde kendi görüşleriyle birlikte öğretim kuruluna sunar. Öğretim kurulu aynı dersin kısımlar halindeki farklı öğrenci gruplarına birden fazla öğretim elemanı tarafından verilmesi durumunda, ölçme ve değerlendirmedeki standardı sağlamak maksadıyla ve ilgili bölümün özelliklerini dikkate alarak sunulan teklifleri karara bağlar. Yarıyıl içi değerlendirme notu yüz tam not üzerinden puanlanır.

2) Yarıyıl sonu değerlendirmesi: Yazılı bitirme sınavı, sunum, ödev, proje, uygulama ve benzeri diğer ölçme yöntemlerinden en az birinden oluşur. Yarıyıl sonu değerlendirme notu yüz tam not üzerinden puanlanır. Bölüm başkanlıkları her yarıyıl öncesinde öğretim programlarında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin öğretim elemanlarından yarıyıl sonu değerlendirmesine esas teşkil edecek bileşenler hakkındaki tekliflerini alır ve bölüm bütünlüğünü de sağlayacak şekilde hazırladıkları değerlendirme taslaklarını öğretim kuruluna sunar. Öğretim kurulu aynı dersin farklı öğretim elemanları tarafından verilmesi durumunda ölçme ve değerlendirmedeki standardı ve ilgili bölümün özelliklerini dikkate alarak sunulan teklifleri karara bağlar.

3) Yarıyıl içi değerlendirmesi veya yarıyıl sonu değerlendirmesi kapsamında farklı öğretim elemanları tarafından verilen aynı ders için tüm kısımlarda aynı ölçme bileşenleri kullanılır.

4) Mezuniyet durumundaki son sınıf öğrencilerine verilen proje, tez, bitirme ödevi uygulamalarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilere yazılı bütünleme sınavı ve gerekiyorsa çift ders sınavı hakkı verilir, not yükseltme hakkı verilmez. Proje, tez, bitirme ödevi değerlendirmelerine ilişkin diğer hususlar öğretim kurulunca kararlaştırılır.

5) Programda ayrı bir ders olarak yer alması halinde laboratuvar ve uygulama derslerinin başarı notları, yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu değerlendirmesi yarıyıl içinde yaptırılan deneylere ve uygulamalara verilen notların ortalamasının alınmasıyla elde edilir ve yüz tam not üzerinden değerlendirilir.

6) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen ölçme-değerlendirme usul ve esasları öğretim kurulunda karara bağlanarak Senato onayı ile yürürlüğe girer.

b) Katsayılı dersler kapsamında;

1) Yıl içi askerî eğitimler ve beden eğitimlerine katılan öğrencilerin başarı değerlendirmesi yarıyıl içinde en az bir sınav veya diğer bir ölçme işlemiyle yapılır ve yarıyıl sonunda öğrenciler başarı harfleriyle değerlendirilir. Belirtilen derslerden FF (geçmez) alan öğrencilere, bütünleme sınavı hakkı verilir.

2) Tatbiki eğitim dönemlerinde en az bir sınav veya değerlendirme yapılır. Tatbiki eğitim döneminde yapılan sınav veya değerlendirmelerde başarısız olan öğrencilere bütünleme sınavı hakkı verilir.

3) Yıl içi askerî ve mesleki eğitim, temel ve savaş beden eğitimleri ve tatbiki eğitimlerin bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenciler sınıfta kalır.

4) Harp okulunda katsayılı dersler kapsamındaki askerî ve mesleki eğitimlerin neler olacağı, ölçme ve değerlendirilmesi, yarıyıl sonu ve yılsonu başarılarının hesaplanması hakkındaki usul ve esaslar çıkarılacak talimat/esaslarda düzenlenir ve her bir eğitim ve öğretim yılı için yönetim kurulunda kararlaştırılır.

5) Yönetim Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerin sağlık kurulu raporları veya hastanelerdeki yetkili uzman tabiplerce verilecek raporlara istinaden; beden eğitimleri derslerinin uygulamalı sınav ve değerlendirmelerinin tamamına veya bir kısmına katılamayan öğrencilerin söz konusu ders konularından ne şekilde sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulacaklarına ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Millî Savunma Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce yeterlilik sınavı hazırlık sınıfına tefrik işlemleri ve Millî Savunma Üniversitesi yılsonu başarı sınavı ile ilgili hususlar çıkarılacak talimat/esaslar ile düzenlenir.

(3) Sınavda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği, ödev, proje, tezde intihal yaptığı öğretim kurulunca tespit edilen öğrencilere ilgili ölçme işleminden sıfır not verilir. Bu öğrenciler hakkında Millî Savunma Üniversitesi Yayın ve Bilim Etiği Esasları ve disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılır. Öğrenci alay komutanlığı tarafından yürütülen katsayılı dersler kapsamında yapılan sınavlarda kopya çektiği, Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca kurulan alay disiplin kurulu tarafından tespit edilen öğrencilere ilgili ölçme işleminde sıfır not verilir ve disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılır.


MSÜ Dersleri Nelerdir?

MSÜ’de temel derslerin yanında bölümünüze göre dersler ve askeri dersler, eğitimler verilir.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu resmi web sitesinde yayınlanan 1. Sınıf ortak ders programı aşağıdaki gibidir.

SAYISAL I. YARIYIL DERSLERİ

 • KİMYA
 • FİZİK-1
 • MATEMATİK-1 TÜRK DİLİ-2
 • TÜRK DİLİ-1
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1
 • SAVAŞ VE ORDU
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ
 • İNGİLİZCE-1

II.YARIYIL DERSLERİ

 • FİZİK-2
 • MATEMATİK-2
 • TÜRK DİLİ-2
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2
 • SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • TOPOĞRAFYA VE CAS UYGULAMALARI
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • BİLGİSAYAR TEK. VE PROGRAMLAMA
 • İNGİLİZCE-2

EŞİT AĞIRLIK I. YARIYIL DERSLERİ

 • MATEMATİK-1
 • FİZİK
 • TÜRK DİLİ-1
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1
 • SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • SAVAŞ VE ORDU
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • BİLGİSAYAR TEK. VE PROGRAMLAMA
 • İNGİLİZCE-1

II.YARIYIL DERSLERİ

 • MATEMATİK-2
 • TÜRK DİLİ-2
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ
 • TOPOĞRAFYA VE CAS UYGULAMALARI
 • EKONOMİYE GİRİŞ
 • İLETİŞİM
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ
 • İNGİLİZCE-2

İlginizi Çekebilir 👇

👉 Milli Savunma Üniversitesi Bölümleri Nerede, Hangi Şehirde? 

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu