Kamu Personel Alımları

Muş Alparslan Üniversitesi KPSS En Az 60 Puan İle 50 Personel Alacak

Muş Alparslan Üniversitesi, KPSS en az 50 puan ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu 50 sözleşmeli personel alacak. Başvurular üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN yapacaklardır. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2022

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır.


Başvuru Yapacak Adaylarda Aranılan Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
 3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 5. Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.
 6. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
 7. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 8. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 9. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 10.  Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait görev tanımındaki işler ve görev yerleri bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. İdare ihtiyaç duyulması halinde yeni görev yerleri ve görevlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adaylar başvurularını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Muş Alparslan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN yapacaklardır.

a) Süresi içinde yapılmayan başvurular,

b) Eksik belge ile yapılan başvurular,

c) Talep edilen nitelikleri taşımayan aday başvuruları ve

d) Posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru Başlangıç : 05 Ocak 2022

Başvuru Bitiş : 19 Ocak 2022 (Mesai bitimine kadar)

Başvuru Adresi : Muş Alparslan Üniversitesi Güzeltepe Külliyesi Personel Daire Başkanlığı, Diyarbakır Yolu 7. km, 49250 Merkez/Muş

Tel : (Santral) 0436 249 49 49 (Dahili) 1137-1139


Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (Adaylar başvuracağı unvanı belirtmek zorundadır.)
 2. Nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
 3. Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 4. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. (Askerlik Durum Belgesi e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 6. Adli Sicil Kaydı. (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı.)
 7. Başvurulan unvanda isteniyor ise, iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika.
 8. Detaylı Hizmet Dökümü. (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı.)

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

 1. 2020 KPSS (B) KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.alparslan.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 2. 2020 KPSS (B) KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.alparslan.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 3. Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile Muş Alparslan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 4. Atanma hakkı kazanan adaylar zamanında başvurmadığında veya başvuranların aranan şartları taşımadığı tespit edildiğinde yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.
 5. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu