Öğrenci Gazetesi

ÖSYM Halk Edebiyatı Çıkmış Sorular PDF İndir

ÖSYM Halk Edebiyatı Çıkmış Sorular PDF İndir. ÖSYM sınavlarından Halk Edebiyatı konusundan kesinlikle soru gelmektedir. Özellikle KPSS ve YKS-AYT sınavlarında her yıl Halk Edebiyatı konusundan sorular gelmektedir. ÖSYM sınavlarına hazırlanan adaylar için ÖSYM sınavlarında çıkmış tüm Halk Edebiyatı çıkmış soruları PDF formatında derledik.

ÖSYM Halk Edebiyatı Çıkmış Sorular PDF İndir

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak Halk Edebiyatı Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF formatından indirip çıktısını alabilirsiniz. ÖSYM benzer soru tiplerini sormayı sever sınav öncesi çıkmış soruları çözmek konu hakkında gelebilecek soru tiplerini görmenizi sağlar.

Zurnacı, Pişekâr havasını çalar. Pişekâr meydana gelip iki eliyle seyirciyi selamladıktan sonra zurnacıyla şöyle konuşur:
Pişekâr: Amma benim pehlivanım!
Zurnacı: Buyur benim pehlivanım!
Pişekâr: Bu da hesap değildir.
Zurnacı: Nedir hesabın?
Pişekâr: Borcu sıkıyor kasabın?
“Yazıcı oyununun taklidini aldım, çal da oyunumuz başlasın, tenezzülen teşrif buyurun zevât-ı kirâm zevk-yâb olsunlar.” der.
1- İçerik özellikleri dikkate alındığında bu parça, orta oyununun hangi bölümünden alınmış olabilir? (2022 AYT)

A) Muhavere   B) Tekerleme   C) Fasıl   D) Bitiş    E) Giriş
Cevap: E

I. Ayrılır dosta gider
II. Sağ gelen hasta gider
III. Su gelir deste gider
IV. Gurbet yansın yıkılsın
2. Mâni nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri dikkate alınarak bir mâni oluşturulmak istense bu dizelerin sıralaması aşağıdakilerin hangisi olur? (2021 AYT)
A) I – II – IV – III
B) I – III – II – IV
C) III – I – IV – II
D) III – II – I – IV
E) IV – II – I – III
Cevap: C

(I) Karagöz ve orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun belli başlı türlerindendir. (II) Bunlar, önceden yazılmış ve ezberlenmiş metinlere dayanmaktan ziyade gösteriyi ön plana alır. (III) Orta oyununda asıl konunun işlendiği bölüme “fasıl” adı verilirken Karagöz’de bu bölümün adı “muhavere”dir. (IV) Zaman zaman her iki oyuna da müzik eşlik eder. (V) Kişiler açısından bir karşılaştırma yapılırsa Karagöz’deki Hacivat’ın orta oyunundaki karşılığı Pişekâr, Karagöz’ün karşılığı ise Kavuklu’dur.
3-  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (2021 AYT)
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V
Cevap: C

Edeblü ol cân isen
Hakk’ı bil insan isen
Müştâk-ı Sultân isen
Var edeb öğren edeb

4- Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? (2020 AYT)

A) Nutuk      B) Devriye     C) Şathiye      D) Güzelleme       E) Münacaat

Cevap: A


(I) Genellikle “gölge oyunu” olarak nitelendirilen Karagöz; çıra, mum, lamba gibi bir aydınlatma kaynağı ile yarı saydam bir perdeden yararlanılarak oynanır. (II) Karagöz ile Hacivat’ın başından geçen olayların anlatıldığı oyunda Çelebi, Bebe Ruhi, Tuzsuz Deli Bekir gibi yardımcı tipler de vardır. (III) Karagöz oyunu; giriş, muhâvere, fasıl ve bitiş olarak adlandırılan dört bölümden meydana gelir. (IV) Karagöz şakacı, nüktedan, meraklı ve patavatsız bir tipi canlandırırken Hacivat medrese kültürüyle yetişmiş eğitimli bir tiptir. (V) Toplumun aksayan yönlerinin eleştirildiği oyunda Karagöz mendil, baston, sandalye gibi aksesuarları kullanırken Hacivat bu aksesuarları kullanmaz.
5- Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (2019 AYT)
A) I       B) II      C) III      D) IV       E) V
Cevap: E

6- Aşağıdakilerden hangisinin bir masalın döşeme bölümünden alındığı söylenebilir? (2019 AYT)

A) Pireler berber iken develer tellal iken…
B) Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.
C) Uzak memleketin birinde bir padişah yaşarmış.
D) Padişah işini göredursun, biz gelelim Keloğlan’a.
E) Sislerin arasından ansızın tek gözlü bir dev belirivermiş.

Cevap: A

Zühre’nin annesi sihirbazı çağırıp durumu anlattı: “Padişah, Zühre’yi Tahir’e verecek, ben buna razı değilim. Tahir, vezir oğlu; benim kızım padişahlara layıktır. Bir ilaç ile padişahı Tahir’den soğut…” dedi. Padişah, sihirbazın hazırladığı şerbeti içince Tahir’den soğudu ve onu saraydan kovdu. Tahir ile Zühre birbirinden ayrılınca gece gündüz ağlaştılar. Zühre’nin aşkından deliye dönen Tahir, eline sazını alıp bağlara ve bahçelere gidip türküler söylemeye başladı:
“Yârden ayrılmaklığım figândır
Dîdelerim pürnem, kaddim kemândır
Tan etmeyin dostlar âh u zârıma
Dostu görmeyeli hayli zamandır”
diyerek gönlünü avutmaya çalışıyordu. Bazen de aklına gelen türküleri yazıyor ve geçtiği yerlerde bırakıp gidiyordu. Bu şiirler başkalarının eline geçince aşkları bütün şehre yayıldı. Yaşlı kadınlar bu şiirlerden bazılarını Zühre’ye de götürüyorlardı.
7-  Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez(2018 AYT)
A) Bir halk hikâyesinden alınmıştır.
B) Mensur ve manzum parçalar içerir.
C) Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtır.
D) Nesil çatışması üzerine kurulmuştur.
E) Olağanüstü öğeye yer verilmiştir.
Cevap: D

Gelse celâlinden cefâ
Yahud cemâlinden vefâ
İkisi de cana safâ
Senden hem ol hoş bu hoş
8- Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? (2017 LYS)
A) Devriye      B) İlahi     C) Şathiye     D) Nefes       E) Nutuk
Cevap: B 

İslamiyet’in doğuşundan kısa bir süre sonra ortaya çıkmış olan —-, İslam dünyasındaki etkisi yüzyıllar boyu sürmüş bir düşünce ve inanç sistemidir. Allah’a sevgiyle ulaşmayı amaçlar. İslami Dönem Türk edebiyatında bu düşünce sistemi çevresinde bir edebiyat akımı oluşmuştur. Bu akım, kendine özgü nazım türlerine ve şekillerine sahiptir. Örneğin nefes gibi nazım türlerinde —- düşüncesi ele alınmıştır. Bu düşünceye göre tek varlık Allah’tır ve evrende görünen her şeyde Allah’ın türlü yansımaları vardır.
9- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2017 LYS)
A) Bektaşilik – tevhid
B) tasavvuf – vahdetivücut
C) hikemî tarz – fenâfillah
D) Mevlevilik – enelhak
E) mistisizm – marifet
Cevap: B

Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Yunus Emre olan ilahi; Allah aşkını konu edinen, onu övmek için özel bir ezgiyle yazılıp söylenen, herhangi bir tarikat izi taşımayan şiirlerdir. Bu şiirler; söylendiği yere, kesime veya tarikata göre farklı isimler alır.
10- Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri değildir? (2016 LYS)
A) Âyin     B) Nefes    C) Tapuğ     D) Devriye     E) Deme
Cevap: D

Halk Edebiyatı Konu Anlatımı PDF İndir

Halk Edebiyatı çıkmış soruları çözmeden konu eksiklerini tamamlamak isteyenler için Halk Edebiyatı özellikleri, Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri ve Halk Edebiyatı Sanatçıları konularını PDF formatında derledik. Konu anlatım ders notlarını hazırlarken ÖSYM sınavlarında çıkan konuları püf noktalarına değindik. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak istediğiniz konuyu indirebilir çıktısını alıp çalışabilirsiniz.


Halk Edebiyatı Sanatçıları Konu Anlatımı PDF İndir


👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu