Kamu Personel Alımları

Sakarya Üniversitesi KPSS En Az 55 Puan İle 80 Personel Alacak

Sakarya Üniversitesi, KPSS en az 55 puan ile 80 sözleşmeli personel alacak. Başvurular üniversite personel daire başkanlığına şahsen yapılacak. Son başvuru tarihi 9 Şubat 2022

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.


Genel ve Özel Şartlar

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
  2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
  3. 2020 KPSS Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93, Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puanına sahip olmak.
  4. Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

Başvuru Başlangıç Tarihi : 26.01.2022

Son Başvuru Tarihi : 09.02.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : ttps://ilan.sakarya.edu.tr/

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri (Başvurular şahsen yapılacaktır.)

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Personel Dairesi Başkanlığı Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü 1 Kat Oda No: 218

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (264) 295 40 92, 0 (264) 295 52 41 telefon numarası, [email protected] İletişim hattında yardım alabilecektir.


Başvuruda İstenilen Belgeler

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

– Başvuru Formu,

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

– Özgeçmiş,

– 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

– Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

– 1 Adet Fotoğraf,

– Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

– Sertifika istenen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

– Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK hizmet dökümü,

– Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

– Nüfus Cüzdanı Sureti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

– Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

– Güvenlik personeli için beden kitle endeksi (Resmi veya Özel sağlık kuruluşlarından / merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır).

– Güvenlik personeli 2022-14 ilanı için A2 sınıfı sürücü belgesi,

– Destek personeli 2022-10 ilanı için E sınıfı sürücü belgesi,

– Destek personeli 2022-9 ilanı için B sınıfı sürücü belgesi,


Önemli Hususlar

-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

– İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

– Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

– Koruma ve Güvenlik Görevlisi Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.

– Peyzaj görevlileri üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalıştırılacaktır.


Yerleştirme İşlemleri

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

– İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.

– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

– KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


👉Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu