Öğrenci Gazetesi

SGK Denetmen Yardımcılığı Mülakat Soruları ve Cevapları PDF İndir

SGK Denetmen Yardımcılığı Mülakat Soruları ve Cevapları PDF İndir. SGK Denetmen yardımcı olmak isteyip mülakata katılacak adaylar için bu makalemizde önceki yıllarda sorulmuş SGK mülakat soruları ve cevaplarını bir araya getirdik.

SGK Denetmen Yardımcılığı Mülakat Soruları ve Cevapları PDF

Sosyal Güvenlik Kurumu mülakatına katılmak isteyen SBF ve İİBF mezunu adaylar P-113,  İstatistik ve Matematik mezunları ise P-111 puan türü ile başvuru yapabilmektedir. SGK Denetmen Yardımcılığı Mülakat Sorularını her yıl değişen komisyon üyelerine bağlı olarak mülakat sorularında değişiklikler yaşanmaktadır ama kök sorular genel olarak aynıdır. Mülakata girmeden önce listemizdeki soruları ve cevapları öğrenerek girmeniz şansını arttıracaktır.

İİBF Mezunları için Mülakat Soruları

1-Sosyal Güvenlik Açıklarını, Lorenz Eğrisi, Gini Katsayısı ve Edgeworth kutu diyagramı bağlamında açıklayınız?
2-Hazine Teorisi nedir? (iktisat)
3-Devlet nedir?
4-Tüzük nedir? (Kamu Yönetimi)
5-Görünmez El Prensibi Nedir?
6-Birleşmiş Milletler genel sekreteri kimdir? (İktisat)
7-SGK’daki kurum birleşmelerinden bahset?
8-İşlevsel açık nedir?
9-Elma toplayan işçinin gecirdigi kaza, iş kazası mıdır? (Çeko)…
10-SGK giderleri nelerdir?
11-Mutlak Üstünlükler Teorisini açıklayınız?
12-Fizyokratları açıklayınız?
13-Kusursuz Sorumluluk halleri nelerdir?
14-Uruguay Round kavramı nedir? (İktisat)
15-Yürütmeyi Durdurma Kararlarını şartları nelerdir?
16-Gini Katsayısı nedir?
17-Arz yönlü iktisadi düşünce nedir, kimler savunur?
18-Bütçe nedir?
19-Bütçeleme ilkeleri nelerdir? (Maliye)
20-Sürekli iş görmezlik nedir?
21-İşverenin işçi ile yaptığı sözleşmeyi haklı nedenle fes edeceği durumlar nelerdir?
22-Muvazaalı boşanmaların kurumumuzla bir ilgisi var mıdır? (İşletme)
23-SGK’daki açığın gelir dağılımı üzerindeki etkisi nedir?
24-İş akdinin tanımını yapınız ve unsurlarını sayınız? (Çeko)
25-Tatil-i eşgal nedir?
26-Dilaver Paşa Nizamnamesi nedir?
27-Kamutay nedir?
28-Muhasebe kayıtları sorulmuş. (Kamu Yönetimi)…
29-5510 sayılı kanunu açıkla?
30-Hukuka uygunluk nedenleri 1-2 olay üzerinden açıkla?
31-Bütçenin genel tanımı ve süreçlerini açıkla?
32-Asgari ücret uygulaması nedir, şu an ne kadardır, asgari ücret uygulamasının sonuçları ve olması gerekenler nelerdir? (Kamu Yönetimi)…
33-Abd seçimi kim kazandı, rakibi kimdi?
34-Issa ve ilo nedir açıklayınız?
35-Mutlak Üstünlükler ve Karşılaştırmalı Üstünlükler teorisi arasındaki farklar nelerdir?
36-Hizmet akdi nedir?
37-Dünyadaki sosyal güvenlik sistemleri nelerdir?
38-Türkiyedeki ilk iş kanunu ne zaman yapılmıştır? (Çeko)…
39-Hizmet Akdi nedir?
40-İstisnai Akid ve hizmet akdi arasındaki farklar nelerdir?
41-Vekalet akdi nedir?
42-Bütçe nedir?
43-SGK’nin gelirleri nelerdir? (Kamu Yönetimi)…
44-Yetki gaspı, fonksiyon gaspı ve yetki tecavüzü nedir ve ne tür sakatlık doğururlar?
45-Haksız fiilin tanımı ve unsurları nelerdir?
46-Bilanço ve gelir tablosu nedir?
47-SGK denetmeni ne iş yapar?
48-Başka bir ile gezmeye gittiğinde orada denetmenlik yapabilir misin? (Belirsiz)…
49-Dönemsellik ilkesi nedir?
50-Tacir yardımcılarını sayınız?
51-Avrupa Birliğini kısaca anlat? (Uluslararası Ilişkiler)…
52-Verginin toplum üzerindeki etkisini açıklayınız?
53-Müstear ile lakap nedir?
54-Denetmen ne iş yapar? (Uluslararası ilişkiler)…
55-Taşeron nedir? (Bir çok kişiye gelmiş)…
56-Kişiliği sona erdiren haller nelerdir?
57-İdari işlem nedir?
58-İdari işlemdeki sakatlık halleri nelerdir?
59-Gerçek kişi nedir?
60-Fatih Acar kimdir?
61-Yaşlılık, malulluk ve ölüm sigortası ne fayda sağlar? (Bir çok kişiye gelmiş)…
62-Medeni hukukun kaynakları nelerdir?
63-Tüzük nedir?
64-İdari işlem nedir?
65-Bolluk paradoksu nedir?
66-King Kanunu nedir?
67-Tam Rekabet Piyasasını anlat?
68-Tacirin basiretli olması ne demektir?
69-Muhasebenin temel ilkeleri nelerdir?
70-Hukuktaki kanun yolları nelerdir? (Kamu Yönetimi)…
71-SGK ne zaman kurulmuştur?
72-Kıdem tazminatı nedir?
73-SGK’dan önce ne vardı?
74-Gelir tablosu ve bilanço nedir?
75-İstisna harcı nedir?
76-Denetmen ne iş yapar? (Belirsiz)…
77- İş kazası nedir?
78-İşçi ve isveren nedir?
79-Philps eğrisi nedir?
80-Stagflasyon nedir?
81-Muvazaa nedir?
82-Memurlukta kaç derece vardır?
83-açıncı dereceden işe başlayacaksınız? (Belirsiz)…
84-Vergi muafiyeti ve vergi istisnası nedir?
85-Konversiyonu tanımla?
86-Vergi nasıl konulur?
87-Borclunun tekerrüdü nedir?
88-Alacak senetleri muhasebe kaydı? (Maliye)…
89-İş kazası nedir?
90-Asya Hun Devletinin merkezi neresidir?
91-Icaba davet nedir?
92-Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki zaman farkı? (Belirsiz)…
93-Konvertibilite nedir?
94-Türk Lirası Konvertibil midir?
95-SGK denetmenlerinin en önemli görevleri nedir?
96-Konsalidasyon nedir?
97-Muhasebe kaydı? (İktisat)…
98-Anonim şirket özellikleri nelerdir?
99-Lafer eğrisi neyi gösterir?
100- 5510 sayılı kanunun adı nedir? (Belirsiz)…
101-Kayıtdışı istihdam nedir ve nasıl engellenir?
102-Muvazaalı boşanmaların kurumumuzla ilgisi nedir?
103-Sosyal Güvenliği kısaca tanımla?
104-SGK’nin öncesinde hangi kurumlar vardı?
105-Yürütmeyi Durdurma Kararını nedir?
106-İptal davasını açıkla?
107-Memur olmanın genel şartları nedir?
108-Medeni Kanunun temel kaynakları nelerdir?
109-Mali tevzin nedir? (Kamu Yönetimi)…
110-Semerkant nerededir?
111-Horosan nerededir?
112-Verginin beyan etkisi ne demektir?
113-Vergi arbitrajı nedir?
114-Muhasebenin temel ilkeleri nelerdir?
115-Homo economicus nedir?
116-Borcun temerrüdü nedir? (Belirsiz)…
117-Lorenz egrisini açıkla?
118-İş kazası nedir?
119-Denetmen ne iş yapar? (İşletme)…
120-Keyneste tam istihdam dengesi ve enflasyon kavramını açıkla?
121-Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları nelerdir ve verdikleri puanlar ne işe yarar?
122-İyiniyet ve Hakkın kötüye kullanılması nedir? (İktisat)…
123-İdarenin yargısal denetimi nasıl yapılır?
124-Anayasanın üstünlüğü neyi ifade eder?
125-Verginin ilkeleri nelerdir?
126-Kayıt dışı istihdam nedir?
127-Haksız fiil nedir, sonuçları nelerdir? (Belirsiz)…
128-Yeni belediye kanunuyla ilgili bigi veriniz?
129-Ciro türleri ve fonksiyonları nelerdir?
130-Faturanın tanımı ve özellikleri nelerdir?
131-Satılan Malın maliyeti nasıl hesaplanır? (Belirsiz)…
132-Emeklilik yaşları kactir?
133-Pozitif ayrımcılık nedir?
134-Sosyal güvenlik reformu nedir? (Belirsiz)…
135-muhasebenin temel ilkeleri nelerdir?
136-Bir kaç ilkeyi açıkla?
137-Sgk rengi nedir?
138-Fiyat istikrarı nedir?
139-B.m. yapısını anlat?
140-Issa nedir? (Uluslararası ilişkiler)…
141-Galatasaray-Juventus maçı neden ertelendi?
142-Shangay işbirliği örgütüne girmeli miyiz? (Belirsiz)…
143-Fatura nedir?
144-Fatura yerine geçen belgeler nelerdir?
145-Mühtahsil makbuzunu kimler verir?
146-Sosyal güvenlik nedir?
147-4a, 4b, 4c nedir?
148-Bütçe kanunu veto edildiğinde ne olur?
149-Normal kanunlar veto edildiğinde ne olur?
150-Cumhurbaşkanı anayasa mahkemesine iptal davası açabilir mi?
151-Ekonomiden sorumlu devlet bakanı kimdir? (Belirsiz)…
152-Yaşlı aylığı için şartlar nelerdir?
153-A.B. üye sayısı kaçtır?
154-Son katılan üye ülke? (Belirsiz)…
155- Yüksek Mahkemeler nelerdir? (Kamu Yönetimi)
156-Anayasa Mahkemesinin görevleri nelerdir?
157-5510 sayılı kanun sana neyi ifade ediyor?
158-Bu kanunla ne gibi değişiklikler oldu?
159-İktisat ve Vergi hukukundan birer soru vardı diye hatırlıyorum, o ara 3-4 mülakata girdim karışmasın diye yazmıyorum?
160-Amortisman nedir?


İstatistik Mezunları İçin Mülakat Soruları

1-Anlaşmalı boşanma nedir?
2-SGK denetmeni ne iş yapar?
3-Örneklem nedir?
4-Anova nedir?
5-Zaman serilerinden çok soru gelmiş?
6-Regrasyon modelinde B1 ve B0 ne işe yarar?
7-1/3, 1/3, 1/3, 1/3 nasıl bir olasılık dağılı mıdır?
8-Alo 170 nedir?
9-Sgk’nin görevleri nedir ve SGK hangi bakanligi bağlıdır? 9-SGK, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının bağlı kuruluş mudur, ilgili kuruluş mudur, ilişkili kuruluş mudur?
10-Sıra istatistikleri nedir?
11-Tüfe ve üfe nedir?
12-Tüik başkanı kimdir?
13-Negatif binom nedir?
14-Olasılık soruları gelmiş? .
15-Regrasyon ve kolerasyon soruları gelmiş?
16-Bayes teoremi nedir?
17-Formülünü yazınız?
18-Mod nedir?
19-Mod günlük hayatta nerelerde kullanılır?
20-Memur, işçi ve kısa vadeli sigortalı kimdir?
21-Uluslararası kuruluşların başkanları sorulmuş?
22-Sigorta nedir?
23-Sigorta kolları nelerdir?
24-4856 sayılı iş kanun mevzuatı.
25-Bağımsızlık tanımı nedir?
26-Merkezi eğilim ölçümleri tanımları?
27-Hipotez testi nedir?
28-Arbitraj nedir?
29-Sgk’da aylık kime ödenir?
30-Sgk’da gelir ve gider kalemleri nelerdir?
31-Aktif ve pasif sigortalı sayısı ne demektir?
32-Büyüme nedir, Türkiye en fazla ne zaman büyümüştür?
33-Genel sağlık sigortasının yasaminizdaki etkisi nedir?
34-Yüksek mahkemeleri sayınız?
35-Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızların sayısı kaçtır?
36-Dünyadaki yüzölçümü en fazla olan 5 ülkeyi sayınız?
37-Babür Devleti nerede kurulmuştur?
38-Hazar Golü nerededir?
39-Selçuklu Devleti kurucusu kimdir?
40-Mevlana kaçıncı yüzyılda yaşamıştır?
41-Ali Kuşçu kimdir?
42-Mandela kimdir?
43-Cari açık nedir?
44-Varyans, standart hata nedir?
45-4a, 4b, 4c nedir?
46-Osmanlı Devletindeki iktisatçılar kimdir?
47-Mod nedir, günlük hayatta kullanılan bir örnek veriniz?
48-Korelasyon hangi aralıkta değer alır?
49- -1, 0, 1 neyi ifade eder?
50-Sgk gelirleri nelerdir?
51-Herkes SGK’li olabilir mi?
52-SGK’nin 2013 yılı bütçesi ne kadardır?
53-G8 ülkelerini sayınız?
54-D8 ülkeleri hangileridir?
55-Hanya’yi Konya’yi gördün mü cümlesindeki Hanya neresidir?
56-Batı Türkistan nerededir?


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu