Öğrenci Gazetesi

Usta Öğreticilik (İş Pedagojisi) Soruları ve Cevapları 2023-2024

Usta Öğreticilik (İş Pedagojisi) Soruları ve Cevapları 2023-2024 makalemizde Usta Öğreticilik sınavına hazırlan adaylara kaynak olabilmesi için çalışma sorularını paylaştık. Usta öğreticilik sınavında 50 soru sorulur ve sınav süresi 80 dakikadır.

Usta Öğreticilik (İş Pedagojisi) Soruları ve Cevapları

Usta Öğreticilik (İş Pedagojisi) sınavına hazırlanan adaylara örnek soruları çözerek sınav soru tipleri hakkında bilgi sahibi olabilirler. Sınavda başarılı olan adaylar Usta Öğreticilik Belgesi İle Halk Eğitim Merkezlerinde, Belediyeler Tarafından Açılan (İsmek, Komek, Asmek) Kurslarda Öğretici olarak görev alabilirler. İşte Usta Öğreticilik (İş Pedagojisi) Soruları ve Cevapları.

1) 3308 sayılı kanunun çıkış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a. İşyeri sahiplerine ustalık, kalfalık ve usta öğretici belgesi vermek.
b. Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemek.
c. Çıraklara, işyerlerinde öğretilemeyen pratik ve teorik bilgileri öğretmek.
d. Hepsi doğrudur.

2) Çırağın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. İşyerinde ustanın gözetiminde çalışan kişiye çırak denir.

b. Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetiminde kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişidir.

c. Sözleşme esaslarına göre bir meslek dalında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişilere çırak denir.

d. Mesleki eğitim merkezine giden ve kişilere çırak denir.


3) Çırak ve kalfaların eğitiminden sorumlu olan kişiye ne denir?

a) Usta öğretici

b)Eğitici usta

c)Usta

d)İşyeri sahibi


4) Çıraklara bir ay süreli yıllık izin ne zaman verilir?

a. Her zaman

b. Hiçbir zaman

c. Teorik Eğitim olduğu zaman

d. Teorik Eğitim yapıldığı zamanlar dışında


5) Karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesheden taraflar kaç gün içerisinde Mesleki Eğitim Merkezi’ ne yazılı olarak bildirmek zorundadır?

a) 10 Gün

b) 3 Gün

c) 5 Gün

d) 1 Ay


6) Yeni davranışlar kazanma veya mevcut davranışları değiştirme yada geliştirmeye ne denir?

a) Anlatım

b) Öğrenme

c) Karşılaştırma

d) Soru


7) En iyi öğrenme şekli nasıl olmalıdır?

a) Tekrarla

b) Yaparak ve yaşayarak

c) Anlatımla

d) Soruyla


8) İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı hangisidir?

a) Psikoloji

b) sosyoloji

c) İş güvenliği

d) Ekonomi


9) Bilinmeyen bir değeri kendi cinsinden birim adı verilen bir değerle mukayese etme işlemine de denir?

a) Öğrenme

b) Sınav

c) Ölçme

d) Tekrar


10) Yapılan Ölçmenin neticelerinin yorumlanması ile bir sonuca, hükme, kıymete ve karara varılmasına ne denir?

a) Alıştırma

b) Değerlendirme

c) İş güvenliği

d) Öğrenme


11) Eğitimde bilgi konuları neyle ölçülür?

a) Yazılı-Sözlü sınavla

b) İtimatla

c) Tekrar

d) Hiçbiri


12) İş ve mesleklerin öğretilebilecek unsurlarını belirlemek amacı ile yapılan sistemli öğretim envanteri çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İş ve meslek analizi

b) İstatistik

c) Tahlil

d) Çırakla ilgilenme

 


 

13) Aşağıdakilerden hangisi üretim mesleği değildir?

a) Mobilyacılık

b) Tesviyecilik

c) Garsonluk

d) Ayakkabıcılık


14) Bir kişinin kazanç sağlamak amacı ile yaptığı çeşitli seviyede bilgi beceri ve iş alışkanlığı gerektiren faaliyetlerin hepsi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Analiz

b) Meslek

c) Yorulma

d) Üretim


15) Meslekler bölümlere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

a. O mesleğin endüstri ve hayattaki bölümü

b. Bölümün öğretim muhtevası

c. O meslekte yetişen kişinin iş bulabilmesi

d. Öğreticinin yeteneği.


16) Aşağıdakilerden hangisi iş alışkanlığı değildir?

a) Düzenli çalışma

b) Güvenli çalışma

c) Ekonomik çalışma

d) Sigara


17) Aşağıdakilerden hangisi usta öğreticide olmamalıdır?

a. Mesleği ile ilgili yeterli bilgi

b. İşyerinin kural ve kaidelerini bilmeli

c. Çırakla senli benli olmalı

d. Çırağa iş disiplini sağlamalı, önemini açıklamalı.


18) Meslek Analizi yapılırken yapılacak ilk iş hangisidir?

a. İş alışkanlıklarının analizi yapılır

b. Meslek ana bölümlere ayrılır.

c. Üniteler işlemlere ayrılır.

d. Teknik bilgiler analiz edilir.


19) İşi meydana getiren başlıca hareketlerin her birine ne denir?

a) İşlem basamağı

b) İşlem

c) Teknik bilgi

d) Analiz


20) Aşağıdakilerden hangisi usta öğreticinin görevlerinden değildir?

a) Eğitim

b) Ölçme-Değerlendirme

c) Organizasyon ve yönetim

d) Öğrenme


21) Yapma – Söyleme ile öğrenme oranı yüzde kaçtır?

a) %10

b) %90

c) %20

d) %50


22) Hangisi beceri öğretiminde kullanılan metotlardan değildir?

a) Anlatım

b) Yazma

c) Gösteri

d) Soru-Cevap


23) “Çırakların eğitim ve öğretiminde tek silahımız …………………….. olmalıdır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Sevgi ve ilgi

b) Merhamet

c) Ceza

d) Ödül


24) Öğrenilen konunun daha iyi pekiştirilmesi için verilen konulara ne denir?

a) Yazılı

b) Sözlü

c) Test

d) Ödev


25) İletişimde duyulan etkinlik oranı bakımından göz yüzde kaçtır?

a) %83

b)%11

c) %3-5

d) %1-3


26) Aşağıdakilerden hangisi Anlatım metodunun sakıncalarından değildir?

a. Gurup eğitiminde kolaylık sağlar

b. Öğrencilerin aktif olmalarını azaltır.

c. Ezberciliği teşvik eder

d. Öğretilenler çabuk unutulur.


27) Öğrencilerin konuya karşı ilgilerinin en üst noktada olduğu öğretim metodu hangisidir?

a) Anlatım

b)Soru-Cevap

c) Demonstrasyon (gösteri)

d) Deney


28) Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?

a. Emek

b. Amaç

c. Toprak

d. Sermaye


29) Maliyete etki eden faktörlerden işçilik kısmına aşağıdakilerden hangisi girer?

a. Arazi

b. Makine

c. Ücret

d. Takımlar


30) ‘Elde edilen ürünün meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara malların ve unsurların parasal ifadesi’ tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a. Maliyet

b. Üretim

c. Planlama

d. İş Analizi


31) Eğitime tabi tutulan çırakların davranışlarında oluşması gereken gelişmelerin ve değişikliklerin ölçülmesi hangi ölçme çeşidine girer?

a. Fiziksel ölçme

b. Ön değerlendirme

c. Son değerlendirme

d. Eğitsel ölçme


32) Çırağın iş alışkanlıklarının ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Güvenlik kurallarına uyma

b. Arkadaş çevresi

c. Davranış alışkanlıkları

d. Uygun araç-gereç seçimi


33) “Bir bilgiyi kişi yada kişiler arasında ortak kılmak.” İfadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ölçme

b) Kanal

c) İletişim

d) Öğrenme


34) Aşağıdakilerden hangisi haberleşme elemanlarından değildir?

a) Kanal

b) Kaynak

c) Alıcı

d) İş


35) Aşağıdakilerden hangisi İletişimi etkileyen faktörlerdendir?

a. Fiziki Alış bozuklukları.

b. Soyut kelimeler kullanmak.

c. Yabancı kelimeleri sık kullanmak.

d. Hepsi.


36) Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitimi yönteminin basamaklarındandır?

a) Çırağı hazırlayın

b) İşi kendiniz yapın

c) işi çırağa yaptırın

d) Hepsi


37) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?

a. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada olan kazalar.

b. İş veren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla.

c. Sigortalının yolculuk yaptığı sırada.

d. Sigortalının işveren tarafından görevli olarak başka bir yere görevlendirildiği sırada.


38) Aşağıdakilerden hangisi kazaya neden olan faktörlerdendir?

a) Bilgisizlik

b) Dikkatsizlik

c) Emniyetsiz durumda çalışma

d) Hepsi


39) Kazaya en fazla neden olan faktör hangisidir?

a) insan

b) Makine ve Teçhizat

c) Fiziksel ortam

d) Aşırı gürültü ve sıcak.


40) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını önleme tedbirlerinden değildir?

a) Planlama

b) Organizasyon

c) Eğitim

d) İşçi sağlığı


Not: Her Soru 2.5 Puan Değerindedir.

Usta Öğretici Kursu Sınavı Sorularının Cevapları

1.D
2.C
3. A
4.D
5. B
6.B
7.B
8.A
9.C
10.B
11.A
12.A
13.C
14.B
15.D
16.D
17.C
18.B
19.A
20.D
21.B
22.B
23.A
24.D
25.A
26.A
27.B
28.B
29.C
30.A
31.D
32.B
33.C
34.D
35.D
36.D
37.C
38.D
39.A
40.A


Ustalık Öğreticilik Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleklerde Kalfalık Ve Ustalık Belgesi, Meslek Odaları tarafından verilir. Kalfalık ve Ustalık Belgesi alabilmek için en az ilköğretim mezunu olmak gereklidir.

Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Düzenlenen Usta Öğreticilik Kursuna (40 Saat) Katılarak Başarılı Olmaları Durumunda Usta Öğretici Belgesi almaya hak kazanır. Alanınızda sahip olduğunuz Usta Öğreticilik Belgesi İle Halk Eğitim Merkezlerinde, Belediyeler tarafından açılan (İsmek, Komek, Asmek) Kurslarda Öğretici olarak görev alabilirsiniz.

Usta Öğretici Olmak için Gereken Şartlar:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak,
  • Kurumun belirlediği eğitici niteliklerini karşılıyor olmak.

Ön lisans ve lisans mezunu olmak, alanında meslek lisesi mezunu olmak, en az ilkokul mezunu olmak suretiyle alanında usta öğretici ya da ustalık mezunu olmak, herhangi bir lise mezunu olup alanında mesleki yetkinliğe sahip olduğunu belgelemek gereken diğer şartlar arasındadır.


👉Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu