Lise

10. Sınıf Deneme Sınavı PDF İndir (Cevap Anahtarlı)

10. Sınıf Deneme Sınavı PDF (Cevap Anahtarlı) makalemizde 10. sınıf öğrencilerinin konuları pekiştirip eksiklerini görmesi için etkili bir yöntemdir. 10. sınıftan itibaren düzeli deneme çözerek YKS sınavına temelden sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz. YKS – Temel Yeterlilik Testi soruları 9. ve 10. sınıf konularından gelmektedir. Bu nedenle 10. sınıf konuları önemlidir.

10. Sınıf Deneme Sınavı PDF (Cevap Anahtarlı)

10. sınıf deneme sınavlarında Türk Dili ve Edebiyatı 30 soru , Sosyal Bilimler 30 Soru , Matematik 30 Soru , Fen Bilimleri 30 soru olmak üzere toplamda 120 soru bulunmaktadır. Deneme sınavlarını çözerken kendinize sınav ortamı oluşturmaya çalışın ve soruları 120 dakikada çözmeye özen gösterin. Sözel bölüm soruları için 1 dakika, sayısal bölüm soruları 1.5 dakikada çözülmeye çalışılmalıdır. Bu şekilde deneme çözerek ilerlerseniz YKS sınavında stresiniz olmayacak ve zamanınızı daha iyi kullanmayı öğrendiğinizi göreceksiniz.

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak yayın evleri ve MEB tarafından paylaşılan 10. sınıf deneme sınavları PDF dosyalarını indirebilir, çıktısını alarak çözebilirsiniz.

10. Sınıf Matematik


10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı


10. Sınıf Tarih


10. Sınıf Coğrafya


10. Sınıf Biyoloji


10. Sınıf Kimya


10. Sınıf Fizik


10. Sınıf Felsefe


10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi


👉 10. Sınıf Online Deneme Sınavı Çöz (Türkiye Geneli)


10. Sınıf Konuları ve Müfredatı

MEB tarafından hazırlanan 10. sınıf müfredatında Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, İngilizce, Felsefe ve Din Kültürü olmak üzere 10 temel ders bulunmaktadır.

Hedefinizde yüksek puan ve sıralama isteyen bölümler varsa 10. sınıfta işlenen konulara dikkat etmeli, konu tekrarı yaparak bol bol soru çözmelisiniz. Derslerin konularını 1. dönem ve 2. dönem şeklinde ayırarak belirttik.

10. Sınıf Matematik Konuları

1. Ünite: Sayma ve Olasılık

Sıralama ve Seçme Permütasyon Kombinasyon Pascal Üçgeni Binom Açılımı Basit Olayların Olasılıkları

2. Ünite: Fonksiyonlar

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi Fonksiyonlar Fonksiyon Grafikleri Doğrusal Fonksiyonlar İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Birebir ve Örten Fonksiyon Bileşke Fonksiyon Bir Fonksiyonun Tersi

3. Ünite: Polinomlar

Polinom Kavramı Polinomlarda İşlemler Polinomların Çarpanlara Ayrılması Polinomlarda Sadeleştirme

2.DÖNEM

4. Ünite: İkinci Dereceden Denklemler

İkinci Derecen Bir Bilinmeyenli Denklemler Karmaşık Sayılar İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemlerin Kökleri ve Katsayıları

5. Ünite: Dörtgenler ve Çokgenler

Çokgenler Çokgen ve Temel Elemanları Düzgün Çokgenler Dörtgenler ve Özellikleri Dörtgenler Yamuk Paralelkenar Eşkenar Dörtgen Dikdörtgen Kare Deltoid

6. Ünite: Uzay Geometri

Katı Cisimler Dik Prizmalar Dik Piramitler


10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

1. Ünite: Giriş

Edebiyat ve Tarih İlişkisi Edebiyat ve Din İlişkisi Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri Türkçenin Tarihi Gelişimi Yazının Gelişimi

2. Ünite: Hikâye

Dede Korkut Hikayeleri Halk Hikayeleri Mesnevi Tanzimat Dönemi Hikayeleri Milli Edebiyat Dönemi Hikayeleri

3. Ünite: Şiir

İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı Koşuk Sav Sagu Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı İlahi Nefes Koşma Mani Türkü Gazel Kaside Şarkı

4. Ünite: Destan / Efsane

Dünya Edebiyatında Destan Türk Edebiyatında Destan İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatında Destan İslamiyetten Sonraki Türk Edebiyatı Destan

2.DÖNEM

5. Ünite: Roman

Roman Dünya Edebiyatında Roman Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman Serveti Fünun Döneminde Roman Milli Edebiyat Döneminde Roman

6. Ünite: Tiyatro

Tiyatro Geleneksel Türk Tiyatrosu Modern Türk Tiyatrosu

7. Ünite: Anı

Anı Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı

8. Ünite: Haber

Haber Güncel Gazete Haberleri Dergi Haberler Genel Ağ Haberleri

9. Ünite: Gezi Yazısı

Gezi Yazısı Divan Edebiyatında Gezi Yazısı Cumhuriyet Edebiyatında Gezi Yazısı


10. Sınıf Fizik Konuları

1. Ünite: Elektrik ve Manyetizma

Elektrik Akımı Potansiyel Farkı Direnç Elektrik Devreleri Elektrik Enerjisi Elektriksel Güç Mıknatıs ve Manyetik Alan Akım ve Manyetik Alan

2. Ünite: Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç Kaldırma Kuvveti

3. Ünite: Dalgalar

Dalgalar Titreşim Dalga Hareketi Dalga Boyu Periyot Frekans Hız Genlik Yay Dalgası Su Dalgası

2.DÖNEM

3. Ünite: Dalgalar

Ses Dalgası Deprem Dalgası

4. Ünite: Optik

Aydınlanma Gölge Yansıma Düzlem Ayna Küresel Aynalar Kırılma Mercekler Prizmalar Renk


10. Sınıf Kimya Konuları

1. Ünite: Kimya Bilimi

Simyadan Kimyaya Kimya Disiplinleri Kimyacıların Çalışma Alanları Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2. Ünite: Atom ve Periyodik Sistem

Atom Modelleri Atomun Yapısı Periyodik Sistem

3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Türler Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

2.DÖNEM

3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Güçlü Etkileşimler İyonik Bağların Oluşumu Kovalent Bağların Oluşumu Zayıf Etkileşimler Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

4. Ünite: Maddenin Hâlleri

Maddenin Fiziksel Halleri Katılar Sıvılar Gazlar Plazma

5. Ünite: Doğa ve Kimya

Su ve Hayat Çevre Kimyası


10. Sınıf Biyoloji Konuları

1. Ünite: Hücre Bölünmeleri

Mitoz ve Eşeysiz Üreme Mayoz ve Eşeyli Üreme

2. Ünite: Kalıtımın Temel İlkeleri

Kalıtım Biyolojik Çeşitlilik

2.DÖNEM

3. Ünite: Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

Ekosistem Ekolojisi Güncel Çevre Sorunları ve İnsan Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması


10. Sınıf Tarih Konuları

1. Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

XI-XIV. Yüzyıllar Arası Anadolu’daki Siyasi Gelişmeler Anadolu’ya Türk Göçleri Anadolu’nun Türkleşme Süreci Anadolu’da Devletleşme Süreci Haçlı Seferleri ve Sonuçları Anadolu’da Moğol Tehlikesi

2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti

Aşiretten Beyliğe Beylikten Devlete Rumeli’de Genişleme Anadolu’da Türk Siyasi Birliği Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi

3. Ünite: Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

Osmanlı Askeri Teşkilatının Kurulma Süreci Tımar Sistemi ve Tımarlı Sipahiler Yeniçeri Ocağının Kurulması

4. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

Anadolu’nun İslamlaşması Osmanlı Devlet İdaresi Osmanlı’da Sözlü ve Yazılı Kültür Osmanlı’da Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetleri

5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı

1453-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri İstanbul’un Fethi ve Sonuçları İslam Dünyası Liderliğine 1520-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri Kanuni Dönemi Denizlerde Hakimiyet Mücadelesi

6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

Topkapı Sarayı ve Divan-ı Hümayun Osmanlı Devlet Anlayışı

7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Osmanlı Millet Sistemi Osmanlı Devleti’nde Günlük Yaşam Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Tarımsal Üretim Osmanlı Ekonomisinde Lonca Teşkilatı Osmanlı Vakıf Sistemi


10. Sınıf Coğrafya Konuları

1. Ünite: Doğal Sistemler

Dünyanın Yapısı ve Oluşum Süreci Dünyanın Tektonik Oluşumu Jeolojik Zamanlar İç Kuvvetler Kayaçlar Türkiye’de İç Kuvvetler Dış Kuvvetler Türkiye’de Dış Kuvvetler Türkiye’de Başlıca Yüzey Şekilleri Su Kaynakları Dünyada Su Kaynakları Türkiye’de Su Kaynakları Topraklar Dünyada Topraklar Türkiye’de Topraklar Bitkiler Dünyada Bitkiler Türkiye’de Bitkiler

2.DÖNEM

2. Ünite: Beşeri Sistemler

Nüfus Nüfusun Özellikleri ve Önemi Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi Dünyada Nüfusun Dağılışı Nüfus Piramitleri Türkiye’de Nüfus Türkiye’de Nüfusun Değişimi Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Türkiye’de Nüfusun Yapısal Özellikleri Göç Göçler ve Göçlerin Nedenleri Türkiye’de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Türkiye’de Göçlerin Mekânsal Etkileri Ekonomik Faaliyetler Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik

3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Uluslararası Ulaşım Hatları

4. Ünite: Çevre ve Toplum

Afetler Afetlerin Genel Özellikleri Afetlerin Dağılışı Afetlerden Korunma Yolları


10. Sınıf Din Kültürü Konuları

1. Ünite: Allah, İnsan İlişkisi

Allah İnancı ve İnsan Allah’ın Varlığı ve Birliği Allah’ın İsim ve Sıfatları Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri İnsanın Allah ile İrtibatı

2. Ünite: Hz. Muhammed ve Gençlik

Kur’an-ı Kerim’de Gençler Bir Genç Olarak Hz. Muhammed Hz. Muhammed ve Gençler Bazı Genç Sahabiler

3. Ünite: Din ve Hayat

Din ve Aile Din, Kültür ve Sanat Din ve Çevre Din ve Sosyal Değişim Din ve Ekonomi Din ve Sosyal Adalet

2.DÖNEM

3. Ünite: Din ve Hayat

Din ve Aile Din, Kültür ve Sanat Din ve Çevre Din ve Sosyal Değişim Din ve Ekonomi Din ve Sosyal Adalet

4. Ünite: Ahlaki Tutum ve Davranışlar

İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi İslam Ahlakının Kaynakları Ahlak ve Terbiye İlişkisi İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar

5. Ünite: İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar

Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar


10. Sınıf Felsefe Konuları

1. Ünite: Felsefeyi Tanıma

Felsefenin Anlamı Felsefi Düşüncenin Nitelikleri Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatı Üzerindeki Etkileri

2. Ünite: Felsefe ile Düşünme

Akıl Yürütme ve Düşünme Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı Dili Doğru Kullanmanın Önemi Felsefi Soru Oluşturma Felsefi Bir Argümanı Sorgulama

2.DÖNEM

3. Ünite: Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri

Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri

4. Ünite: Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma

Felsefi Okuma ve Yazma Farklı Açılardan Görmek Felsefi Deneme Felsefi Perspektiften Yorumlama


İlginizi Çekebilir  👇

👉 10. Sınıf Matematik Ders Notları PDF 

👉 10. Sınıf Kimya Ders Notları PDF 

👉 10. Sınıf Fizik Ders Notları PDF 

👉 10. Sınıf Felsefe Ders Notları PDF

👉 10. Sınıf Coğrafya Ders Notları PDF 

👉 10. Sınıf Biyoloji Ders Notları PDF 

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu