KPSS

2024 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımı + PDF

2024 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımı + PDF. KPSS önlisans sınavına 2024 yılında girecek adayların nokta atışlı çalışabilmeleri için hangi dersin, hangi konularından ve konulardan kaç soru geldiği bilerek çok soru gelen konulara ağırlık vermeleri için 2024 KPSS Önlisans konuları ve soru dağılımı ÖSYM‘nin güncel müfredatına göre paylaştık. Ayrıca telefonunuza ve bilgisayarınıza indirip kolayca erişebilmeniz için PDF formatında da paylaştık.

2024 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans konuları 5 ana dersten oluşmaktadır. KPSS Önlisans Türkçe konuları, KPSS Önlisans Matematik konuları, KPSS Önlisans Tarih konuları, Önlisans Coğrafya konuları ve Önlisans Vatandaşlık konu başlıklarından oluşmaktadır.

KPSS Ön Lisans Genel Yetenek kısmında adayların problem çözme, okuduğunu yorumlamasına yönelik sorular karşınıza çıkmaktadır. KPSS Ön Lisans Genel Kültür kısmında  ise adaylara bilgiye yönelik sorular karşınıza çıkmaktadır. Toplam soru sayısı KPSS Ön Lisans sınavı için 60 adet Genel Yetenek ve 60 adet Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 adet soru çıkmaktadır. KPSS Ön Lisans Sınavının Süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olarak belirlenmiştir. Sınava Girecek Adaylar soru başına ortalama  1.1 dakikalık süre ile yanıtlarını bulabilirler.


2024 KPSS Ön lisans Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS Ön lisans Türkçe konuları aşağıdaki gibidir;

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Noktalama İşaretleri
 • Yapı Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Bilgisi
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık ve Akıl Yürütme
KPSS Önlisans Türkçe Konu Dağılımı20182019202020212022
Sözcükte Anlam22112
Cümlede Anlam34321
Sözcük Türleri21211
Sözcükte Yapı11111
Cümlenin Ögeleri11111
Cümle Türleri1111
Dil Bilgisi Ses Olayları12111
Yazım Kuralları11111
Noktalama İşaretleri11111
Anlatım Bozuklukları21111
Paragrafta Anlam1414131415
Paragrafta Anlatım Biçim1111
Sözel Mantık444
TOPLAM SORU SAYISI3030303030

2024 KPSS Ön Lisans Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS Ön lisans Matematik konuları aşağıdaki gibidir;

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB-EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Eşitsizlik
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • İşlem ve Modüler Aritmetik
 • Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
KPSS Önlisans Matematik Konu Dağılımı20182019202020212022
Temel Kavamlar111
Sayılar- Ebob-Ekok25333
Rasyonel Sayılar- Ondalıklı Sayılar22122
Basit Eşitsizlikler1111
Mutlak Değer111
Üslü Sayılar12121
Köklü Sayılar1
Faktöriyel
Çarpanlara Ayırma21112
Oran- Orantı211
Denklem Çözme22111
Sayı Problemleri21121
Kesir Problemleri111
Yaş Problemleri111
İşçi ve Havuz Problemleri1111
Hareket-Hız Problemleri21111
Yüzde-Kar-Zarar Problemleri121
Karışım Problemleri11
Grafik Problemleri31212
Kümeler ve Problemleri1112
Fonksiyonlar111
İşlem1
Modüler Aritmetik
Permütasyon11
Konbinasyon11
Olasılık111
Sayısal Mantık12223
Şekil Yetenek11
TOPLAM SORU SAYISI2727272726

2024 KPSS Ön Lisans Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS Ön lisans Tarih konuları aşağıdaki gibidir;

 1. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 2. Türk-İslam Tarihi
 3. İlk Müslüman Türk Devletleri
 4. Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
 5. Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
 6. Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
 7. Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
 8. Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
 9. I. ve II. Balkan Savaşları
 10. I. Dünya Savaşı
 11. Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
 12. Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 13. Atatürk İlke ve İnkılapları
 14. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 15. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
KPSS Önlisans Tarih Konu Dağılımı2019202020212022
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi11
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Medeniyet3221
İlk Türk İslam Devletleri1121
İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet3122
Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi1221
17. Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi131
18. Yüzyıl Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi121
19. Yüzyıl Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi 111
20. Yüzyıl Osmanlı Devleti2111
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet2214
Milli Mücadele Dönemi4434
İnkılap Tarihi5535
Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar4351
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi1224
TOPLAM SORU SAYISI30272727

2024 KPSS Ön Lisans Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS Ön lisans Coğrafya konuları aşağıdaki gibidir;

 1. Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri
 2. Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 3. Türkiye’de Nüfus, Yerleşme ve Göç
 4. Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 5. Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
KPSS Önlisans Coğrafya Konu Dağılımı20182019202020212022
Türkiye’nin Coğrafi Konumu11112
Türkiye’nin İklimi ve Bikti Örtüsü31232
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri22444
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme12322
Tarım22111
Hayvancılık1111
Madenler ve Enerji Kaynakları22122
Sanayi ve Endüstri1211
Ulaşım11111
Ticaret12211
Turizm11111
Bölgeler Coğrafyası21
TOPLAM SORU SAYISI1818181818

2024 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS Ön lisans Vatandaşlık konuları aşağıdaki gibidir;

 1. Hukukun Temel Kavramları
 2. Genel Esaslar
 3. Temel Haklar
 4. Yasama
 5. Yürütme
 6. Yargı
 7. Anayasal Gelişmeler
 8. İdare Hukuku
 9. Uluslararası Örgütler
 10. Güncel Bilgiler
KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu Dağılımı2019202020212022
Temel Hukuk Kavramları3333
Anayasal Kavramlar1
Türk Anayasa Tarihi
Temel Hak Ödevler1
Yasama111
Yürütme1232
Yargı11
İdare Hukuku2232
TOPLAM SORU SAYISI9999

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak 2024 KPSS Önlisans Konuları PDF dosyasını indirebilirsiniz.

2024 KPSS Önlisans Konuları PDF İndir


İlginizi Çekebilir 👇 

KPSS Önlisans Kaç Net Kaç Puan Eder?

KPSS Önlisans Çıkmış Sorular PDF İndir


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu