Lise

9. Sınıf Deneme Sınavı PDF (Tüm Dersler-Cevap Anahtarlı)

9. Sınıf Deneme Sınavı PDF (Tüm Dersler-Cevap Anahtarlı) çözerek okulda olacağınız deneme sınavlarına, YKS ve MSÜ sınavlarına daha iyi hazırlanabilirsiniz. 9. sınıf öğrencileri YKS sınavına girecekleri için en az hafta bir deneme sınavı çözmelidirler. 9. sınıf konuları temel konular olduğundan ve TYT sınavı soruları 9. sınıf konularından çıktığı için iyice kavrayarak ilerlemek gereklidir. Listemizde yayın evleri tarafından paylaşılan tüm dersler ve Matematik 9. sınıf deneme sınavlarına PDF formatında ulaşabilirsiniz. Deneme sınavları farklı yayın evleri tarafından hazırlansa da her yayın evi MEB örnek soruları örnek aldığı için benzer sorulardan oluşmaktadır.

9. Sınıf Deneme Sınavı PDF (Tüm Dersler-Cevap Anahtarlı)

9. Sınıf Deneme PDF iki bölümünden oluşmaktadır. Sözel bölüm de 20 Edebiyat, 20 Matematik, 20 Tarih, 20 Coğrafya, 20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu bulunmaktadır. Sayısal Bölümde ise 10 Fizik, 20 Kimya, 20 Biyoloji sorusu bulunmaktadır. Denemeler 90 dakikada çözülmelidir. Sözel bölüm soruları için 1 dakika, sayısal bölüm soruları 1.5 dakikada çözülmeye çalışılmalıdır.

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak 9. Sınıf Deneme Sınavı PDF (Tüm Dersler-Cevap Anahtarlı) dosyalarına ulaşabilirsiniz.

9. Sınıf Matematik


9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı


9. Sınıf Tarih


9. Sınıf Coğrafya


9. Sınıf Biyoloji


9. Sınıf Kimya


9. Sınıf Fizik


9. Sınıf İngilizce


9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi


👉 9. Sınıf Online Deneme Sınavı Çöz (Türkiye Geneli)


9. Sınıf Konuları ve Müfredatı

9. Sınıfta Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Din Kültürü, İngilizce ve Almanca olmak üzere 10 ders bulunmaktadır. MEB tarafından yayınlanan 9. sınıfta işlenen dersleri ve derslerin konuları aşağıdaki gibidir.

9. Sınıf Edebiyat Konuları ve Müfredatı

MEB tarafından uygulanan 9. sınıf Edebiyat konuları ve müfredatı 1. dönem ve 2. dönem aşağıdaki gibidir.

9. Sınıf Edebiyat Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri birinci dönemde aşağıdaki edebiyat konularından sorumludur.

1. Ünite: Giriş

  • Edebiyat Nedir?
  • Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
  • Metinlerin Sınıflandırılması
  • Dil Bilgisi
  • Yazma Süreci
  • İletişim ve Ögeleri

2. Ünite: Hikaye

  • Hikaye Nedir?
  • Hikaye Türleri
  • Hikayenin Tarihsel Gelişimi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • İsim

3. Ünite: Şiir

  • Şiir Nedir?
  • Şiir Bilgisi
  • Şiir Yazma
  • Şiir Türleri
  • Sıfat

4. Ünite: Masal/Fabl

  • Fabl Nedir?
  • Masal Nedir?
  • Dinleme Türleri ve Etkili Dinlemenin Yolları
  • Edat / Bağlaç / Ünlem

5. Ünite: Roman

  • Roman Nedir?
  • Roman Türleri
  • Romanda Bakış Açıları
  • Romanın Yapı Unsurları
  • Zamir

9. Sınıf Edebiyat Konuları 2. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri ikinci dönemde aşağıdaki edebiyat konularından sorumludur.

6. Ünite: Tiyatro

  • Tiyatro Nedir?
  • Tiyatroda Yapı Unsurları
  • Tiyatro Terimleri
  • Geleneksel Türk Tiyatrosu
  • Zarf

7. Ünite: Biyografi / Otobiyografi

  • Biyografi
  • Otobiyografi
  • Öz Geçmiş

8. Ünite: Mektup / E-posta

  • Mektup Nedir?
  • Mektup Yazma
  • E-posta Nedir?
  • E-posta Yazma
  • Açık Oturum

9. Ünite: Günlük / Blog

  • Günlük Nedir?
  • Günlük Yazma
  • Blog Nedir?
  • Blog Yazma
  • İmla ve Noktalama

9. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı

MEB tarafından uygulanan 9. sınıf Matematik konuları ve müfredatı 1. dönem ve 2. dönem aşağıdaki gibidir.

9. Sınıf Matematik Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri birinci dönemde aşağıdaki matematik konularından sorumludur.

 1. Mantık
  1. Önerme
  2. Bileşik Önerme
  3. Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme
  4. Her ve Bazı Niceleyicileri
  5. Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları
 2. Kümeler
  1. Kümelerde Temel Kavramlar
  2. Alt Küme
  3. İki Kümenin Eşitliği
  4. Kümelerde İşlemler
  5. Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme
  6. Küme İşlemleri ile Problem Çözümü
  7. İki Kümenin Kartezyen Çarpımı
 3. Denklemler ve Eşitsizlikler
  1. Sayı Kümeleri
  2. Bölünebilme Kuralları
  3. EBOB EKOK
  4. Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

9. Sınıf Matematik Konuları 2. Dönem

9. sınıfa giden öğrenciler ikinci dönemde aşağıdaki matematik konularından sorumludur.

 1. Denklemler ve Eşitsizlikler
  1. Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
  2. Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı
  3. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
  4. Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
  5. Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
  6. Üslü İfadeler ve Denklemler
  7. Köklü İfadeler ve Denklemler
  8. Oran ve Orantı
  9. Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler
 2. Üçgenler
  1. Üçgende Açı
  2. Üçgende Açı Kenar Bağıntısı
  3. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
  4. Üçgende İç ve Dış Açıortay
  5. Üçgende Kenarortay
  6. Üçgende Kenar Orta Dikmeleri
  7. Dik Üçgen ve Trigonometri
  8. Üçgenin Alanı
 3. Veri
  1. Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
  2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi

9. Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı

MEB tarafından uygulanan 9. sınıf Fizik konuları ve müfredatı 1. dönem ve 2. dönem aşağıdaki gibidir.

9. Sınıf Fizik Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrenciler birinci dönemde aşağıdaki Fizik konularından sorumludur.

1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş

  • Fizik Bilimi
  • Fiziğin Tanımı ve Önemi
  • Fiziğin Alt Dalları
  • Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi
  • Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
  • Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri

2. Ünite: Madde ve Özellikleri

  • Madde ve Özkütle
   • Kütle
   • Hacim
  • Dayanıklılık
  • Adezyon ve Kohezyon

3. Ünite: Hareket ve Kuvvet

  • Hareket
   • Hareket Çeşitleri
   • Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme, Sürat ve Hız
   • Düzgün Doğrusal Hareket
   • Farklı Referans Noktalarına Göre Hareket
  • Kuvvet
  • Newton’ın Hareket Yasaları
   • Eylemsizlik Kanunu
   • Dinamiğin Temel Prensibi
   • Etki – Tepki Kanunu
  • Sürtünme Kuvveti

9. Sınıf Fizik Konuları 2. Dönem

9. sınıfa giden öğrenciler ikinci dönemde aşağıdaki Fizik konularından sorumludur.

4. Ünite: Enerji

  • İş, Güç, Enerji
   • İş ve Enerji
   • Güç
  • Mekanik Enerji
   • Öteleme Kinetik Enerjisi
   • Potansiyel Enerji
  • Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  • Verim
  • Enerji Kaynakları

5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

  • Isı ve Sıcaklık
   • Termometreler
   • Sıcaklık Ölçekleri
   • Öz Isı ve Isı Sığası
  • Hal Değişimi
  • Isıl Denge
  • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  • Genleşme

6. Ünite: Elektrostatik

  • Elektrik Yükleri
   • Elektrik Yükü
   • Elektrikle Yüklenme Çeşitli
   • Elektroskop
   • İletken ve Yalıtkan Maddelerde Yük Dağılımı
   • Topraklama
   • Coulomb Kuvveti
   • Elektrik Alan

9. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı

MEB tarafından uygulanan 9. sınıf Kimya konuları ve müfredatı 1. dönem ve 2. dönem aşağıdaki gibidir.

9. Sınıf Kimya Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri birinci dönemde aşağıdaki kimya konularından sorumludur.

1. Ünite: Kimya Bilimi

  • Simyadan Kimyaya
  • Kimya Disiplinleri
  • Kimyacıların Çalışma Alanları
  • Kimyanın Sembolik Dili
  • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2. Ünite: Atom ve Periyodik Sistem

  • Atom Modelleri
  • Atomun Yapısı
  • Periyodik Sistem

3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

  • Kimyasal Türler
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

9. Sınıf Kimya Konuları 2. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri ikinci dönemde aşağıdaki kimya konularından sorumludur.

 

3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

 

  • Güçlü Etkileşimler
   • İyonik Bağların Oluşumu
   • Kovalent Bağların Oluşumu
  • Zayıf Etkileşimler
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

4. Ünite: Maddenin Hâlleri

  • Maddenin Fiziksel Halleri
  • Katılar
  • Sıvılar
  • Gazlar
  • Plazma

5. Ünite: Doğa ve Kimya

  • Su ve Hayat
  • Çevre Kimyası

9. Sınıf Biyoloji Konuları ve Müfredatı

MEB tarafından uygulanan 9. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı 1. dönem ve 2. dönem aşağıdaki gibidir.

9. Sınıf Biyoloji Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri birinci dönemde aşağıdaki biyoloji konularından sorumludur.

1. Ünite: Yaşam ve Biyoloji

  • Canlıların Ortak Özellikleri
  • İnorganik Bileşikler
  • Organik Bileşek

2. Ünite: Hücre

  • Hücre
  • Hücrenin Yapısı
  • Hücrenin Kısımları
  • Bilimsel Yöntem

3. Ünite: Canlılar Dünyası

  • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
   • Sınıflandırmanın Amacı ve Faydaları
   • Sınıflandırmada Kullanılan Kategoriler
   • İkili Adlandırma Sistemi

9. Sınıf Biyoloji Konuları 2. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri ikinci dönemde aşağıdaki biyoloji konularından sorumludur.

3. Ünite: Canlılar Dünyası

  • Canlı Alemleri ve Özellikleri
   • Canlı Alemleri
    • Bakteriler
    • Arkeler
    • Protistler
    • Bitkiler
    • Mantarlar
    • Hayvanlar
   • Virüsler
    • Virüsler ve Sağlığımız

9. Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı

MEB tarafından uygulanan 9. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı 1. dönem ve 2. dönem aşağıdaki gibidir.

9. Sınıf Coğrafya Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri birinci dönemde aşağıdaki coğrafya konularından sorumludur.

1. Ünite: Doğal Sistemler

  • İnsan ve Doğa
   • Doğa ve İnsan Etkilişimi
   • Coğrafya Bilimi
  • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
   • Dünya’nın Şekli ve Sonuçları
   • Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları
  • Yer ve Zaman
   • Koordinat Sistemi
   • Zaman Kavramı
   • Konum
   • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
  • Harita Okur Yazarlığı
   • Haritalarda Temel Kavramlar
   • Haritalarda Ölçek
   • Haritacılığın Gelişimi
   • Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi
  • Atmosfer ve İklim
   • Atmosfer ve Hava Olayları
   • Hava Durumu ve İklim
   • İklim Elemanları
   • Yeryüzünde İklim Tipleri
   • Türkiye’de İklim

9. Sınıf Coğrafya Konuları 2. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri ikinci dönemde aşağıdaki coğrafya konularından sorumludur.

2. Ünite: Beşeri Sistemler

  • Yerleşmeler
   • Yerleşmenin Yer Seçimi ve Gelişimi
   • Yerleşme Doku ve Tipleri
   • Türkiye’de Yerleşme

3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

  • Bölgeler
   • Bölge Türleri
   • Bölge Sınırlarının Değişilebilirliği
   • Ülkeler ve Bölgeler

4. Ünite: Çevre ve Toplum

  • Doğal Çevre ve İnsan
   • Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri
   • Doğal Ortamda İnsan Etkileri

9. Sınıf Tarih Konuları ve Müfredatı

MEB tarafından uygulanan 9. sınıf Tarih konuları ve müfredatı 1. dönem ve 2. dönem aşağıdaki gibidir.

9. Sınıf Tarih Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri birinci dönemde aşağıdaki tarih konularından sorumludur.

1. Ünite: Tarih ve Zaman

  • Tarih Bilimi
  • Neden Tarih Öğreniyoruz?
  • Tarihe Nereden Bakılmalı?
  • Zaman ve İnsan

2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • Tarih Öncesinde Sözlü Kültür
  • Yazının İcadı ve Önemi
  • Kadim Dünyada Bilimler
  • İlk Çağ Medeniyetleri
  • İnsan ve Çevre
  • İlk Çağ’da Göçler
  • İlk Çağ’ın Tüccar Kavimleri
  • Devletler Doğuyor
  • İlk Çağ’da Hukuk

3. Ünite: Orta Çağ’da Dünya

  • Orta Çağ’da Devlet ve Toplum
  • Orta Çağ’da Ekonomi
  • Orta Çağ’da Askeri Organizasyonlar
  • Orta Çağ’da Hukuk

9. Sınıf Tarih Konuları 2. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri ikinci dönemde aşağıdaki tarih konularından sorumludur.

4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

  • Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
  • İç Asya’da Kurulan Türk Devletleri
  • İlk Türk Devletlerine Güç ve Yönetim Yapısı
  • İç Asya’da Hayat
  • Türk Göçleri
  • Ordu – Millet: Türkler
  • Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
  • Diğer Türk Toplulukları
  • Türkler ve Komşuları

5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu

  • İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu
  • Hz. Muhammed ve İslamiyet
  • Dört Halife Dönemi
  • Halifelik Saltanata Dönüşüyor
  • Abbasiler
  • Mısır’da Kurulan Türk Devletleri
  • İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı

6. Ünite: Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

  • Türk İslam Tarihindeki Başlıca Siyasi Gelişmeler
  • Türklerin İslamiyet’i Kabulü
  • İlk Müslüman Türk Devletleri
  • Türk ve İslam Tarihinde Oğuz Türkleri
  • Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı
  • Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyeti

9. Sınıf Din Kültürü Konuları ve Müfredatı

MEB tarafından uygulanan 9. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı 1. dönem ve 2. dönem aşağıdaki gibidir.

9. Sınıf Din Kültürü Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri birinci dönemde aşağıdaki din kültürü konularından sorumludur.

1. Ünite: Bilgi ve İnanç

  • İslam’da Bilginin Kaynakları
  • İslam İnancında İmanın Mahiyeti
   • İman Tasdik İlişkisi
   • İman İkrar İlişkisi
   • İman Bilgi İlişkisi
   • İman Amel İlişkisi
  • Kuran’dan Mesajları: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet

2. Ünite: Din ve İslam

  • Dinin Tanımı ve Kaynağı
  • İnsanın Doğası ve Din
  • İman ve İslam İlişkisi
  • İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
   • İslam’ın İnanç Esasları
   • İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
  • Kuran’dan Mesajlar: Nisa Suresi 136. Ayet

3. Ünite: İslam ve İbadet

  • İslam’da İbadet ve Kapsamı
  • İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi
  • İslam’da İbadet Yükümlülüğü

9. Sınıf Din Kültürü Konuları 2. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri ikinci dönemde aşağıdaki din kültürü konularından sorumludur.

3. Ünite: İslam ve İbadet

  • İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri
   • Niyet
   • İhlas
   • Kuran ve Sünnete Uygunluk
  • İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi
  • Kuran’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet

4. Ünite: Gençlik ve Değerler

  • Değerler ve Değerlerin Kaynağı
   • Değerlerin Oluşumunda Dinin Etkisi
   • Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi
  • Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
  • Temel Değerler
   • Adalet
   • Hikmet
   • İffet
   • Secaat
  • Kuran’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler

5. Ünite: Gönül Coğrafyamız

  • İslam Medeniyeti ve Özellikleri
  • İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri
  • Kuran’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet

9. Sınıf İngilizce Konuları ve Müfredatı

MEB tarafından uygulanan 9. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı 1. dönem ve 2. dönem aşağıdaki gibidir.

9. Sınıf İngilizce Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri birinci dönemde aşağıdaki İngilizce konularından sorumludur.

THEME 1: STUDYING ABROAD / ÜNİTE 1: YURTDIŞINDA EĞİTİM

 1. Meeting new people and introducing oneself and family members / Yeni insanlarla tanışmak, kendini ve aile üyelerini tanıtmak
 2. Talking about possessions / Sahip oldukların hakkında konuşmak
 3. Asking for and giving directions / Yol tarifi istemek ve vermek

THEME 2: MY ENVIRONMENT / ÜNİTE 2: BENİM ÇEVREM

 1. Talking about locations of things / Nesnelerin konumu hakkında konuşmak
 2. Asking about and describing the neighborhood / Mahalleyi sorma ve tarif etmek
 3. Making comparisons / Karşılaştırma yapmak

THEME 3: MOVIES / ÜNİTE 3: FİLMLER

 1. Talking about likes/ dislikes, hobbies and free time activities / Sevilen ve sevilmeyen şeyler, hobiler ve boş zaman etkinlikleri hakkında konuşmak
 2. Expressing opinions / Fikirleri ifade etmek
 3. Making preferences / Tercih yapmak
 4. Asking about and telling the time and date / Saat ve tarih hakkında soru sorma ve söyleme
 5. Inviting and refusing/accepting an invitation / Davet etme, daveti kabul etme ve reddetme

THEME 4: HUMAN IN NATURE / ÜNİTE 4: DOĞADA İNSAN

 1. Describing daily routines / Günlük rutinleri belirleme
 2. Talking about abilities / Beceriler hakkında konuşmak
 3. Talking about frequencies of activities / Faaliyetlerin sıklığı hakkında konuşmak

THEME 5: INSPIRATIONAL PEOPLE / ÜNİTE 5: İLHAM VERİCİ İNSANLAR

 1. Asking about and describing people’s appearances and characters / İnsanların görünüşlerini ve karakterlerini sormak, açıklamak
 2. Comparing characteristics and appearances / Özelliklerin ve görünüşlerin karşılaştırılması
 3. Expressing opinions (Agreeing, disagreeing, etc…) / Fikir beyan etme (Katılmak, katılmamak vb.)
 4. Talking about current activities / Mevcut faaliyetler hakkında konuşmak

9. Sınıf İngilizce Konuları 2. Dönem

9. sınıfa giden öğrenciler ikinci dönemde aşağıdaki İngilizce konularından sorumludur.

THEME 6: BRIDGING CULTURES / ÜNİTE 6: KÜLTÜRLER KÖPRÜSÜ

 1. Asking about and describing cities / Şehirler hakkında soru sorma ve açıklama
 2. Identifying cultural differences / Kültürel farklılıkları belirleme
 3. Talking about travel and tourism / Seyahat ve turizm hakkında konuşmak
 4. Ordering food / Yemek sipariş etmek

THEME 7: WORLD HERITAGE / ÜNİTE 7: DÜNYA MİRASI

 1. Talking about past events / Geçmiş olaylar hakkında konuşmak
 2. Making inquiries / Sorgulama yapmak
 3. Asking and answering questions in an interview / Röportajda soru sorma ve cevaplama

THEME 8: EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS / ÜNİTE 8: ACİL DURUM VE SAĞLIK SORUNLARI

 1. Asking for and giving advice / Tavsiye istemek ve vermek
 2. Giving and understanding simple instructions in case of emergency / Acil durumlarda basit talimat vermek ve anlamak
 3. Talking about something that has happened recently / Son zamanlarda olan bir şey hakkında konuşmak
 4. Expressing obligations and prohibitions / Sorumlulukları ve yasakları ifade etmek

THEME 9: INVITATIONS AND CELEBRATIONS / ÜNİTE 9: DAVET VE KUTLAMALAR

 1. Asking for and giving suggestions / Öneri istemek ve vermek
 2. Doing shopping / Alışveriş yapmak
 3. Making requests / İstekte bulunmak
 4. Talking about future plans / Gelecek planları hakkında konuşmak
 5. Making and answering phone calls / Telefon görüşmeleri yapma ve cevaplama

THEME 10: TELEVISION AND SOCIAL MEDIA / ÜNİTE 10: TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYA

 1. Making predictions about the future / Gelecek ile ilgili tahminlerde bulunmak
 2. Asking for and giving an opinion (an agreement, disagreement, etc…) / Görüş istemek ve vermek (anlaşma, anlaşmazlık vb.)
 3. Interrupting someone in a conversation / Bir konuşmada birinin sözünü kesmek
 4. Gaining time in a conversation / Bir konuşmada zaman kazanmak

9. Sınıf Almanca Konuları ve Müfredatı

MEB tarafından uygulanan 9. sınıf Almanca konuları ve müfredatı 1. dönem ve 2. dönem aşağıdaki gibidir.

9. Sınıf Almanca Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrenciler birinci dönemde aşağıdaki Almanca konularından sorumludur.

MODUL 1: Hallo! / ÜNİTE1: Merhaba !

 • Guten Tag! / İyi Günler!
 • Erste Kontakte / İlk İletişim
 • Länder und Sprachen / Ülkeler ve Diller
 • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar

MODUL 2: Mein Gymnasium / ÜNİTE 2: Benim Lisem

 • Im Klassenzimer / Sınıfta
 • Mein Schultag / Benim Okul Günüm
 • Treffpunkt AG / Buluşma Noktası
 • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar

MODUL 3: Meine Familie / ÜNİTE 3: AİLEM

 • Meine Familie – echt cool! / Ailem – gerçekten harika!
 • Die Berufe / Meslekler
 • Du siehst gut aus! / Harika görünüyorsun!
 • Fertigkeitstraining / Beceri eğitimi

MODUL 4: Der Alltag / ÜNİTE 4: Günlük Yaşam

 • Der Wecker klingelt / Çalar Saat Çalıyor
 • Was machen wir am Wochenende / Hafta Sonu Ne Yapacağız
 • Ein Treff im Café Timpi / Café Timpi’de Bir Toplantı
 • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar

9. Sınıf Almanca Konuları 2. Dönem

9. sınıfa giden öğrenciler ikinci dönemde aşağıdaki Almanca konularından sorumludur.

MODUL 5: Essen und Trinken / ÜNİTE 5: Yeme ve İçme

 • Obst und Gemüse / Meyve ve Sebzeler
 • Im Supermarkt / Süpermarkette
 • Wir machen einen Kartoffelsalat / Patates Salatası Yapıyoruz
 • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar

MODUL 6: Besondere Tage / ÜNİTE 6: Özel Günler

 • Der Kalender / Takvim
 • Die Überraschung / Sürpriz
 • Tage zum Feiern / Kutlanacak Günler
 • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar

MODUL 7: Freizeitaktivitäten / ÜNİTE 7: Boş Zaman Aktiviteleri

 • Tipps für die Freizeit / Boş Zamanınız İçin İpuçları
 • Die Jugendlichen und ihre Hobbys / Gençler ve Hobileri
 • Die Sportarten / Sporlar
 • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar

MODUL 8: Einkaufen / ÜNİTE 8: Alışveriş

 • Meine Stadt / Benim Şehrim
 • Meine Klamotten / Benim Kıyafetlerim
 • Super! Wieder Ferien / Harika! Yeniden Tatil
 • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar

İlginizi Çekebilir  👇

👉 9. Sınıf Online Deneme Sınavı Çöz (Türkiye Geneli)

👉Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu