Din

Allah’ın 99 İsmi (Esma-i Hüsna) Sırayla Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Allah’ın 99 İsmi (Esma-i Hüsna) Sırayla Türkçe Okunuşu ve Anlamı. Allah’ın birbirinden güzel 99 ismini anmak için çekilebilecek zikirlerden olan Esmaül Hüsna listesini paylaştık. Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadislerinde, Yüce Allah’ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir. Allah’ın isimleri 99 ile sınırlı olmayıp bunların dışında başka isimleri de vardır. Söz konusu hadiste 99 sayısının zikredilmesi, sınırlama anlamında değil, bu isimlerin Allah’ın en meşhur isimleri olması sebebiyledir.

Allah’ın 99 İsmi (Esma-i Hüsna) Sırayla

Allah’ın 99 ismi (Esma-i Hüsna), İslam dininde zikredilen ve Allah’ın farklı niteliklerini ve sıfatlarını ifade eden isimlerdir. Bu isimler Kur’an’da ve hadislerde yer alır ve Müslümanlar tarafından sık sık zikredilir.

İşte Allah’ın 99 ismi:

1- Allah (C.C.): “Eşi benzeri olmayan.”

2- Er-Rahmân: “Dünyadaki herkese merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”

3- Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”

4- El-Melik: “Mülkün, dünyanın sahibi”

5- El-Kuddûs: “Noksanlıktan uzak.”

6- Es-Selâm: “Tehlikelerden selamete çıkaran.”

7- El-Mü’min: “Güven veren, koruyan.”

8- El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”

9- El-Azîz: “İzzet sahibi”

10- El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi.”

11- El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.”

12- El-Hâlık: “Yaratan.”

13- El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”

14- El-Musavvir: ”Şekil veren.”

15- El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.”

16- El-Kahhâr: “Her şeye galip ve hakim olan.”

17- El-Vehhâb: “Çok fazla ihsan eden.”

18- Er-Rezzâk: “Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.”

19- El-Fettâh: “Darlıktan kurtaran. ”

20- El-Alîm: “Gizli açık, her şeyi bilen.”

21- El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren”

22- El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren”

23- El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan”

24- Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”

25- El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden”

26- El-Müzil: “Dilediğini zillete düşüren.”

27- Es-Semi: “Her şeyi en iyi işiten.”

28- El-Basîr: “Her şeyi en iyi gören.”

29- El-Hakem: “Mutlak hakim”

30- El-Adl: “Mutlak adil”

31- El-Latîf: “Lütuf ve ihsan sahibi olan.”

32- El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”

33- El-Halîm: “Acele etmeyen”

34- El-Azîm: “Pek yüce.”

35- El-Gafûr: “Affı bol.”

36- Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”

37- El-Aliyy: “Yüceler yücesi”

38- El-Kebîr: “Büyüklükte benzeri yok,”

39- El-Hafîz: “Her şeyi koruyucu olan.”

40- El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.”

41- El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”

42- El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi.”

43- El-Kerîm: “Çok ikram eden.”

44- Er-Rakîb: “Kontrolü altında tutan.”

45- El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”

46- El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”

47- El-Hakîm: “Her işi hikmetli”

48- El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven”

49- El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”

50- El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”

51- Eş-Şehîd: “Her zaman her yerde hazır.”

52- El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”

53- El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”

54- El-Kaviyy: “Kudreti en üstün”

55- El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı”

56- El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”

57- El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık”

58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”

59- El-Mübdi: “Maddesiz”

60- El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”

61- El-Muhyî: “İhya eden”

62- El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.”

63- El-Hayy: “Ezeli ve ebedi”

64- El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan”

65- El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”

66- El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük”

67- El-Vâhid: “Tek olan.”

68- Es-Samed: “Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.”

69- El-Kâdir: “Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”

70- El-Muktedir: “Dilediği gibi tasarruf eden”

71- El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”

72- El-Muahhir: “Dilediğini sona alan”

73- El-Evvel: “Ezeli olan.”

74- El-Âhir: “Ebedi olan”

75- El-Zâhir: “Varlığı açık ”

76- El-Bâtın: “Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. ”

77- El-Vâlî: “Kainatı idare eden.”

78- El-Müteâlî: “Son derece yüce olan.”

79- El-Berr: “İyilik ve ihsanı bol”

80- Et-Tevvâb: “Günahları bağışlayan.”

81- El-Müntekim: “Zalimlerin cezasını veren”

82- El-Afüvv: “Affı çok olan”

83- Er-Raûf: “Çok merhametli.”

84- Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”

85- Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”

86- El-Muksit: “Her işi birbirine uygun yapan.”

87- El-Câmi: “Mahşerde bir araya toplayan.”

88- El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi”

89- El-Mugnî: “Zengin eden.”

90- El-Mâni: “Engelleyen.”

91- Ed-Dârr: “Elem ve zarar verici şeyleri yaratan”

92- En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”

93- En-Nûr: “Alemleri nurlandıran”

94- El-Hâdî: “Hidayet veren.”

95- El-Bedî: “Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi.”

96- El-Bâkî: ”Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.”

97- El-Vâris: “Her şeyin asıl sahibi olan.”

98- Er-Reşîd: “Doğru yolu gösteren. ”

99- Es-Sabûr: “Ceza vermede acele etmeyen.”


 İlginizi Çekebilir  👇

👉 Ya Settar Esmasının Anlamı Nedir? Ya Settar Zikri Fazileti Nedir?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu