Kamu Personel Alımları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 25 Öğretim Görevlisi Alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi farklı programlarda 25 Öğretim görevlisi alım ilanı yayınladı.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara, 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

A) Başvuruda İstenen Belgeler

1.Başvuru formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili form)

2. Kimlik fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5. Mezuniyet belgeleri,

6. Resmi Transkript (Lisans eğitimi ile ilgili onaylı belge),

7. ALES belgesi,

8. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

9. Yabancı dil belgesi,

10.Tecrübe durumunu gösterir belge,

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi,

(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için onaylı hizmet belgesi),

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

B) AÇIKLAMA

1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diplomaların aslını veya noter onaylı suretini teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Başvurular ilgili birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ve süresi

içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3- Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup, bu durumda gerekli hukuki prosedür uygulanacaktır.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılacaktır.

6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin http://personel.hacibayram.edu.tr sayfasında yayımlanacaktır. İlgili web

sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7- Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma yetkisi kurumumuza aittir.

8- Üniversitemiz, gerekli gördüğü takdirde ilan ve sınav takviminin her aşamasında değişiklik yapabilir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu